XLIV регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області

електронне наукове видання матеріалів конференції
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

11 березня, 14:45, ауд. 7203
12 березня, 14:15, ауд. 7203
Голова секції: д.т.н., професор Петрук В.Г.
Заступник голови: к.т.н., доцент Іщенко В.А.
Секретар: к.т.н., с.н.с., Кватернюк С.М.

 1. Стан та перспективи розвитку наукової роботи кафедри ЕЕБ.
  Петрук В.Г., д. т. н., професор.
 2. Дослідження антропогенних аерозолів в м. Вінниця.
  Васильківський І.В., к. т. н., доцент.
 3. Прогнозування вмісту важких металів у фільтраті полігонів побутових відходів.
  Іщенко В.А., к. т. н., доцент.
 4. Розроблення засобів та методів телевізійного вимірювального контролю концентрації фітопланктону у водних об’єктах.
  Кватернюк С.М., к. т. н., доцент.
 5. Екологічна небезпека токсичних агрохімікатів та місць їх зберігання.
  Петрук Р.В., к. т. н., доцент.
 6. Оцінювання ризиків для соціоекосистем під час транспортування небезпечних відходів.
  Турчик П.М., аспірант, науковий керівник – д. т. н., професор Петрук В. Г.
 7. Аналіз чинників екологічної небезпеки хлорування питної води.
  Стискал О.А., аспірант, науковий керівник – д. т. н., професор Петрук В. Г.
 8. Основні причини неефективних методів ведення лісового господарства та незаконних лісозаготівель на території Вінниччини.
  Гуляр М.В., асистент, Матусяк М.В., асистент ВНАУ.
 9. Еколого-економічні та соціальні проблеми впровадження сучасних технологій лісозаготівлі на території України.
  Гуляр М.В., асистент, Матусяк М.В., асистент ВНАУ.
 10. Обґрунтування наукових засад екологічних ризиків та оптимізації мисливських ресурсів лісостепу східного Поділля.
  Трач І.А., аспірант, науковий керівник – д. т. н., професор Петрук В. Г.
 11. Екологічний моніторинг забруднення атмосферного повітря на основі методів ліхеноіндикації та цифрової колориметрії.
  Безусяк Я.І., ст. гр. ЕКО-12, Майданюк А.І., ст. гр. ЕКО-12, науковий керівник – к. т. н., с.н.с., Кватернюк С.М.
 12. Еколого-економічне обґрунтування та розроблення природоохоронних заходів для водних об’єктів та прибережної території підприємства «Енергогарант» ТОВ.
  Слободянюк А.О., ст. гр. ЕКО -13, науковий керівник – д. т. н., професор Петрук В. Г.
 13. Розробка системи охорони лісових ресурсів від пожеж.
  Войтко Д.С., ст. гр. ЕКО-11, науковий керівник – к. т. н., доцент Васильківський І.В.
 14. Екологічна безпека стерилізації колодязних вод.
  Юр В.В., ст. гр. ЕКО-14сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Петрук Р.В.
 15. Екологічна безпека побутових будівельних матеріалів.
  Мокрицька Л.М., ст. гр. ЕКО-14сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Петрук Р.В.
 16. Екологічна безпека забруднених пестицидами земель.
  Суздалевич І.Ю., ст. гр. ЕКО-14сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Петрук Р.В.
 17. Обґрунтування еколого-туристичних маршрутів м. Вінниці та Вінницького ройрну.
  Мандренко Ю.І., ст. гр. ЕБ-14м, науковий керівник – к. т. н., доцент Іщенко В.А.
 18. Обґрунтування рівня екологічної безпеки паливозаправних об’єктів.
  Бабенко І.В., ст. гр. ЕКО-11, науковий керівник – асистент Турчик П.М.
 19. Розробка системи екологічного контролю стану водних об’єктів.
  Вовк В.С., ст. гр. ЕКО-11, науковий керівник – асистент Турчик П.М.
 20. Оцінювання екологічного впливу небезпечних компонентів у складі побутових відходів.
  Козак Я.Л., ст. гр. ЕКО-11, науковий керівник – к. т. н., доцент Іщенко В.А.
 21. Оптимізація системи вивезення ТПВ Вінницької області.
  Петрова О.А., ст. гр. ЕКО-11, науковий керівник – к. т. н., доцент Петрук Р.В.
 22. Забруднення навколишнього середовища сполуками важких металів ТПВ.
  Процько Т. О., ст. гр. ЕКО-11, науковий керівник – к. т. н., доцент Іщенко В.А.
 23. Екологічна оцінка впливу забруднених зливових вод з поверхні автомобільних доріг на навколишнє середовище.
  Сторожа І.В., ст. гр. ЕКО-11, науковий керівник – асистент Турчик П.М.
 24. Екологічно-безпечні методи відновлення територій і акваторій Еквадору забруднених нафтопродуктами.
  Алорі Гуалан Джонатан Марило, ст. гр. ЕКО-11, науковий керівник – к. т. н., доцент Петрук Р.В.
 25. Дослідження екологічної безпеки продуктів сільського господарства Еквадору.
  Рамос Сарано Марія Крістіна, ст. гр. ЕКО-11, науковий керівник – к. т. н., доцент Петрук Р.В.

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.