XLIV регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області

електронне наукове видання матеріалів конференції
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ ХІМІЇ ТА ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

11 березня, 14:45, ауд. 1407
12 березня, 14:30, ауд. 1407
Голова секції: д.х.н., професор Ранський А.П.
Заступник голови: к.т.н., ст. викладач Горобець А. В.
Секретар: аспірант Панченко Т. І.

 1. Підсумки наукової діяльності кафедри ХХТ в 2014 році та плани на 2015 рік.
  Ранський А. П., д.х.н., професор.
 2. Розробка та застосування циліндричного фільтрувального гідроциклону для очищення води від нафтопродуктів.
  Горобець А. В., к.т.н., ст. викладач Тарабара В. В., PhD, професор (Університет Штату Мічиган, м. Іст Ленсінг, США).
 3. Синтез і кристалічна структура дихлороаквасаліциліденсемикарбазон-кадмію(II).
  Панченко Т. І., аспірант, наукові керівники – д.х.н., професор Ранський А. П., к.х.н., доцент Євсєєва М. В.
 4. Застосування координаційних сполук в новітніх технологіях.
  Безусяк Я. І., ст. гр. ЕКО-12, наукові керівники – к.х.н., доцент Євсєєва М. В., асистент Панченко Т. І.
 5. Методи синтезу координаційних сполук.
  Попатенко О. В., ст. гр. ЕКО-13, наукові керівники – к.х.н., доцент Євсєєва М. В., асистент Панченко Т. І.
 6. Технологічний дизайн продуктів хімічного вилучення сірковуглецю із бензольної фракції як додатків до індустріальних олив.
  Тітов Т. С., асистент, науковий керівник – д.х.н., професор Ранський А. П.
 7. Техногенні ризики при хімічному вилученні сірковуглецю із бензольної фракції коксохімічних виробництв.
  Гурба Д. П., ст. гр. ЕКО-12, науковий керівник – асистент Тітов Т. С.
 8. Десульфуризація комплексних сполук на основі тіоамідних лігандів.
  Гордієнко О. А., к.т.н., доцент.
 9. Дослідження складу питної води з джерел децентралізованого водопостачання.
  Чернега А. М., ст. гр. ЕКО-12, науковий керівник – к.т.н., доцент Гордієнко О. А.
 10. Перетворення мурашиної, оцтової і пропіонової кислот в умовах окиснення вуглеводнів.
  Прокопчук С. П., к.х.н, доцент.
 11. Вплив Mn-каталізатора на окиснення пентану.
  Калінович Ю. О., ст. гр. ЕКО-14, науковий керівник – к.х.н, доцент Прокопчук С. П.
 12. Дослідження можливостей використання продуктів низькотемпературного піролізу вторинних пластичних мас як альтернативного твердого палива.
  Сидорчук Ю. Ю., ст. гр. ЕБ-14м, науковий керівник – д.х.н., професор Ранський А. П.
 13. Дослідження можливостей використання продуктів низькотемпературного піролізу харчових відходів як мікроорганічних добрив.
  Жуйко К. К., ст. гр. ЕБ-14м, науковий керівник – д.х.н., професор Ранський А. П.

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.