XLIV регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області

електронне наукове видання матеріалів конференції
Завантажуються роздiли меню ...

Секція інженерної та комп’ютерної графіки

11 березня, 14:45, ауд. 3123
12 березня, 14:30, ауд. 3123
Голова секції: к.т.н., доцент Корчевський Б.Б.
Заступник голови: к.т.н., доцент Скорюкова Я.Г.
Секретар: к.т.н., доцент Козачко О.М.

 1. Дистанційний курс з дисципліни ІКГ (2 триместр) для напряму «Зварювання»: науково-методичні засади створення та впровадження.
  Мельник О. П., к. т. н., доцент.
 2. Вибір базису метричних ознак для аналізу контурів зображень.
  Буда А. Г., к. т. н., доцент.
 3. Дослідження можливостей збільшення кутової жорсткості у циліндричних газових підвісах.
  Шевченко А. В., к. т. н., професор.
 4. Моделювання геометричних схем просторових решітчастих конструкцій в системі «SCAD».
  Корчевський Б .Б., к. т. н., доцент.
 5. Модель змішаного навчання в процесі вивчення Інженерної графіки студентами ВНЗ.
  Козачко О. М., к. т. н., доцент.
 6. Моделювання деталей складної форми в графічних системах.
  Гречанюк М. С., к. т. н., ст. викладач.
 7. Проблеми дистанційного навчання з геометро-графічних дисциплін та перспективи їх вирішення.
  Мельник О. П., к. т. н., доцент, Слободянюк О. В., к. пед. н., ст. викладач, Скорюкова Я.Г., к. т. н., доцент.
 8. Особливості навчальної діяльності студентів при дистанційному вивченні інженерної та комп’ютерної графіки.
  Слободянюк О.В., к. пед. н., ст. викладач.
 9. Досвід побудови розгорток в середовище КОМПАС-3.
  Дмітрієв М. С., ст. гр.ЗВ-13, Назаров Ю. Ю., ст. гр. ЗВ-13, науковий керівник – к. т. н., доцент Мельник О.П.
 10. Створення бібліотеки типових ліній переходу засобами 3D- моделювання.
  Мальований Я. О., ст. гр. ЗВ-14, Хоменко О.С., ст. гр. ЗВ-14, науковий керівник – к. т. н., доцент Мельник О.П.
 11. Візуалізація об’ємного рішення кузова легкового автомобіля.
  Юров А.Р., ст. гр. 1АТ-13, науковий керівник - к. т. н., доцент Буда А. Г.
 12. Виконання практичного завдання «Ескіз деталі з різзю» в дистанційній формі.
  Кметюк О.І., ст. гр. 2ЕМ-14б, наукові керівники – к. т. н., професор Шевченко А. В., к. т .н., доцент Боцула М. П.
 13. Особливості виконання графічної роботи на тему «Архітектурні креслення» з дисципліни «Інженерна графіка. Спецкурс» за допомогою сучасних графічних систем.
  Тимошенко В. О., ст. гр. БМ-13б, Ісаєнко О. С., ст. гр. БМ-13б, науковий керівник – к. т. н., доцент Корчевський Б. Б.
 14. Виконання креслень багатоскатних покрівель в системі «ArchiCAD».
  Дорохова Н. В., ст. гр. Б-13б, Кострук В. М., ст. гр. Б-13б, науковий керівник – к. т. н., доцент Корчевський Б. Б.
 15. Дослідження мотивації професійної спрямованості студентів ВНЗ в процесі вивчення графічних дисциплін.
  Козачко А.О., аспірант, науковий керівник – к. т. н., доцент Козачко О.М.
 16. Використання просторового моделювання при виконанні графічних робіт.
  Глух Ю. А., ст. гр. 1АТ-13, науковий керівник – к. т. н., ст. викладач Гречанюк М.С.
 17. Геометричне моделювання фотоплєтизмографічного сигналу.
  Пастушенко А. В., ст. гр. О-14, науковий керівник – к. т. н., доцент Скорюкова Я. Г.
 18. Аналітичний огляд геометричних ознак для задач розпізнавання зображень біологічних об'єктів.
  Аврамчук О. Б., ст. гр. О-14, науковий керівник – к. т. н., доцент Скорюкова Я. Г.
 19. Аналіз методів автоматизації перевірки графічних документів.
  Слободянюк Ю. О., ст. гр. 2АВ-14, науковий керівник - к. т. н., доцент Скорюкова Я. Г.
 20. Порівнювальний аналіз критеріїв оцінки методів сегментації зображень.
  Байдаков І. С., ст. гр. О-14, науковий керівник – к. т. н., доцент Скорюкова Я. Г.
 21. Моделювання джерел випромінювання в програмному середовищі Zemax.
  Габрук В. Г., ст. гр. О-14, науковий керівник – к. т. н., доцент Скорюкова Я. Г.
 22. Порівняльний аналіз графічних середовищ для виконання креслеників схем.
  Петричко М. В., ст. гр. 1АВ-14, науковий керівник – к. т. н., доцент Скорюкова Я. Г.
 23. Організація графічної підготовки студентів засобами сучасних інформаційних технологій.
  Слободянюк А.О., ст. гр. ЕКО-13, науковий керівник – к. пед. н., ст. викладач Слободянюк О.В.

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.