XLIV регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області

електронне наукове видання матеріалів конференції
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

11 березня, 14:45, ауд. 7212
12 березня, 14:30, ауд. 7212
Голова секції: д.т.н., професор Мокін В.Б.
Заступник голови: к.т.н., доцент Крижановський Є.М.
Секретар: аспірант Дзюняк Д.Ю.

 1. Підсумки наукової діяльності кафедри КЕЕМІГ за 2014 рік.
  Мокін В. Б., д.т.н., професор.
 2. Ідентифікація та оптимізація інформаційних моделей динамічних багатозв’язних просторово-розподілених систем для задач моніторингу, збереження даних та автоматизованого управління.
  Мокін В. Б., д.т.н., професор, Крижановський Є. М., к.т.н., доцент.
 3. План управління річковим басейном Південного Бугу: аналіз стану та заходи. Мокін В. Б., д.т.н., професор, Крижановський Є. М., к.т.н., доцент Скорина Л. М., аспірант, Гавриков Ю. С., заступник директора Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг (БУВР ПБ),
  Вікторов М. С., провідний інженер БУВР ПБ.
 4. Розробка ГІС для управління водними ресурсами із даними моніторингу вод, банком кадастрової інформації про водні ресурси Миколаївської області.
  Мокін В. Б., д.т.н., професор, Крижановський Є. М., к.т.н., доцент, Коцюба Е. О., ст. гр. 1КН-13.
 5. Ігрова модель для еколого-економічного стратегічного планування управління регіоном.
  Мокін В. Б., д.т.н., професор, Крилик О. В, ст. гр. 1КН-12.
 6. Метод побудови оптимальної просторово-хронологічної інформаційної моделі формалізації впливу алергенних рослин на захворюваність людей у будинках.
  Мокін В. Б., д.т.н., професор, Вуж Т. Є., асистент кафедри біофізики та медичної інформатики Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова.
 7. Метод визначення та підвищення рівня топологічної спостережуваності динамічних систем, формалізованих за моделлю геометричних мереж, для різних прикладів.
  Мокін В. Б., д.т.н., професор, Варчук І. В., аспірант.
 8. Технологія моделювання закономірностей зміни якості вод річок засобами геостатистичного аналізу з урахуванням напрямку їх течії, звивистості та топології приток.
  Семчук Ю.С., аспірант, наукові керівники – Мокін В.Б., д.т.н., професор, Ящолт А.Р., к.т.н., доцент.
 9. Аналіз методів ідентифікації стаціонарних джерел викидів.
  Горячев Г. В., к.т.н., доцент, Дзюняк Д. Ю., аспірант.
 10. Мобільні засоби навчання у процесі професійної підготовки еколога.
  Боцула М. П., к.т.н., доцент.
 11. Екологічний моніторинг стану ґрунтових вод в урбоекосистемі.
  Голуб О.В., ст. гр. ЕКО-14м, науковий керівник – к.т.н., доцент Ящолт А.Р.
 12. Комплексний екологічний моніторинг та контроль нафтогазових підприємств.
  Логоша В.Г., ст. гр. ЕКО-14м, науковий керівник – к.т.н., доцент Ящолт А.Р.
 13. Облік та моніторинг стану рослин Вінницької області, які віднесені до Червоної книги.
  Лука А.Б., ст. гр. ЕКО-14сп, науковий керівник – к.т.н., доцент Ящолт А.Р.
 14. Обстеження екологічного стану та паспортизація зелених насаджень студмістечка ВНТУ.
  Бойчук Л.А., ст. гр. ЕКО-11, науковий керівник – к.т.н., доцент Ящолт А.Р.
 15. Оцінювання екологічного стану вод у басейні річки Південний Буг відповідно до ВРД ЄС.
  Боцян В. В., ст. гр. ЕКО-11, науковий керівник – д.т.н., професор Мокін В. Б.
 16. Управління водними ресурсами у басейні р. Дністер відповідно до вимог екологічної безпеки.
  Прадівляна Т. С., ст. гр. ЕКО-11, науковий керівник – д.т.н., професор Мокін В. Б.
 17. Моніторинг перевезення небезпечних вантажів з використанням ГІС- технологій для забезпечення екологічної безпеки регіону.
  Василашко В.В.,ст.гр.ЕКО-11,науковий керівник– к.т.н., доцент Крижановський Є.М.
 18. Створення схем екомереж обласного рівня із застосуванням сучасних технологій.
  Гребенюк Н.О., ст.гр.ЕКО-11, науковий керівник– к.т.н., доцент Крижановський Є.М.
 19. Моніторинг екологічного стану поверхневих вод міста Вінниця. засобами ГІС за даними 2010-2012 рр.
  Грабчак Ю.Ю., ст. гр. ЕКО-14сп, науковий керівник– Крижановський Є.М., к.т.н., доцент.
 20. Моніторинг екологічного стану атмосферного повітря міста Вінниця засобами ГІС за даними 2010-2012 рр.
  Садовська І.О., ст. гр. ЕКО-14сп, науковий керівник- к.т.н., доцент Крижановський Є.М.
 21. Моніторинг екологічного стану ґрунтів міста Вінниця засобами ГІС за даними 2010-2012 рр.
  Юкал Л.М., ст. гр. ЕКО-14сп, науковий керівник – Крижановський Є.М., к.т.н., доцент.
 22. Комплексний аналіз джерел утворення та оптимізація шляхів поводження з відходами у м. Кривий Ріг.
  Шевчук Л.І., ст. гр. ЕКО-14м, науковий керівник- к.т.н., доцент Крижановський Є.М.
 23. Метод прогнозування затоплення територій для забезпечення екологічної стабільності прибережних регіонів.
  Яцко Л.І., ст. гр. ЕКО-14м, науковий керівник – к.т.н., доцент Крижановський Є.М.
 24. Аналіз та візуалізація даних біотичного моніторингу процесів забруднення стану довкілля в урбоекосистемі.
  Цимбалюк В.А., ст. гр. ЕКО-14м, науковий керівник – д.т.н., професор Мокін В.Б.
 25. Удосконалення методів оперативного моніторингу та контролю викидів стаціонарних джерел.
  Середюк Т.О., ст. гр. ЕКО-14м, науковий керівник ­– к.т.н., доцент Горячев Г.В.
 26. Моніторинг викидів дизельних двигунів вантажних автомобілів під час експлуатації.
  Атарщикова А.М., ст. гр. ЕКО-14сп, науковий керівник ­– к.т.н., доцент Горячев Г.В.
 27. Методика застосування методів інтерполяції для аналізу даних екологічних спостережень.
  Бондар Д.А., ст. гр. ЕКО-14сп, науковий керівник ­– к.т.н., доцент Боцула М.П.
 28. Методика застосування методів апроксимації для аналізу даних екологічних спостережень.
  Кузьмич Г.С., ст. гр. ЕКО-14сп, науковий керівник ­– к.т.н., доцент Боцула М.П.
 29. Електронний навчальний курс з методів вимірювання параметрів якості поверхневих вод.
  Колупайло Т.В., ст. гр. ЕКО-11, науковий керівник ­– к.т.н., доцент Боцула М.П.
 30. Технологія обробки даних екологічного моніторингу з БПЛА типу «квадракоптер».
  Бондалєтов К.О., ст. гр. КЕЕМ-14сп, науковий керівник – д.т.н., професор Мокін В.Б.
 31. Розробка веб-системи для моніторингу стану поверхневих вод.
  Козар В.І., ст. гр. КЕЕМ-14сп, науковий керівник – к.т.н., доцент Боцула М.П.
 32. Розробка системи підтримки прийняття рішень для зменшення витрат палива легкових автомобілів на базі мобільної платформи Android.
  Мурзак І.Д., ст. гр. КЕЕМ-14сп, науковий керівник – к.т.н., доцент Горячев Г.В.

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.