XLIV регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області

електронне наукове видання матеріалів конференції
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ ФІНАНСІВ


12 — 13 березня, 14:15, ауд. 2224
Голова секції: д.е.н., професор Зянько В.В.
Заступник голови: к.е.н., доцент Єпіфанова І.Ю.
Секретар: аспірант Зянько В.В.

 1. Інноваційно-інвестиційна складова формування конкурентоспроможності національної економіки.
  Зянько В.В., д.е.н., професор.
 2. Стратегія та цілі кредитної політики ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».
  Посесор А.В., керуючий ВФ ВАТ «Укрексімбанк».
 3. Операції та послуги ПАТ «Комерційний банк «Надра» на фінансовому ринку.
  v Купріянчук Л.О., директор Вінницького РУ ПАТ КБ «Надра».
 4. Питання визначення вартості підприємства, що ліквідується.
  Фурик В.Г., к.е.н., доцент.
 5. Перспективи розвитку ринку алмазного інструменту в Україні.
  Стасюк Н.Л., к.е.н., доцент.
 6. Залучені джерела в системі управління фінансовим забезпеченням інноваційної діяльності.
  Єпіфанова І.Ю., к.е.н., доцент.
 7. Узгодження інтересів фірми та ВНЗ у процесі інноваційної діяльності.
  Журко Т.О., к.е.н., доцент.
 8. Оптимізація дивідендної політики акціонерних товариств, що працюють у секторі чорної металургії України.
  Вальдшмідт І.М., аспірант.
 9. Організаційні форми венчурного підприємництва в Україні та світі.
  Зянько В.В., аспірант.
 10. Сутність механізму фінансового забезпечення інноваційної діяльності малих підприємств.
  Дун Сіньїн, аспірант.
 11. Методики оцінки ймовірності банкрутства підприємства.
  Свинарчук Ю.В., ст. гр. МОф-14м, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 12. Методичні підходи до оцінювання фінансового стану підприємства.
  Скибчук О.І., ст. гр. МОф-14м, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 13. Сутність та принципи управління фінансовою стійкістю комерційного банку.
  Юхнич К.А., ст. гр. МФК-14м, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 14. Напрями вдосконалення механізму управління прибутком підприємств в Україні.
  Ларченко Т.П., ст. гр. МОф-14сп, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 15. Визначення кризового стану підприємства.
  Бицюк Н.С., ст. гр. МФКз-14сп, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 16. Шляхи вдосконалення використання фінансових ресурсів підприємств.
  Майор А.І., ст. гр. МФКз-14сп, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 17. Особливості управління джерелами формування фінансових ресурсів акціонерних товариств.
  Панасюк С.В., ст. гр. МФКз-14сп, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 18. Методи раціоналізації структури джерел фінансування майна підприємств.
  Сухина В.В., ст. гр. МФКз-14сп, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 19. Основні принципи, етапи та методи управління фінансовими ризиками підприємства.
  Москаленко І.С., ст. гр. МОф-14сп, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 20. Оцінка платоспроможності та ліквідності як невід’ємних складових фінансового стану підприємства.
  Довгопола О.О., ст. гр. МФК-14м, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 21. Особливості формування капіталу акціонерного товариства.
  Богатир Л.В., ст. гр. МФК-14м, науковий керівник – д.е.н., професор Зянько В.В.
 22. Кредитування економіки України міжнародними організаціями.
  Ревенко В. С., ст. гр. МОф-12б, науковий керівник – к.е.н., доцент Фурик В. Г.
 23. Аналіз стану планування фінансово-господарської діяльності підприємства.
  Паламарчук Н. О., ст. гр. МОф-11б, науковий керівник – к.е.н., доцент Фурик В. Г.
 24. Аналіз рентабельності підприємства як основи виміру його ефективності.
  Безрученко І. В., ст. гр. МОф-11б, науковий керівник – к.е.н., доцент Фурик В. Г.
 25. Теоретичні засади аналізу вартості капіталу акціонерного товариства.
  Цвігун Н.І., ст. гр. МФК-14м, науковий керівник – к.е.н., доцент Стасюк Н.Л.
 26. Особливості управління капіталом акціонерного підприємства.
  Червінська Л.М., ст. гр. МОФ-14сп, науковий керівник – к.е.н., доцент Стасюк Н.Л.
 27. Проблеми формування фінансових результатів у сучасних умовах.
  Тесьолкіна А.О. ст. гр. МОф-13мс, науковий керівник – к.е.н., доцент Стасюк Н.Л.
 28. Основні тенденції розвитку ринку банківських послуг в Україні.
  Гребенюк О.О., ст. гр. МОф-13мс, науковий керівник – к.е.н., доцент Стасюк Н.Л.
 29. Сучасні методичні підходи до оцінювання рівня інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства.
  Лю Янь, ст. гр. МОф-14м, науковий керівник – к.е.н., доцент Єпіфанова І.Ю.
 30. Управління розвитком зовнішньоекономічної діяльності підприємства у сучасних умовах.
  Бурковська О.В., ст. гр. МФК-14м, науковий керівник – к.е.н., доцент Єпіфанова І.Ю.
 31. Управління грошовими потоками підприємства.
  Палілова О.А., ст. гр. МФК-14сп, науковий керівник – к.е.н., доцент Єпіфанова І. Ю.
 32. Управління ефективністю діяльності підприємств.
  Оковита О.М., ст. гр. МФК-14м, науковий керівник – к.е.н., доцент Єпіфанова І.Ю.
 33. Напрямки покращення організації управління власним капіталом підприємства.
  Дрозд І.В., ст. гр. МОф-11б, науковий керівник – к.е.н., доцент Єпіфанова І.Ю.
 34. Підходи до управління економічною стійкістю підприємства.
  Гайдей М.О., ст. гр. МОф-11б, науковий керівник – к.е.н., доцент Єпіфанова І.Ю.
 35. Сучасні методи оцінювання рівня фінансових ризиків підприємств.
  Акоп’ян А.С., ст. гр. МФКз-10б, науковий керівник – к.е.н., доцент Єпіфанова І.Ю.
 36. Методичні підходи до аналізу рентабельності підприємства.
  Проценко Г.А., ст. гр. МФКз-10б, науковий керівник – к.е.н., доцент Єпіфанова І.Ю.
 37. Шляхи оптимізації структури витрат підприємства.
  Юненко С.В., ст. гр. МОф-14сп, науковий керівник – к.е.н., доцент Журко Т.О.
 38. Управління кредитним портфелем комерційного банку.
  Слободянюк Д.М., ст. гр. МОф-14сп, науковий керівник – к.е.н., доцент Журко Т.О.
 39. Проблеми втілення інноваційних проектів на підприємстві.
  Глінчикова М.С., ст. гр. МОф-14маг, науковий керівник – к.е.н., доцент Журко Т.О.
 40. Методичні підходи до оцінювання фінансового стану та ефективності діяльності підприємства.
  Ковбасюк А.М., ст. гр. МОф-13мс, науковий керівник – к.е.н., доцент Журко Т.О.
 41. Шляхи фінансування оборотних засобів суб’єкта господарювання.
  Стахов О.Я., ст. гр. МОф-13мс науковий керівник – к.е.н., доцент Журко Т.О.
 42. Сучасний стан системи підготовки менеджерів в Україні та напрямки її реформування.
  Волчаста К.В., ст. гр. МОз-12б, науковий керівник – асистент Вальдшмідт І.М.
 43. Проблеми розвитку мережі безготівкових розрахунків в Україні.
  Буліна Л.М., ст. гр. МОф-12б, науковий керівник – асистент Вальдшмідт І.М.
 44. Причини та наслідки відпливу іноземних інвестицій з економіки України.
  Бардадин О.А., ст. гр. МОф-14мс, науковий керівник – асистент Вальдшмідт І.М.
 45. Практика підготовки менеджерів соціальної сфери у Великобританії.
  Зозуля І.В., ст. гр. МОз-14мс, науковий керівник – асистент Вальдшмідт І.М.
 46. Фінансування системи охорони здоров’я в країнах Східної Європи.
  Крупчатнікова Ю.С., ст. гр. МОз-14мс, науковий керівник – асистент Вальдшмідт І.М.
 47. Іноземний досвід та формування української моделі соціального забезпечення.
  Ревенко В.С., ст. гр. МОф-12б, науковий керівник – асистент Вальдшмідт І.М.
 48. Дослідження рівня захисту національної грошової одиниці від підробок.
  Гуменюк В.С., ст. гр. МОф-12б, науковий керівник – асистент Вальдшмідт І.М.
 49. Економічна сутність та значення податкового менеджменту.
  Харченко С.А., ст. гр. МОф-14мс, науковий керівник – асистент Вальдшмідт І.М.
 50. Вплив іноземних інвестицій на економіку України.
  Лиса Н.О., ст. гр. МОф-12б, науковий керівник – асистент Зянько В.В.
 51. Альтернативні види інвестування та їх переваги.
  Бардадин О.А., ст. гр. МОф-14мс, науковий керівник – асистент Зянько В.В.
 52. Роль оборотного капіталу в системі управління фінансами підприємства.
  Оріх І.В., ст. гр. МОф-13мс, науковий керівник – асистент Зянько В.В.
 53. Порядок та особливості формування капіталу в комерційних банках.
  Токарчук М.Д., ст. гр. МОф-13мс, науковий керівник – асистент Зянько В.В.
 54. Проблеми формування та особливості управління кредитним портфелем.
  Андреєва К.К., ст. гр. МОф-13мс, науковий керівник – асистент Зянько В.В.
 55. Особливості управління інноваційним розвитком підприємств.
  Стемблевська О.Г., ст. гр. МОф-12б, науковий керівник – асистент Зянько В.В.

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.