XLIV регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області

електронне наукове видання матеріалів конференції
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

12 березня, 14:15, ауд. 2411

Голова секції: д.т.н., професор Роїк О.М.
Заступник голови: к.т.н., професор Азарова А.О.
Секретар: інженер Коваль Н.П.

 1. Підсумки наукової діяльності кафедри МБІС за 2014 р.
  Роїк О.М., д.т.н., професор.
 2. Розроблення математичних моделей та методів управління інтелектуальним капіталом.
  Азарова А.О., к.т.н., професор.
 3. Сучасні корпоративні інформаційні системи.
  Поплавський А.В., к.т.н., доцент.
 4. Оцінювання рівня захисту інформації на підприємстві засобами математичного апарату нечіткої логіки.
  Лисак Н.В., к.т.н., доцент.
 5. Механізм управління соціально-економічною ефективністю праці.
  Міронова Ю.В., к.е.н., ст. викладач.
 6. Розвиток самоорганізації складових інноваційної інфраструктури.
  Клименко Ю.М., к.т.н., доцент.
 7. Покращення управління стратегічним потенціалом підприємства на основі сучасних програмних засобів.
  Марчук М.І., ст. гр. МОі-14сп, науковий керівник – к.т.н., професор Азарова А.О.
 8. Програмно-апаратні засоби покращення інформаційної безпеки вітчизняних підприємств.
  Івчук К. В., ст. гр. МОі-14сп, науковий керівник – к.т.н., професор Азарова А.О.
 9. Покращення ведення бухгалтерського обліку на вітчизняних підприємствах із використанням прикладного програмного забезпечення.
  Грицик С.О., ст. гр. МОі-14сп, науковий керівник – д.т.н., професор Роїк О.М.
 10. Підвищення ефективності рек
  ламної діяльності підприємства засобами Інтернет-технологій. Амонс А.А., ст. гр. МОі-14сп, науковий керівник – к.е.н., ст. викладач Міронова Ю.В.
 11. Удосконалення організації інформаційного забезпечення менеджменту персоналу.
  Левчук О.О., ст.гр. МОі-14сп, науковий керівник – к.е.н., ст. викладач Міронова Ю.В.
 12. Управління конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств на основі сучасних інформаційних систем.
  Лавренюк О.М., ст.гр. МОі-11, науковий керівник – к.т.н., професор Азарова А.О.
 13. Покращення управління організаційним капіталом вітчизняних підприємств на основі сучасних інформаційних систем.
  Остапчук Т.В., ст. гр. МОі-11, науковий керівник – к.т.н., професор Азарова А.О.
 14. Інформаційне забезпечення маркетингової стратегії підприємства.
  Кухар А.В., ст. гр. МОі-13мс, науковий керівник – к.е.н., ст. викладач Міронова Ю.В.
 15. Напрями підвищення ефективності праці засобами інформаційних технологій.
  Нагорна О.В., ст. гр. МОі-13мс, науковий керівник – к.е.н., ст. викладач Міронова Ю.В.
 16. Шляхи підвищення рівня інформаційної безпеки вітчизняних підприємств.
  Чорний В.О., ст. гр. МОі-12, науковий керівник – к.т.н., професор Азарова А.О.
 17. Шляхи підвищення ефективності керування фірмою за допомогою сучасних інформаційних технологій.
  Козловський І.С., ст. гр. МОі-12, науковий керівник – д.т.н., професор Роїк О.М.
 18. Інформаційні технології підвищення продуктивності праці на підприємстві.
  Патратій Д.О., ст. гр. МОі-12, науковий керівник – д.т.н., професор Роїк О.М.
 19. Організація комунікаційних процесів у системі менеджменту підприємств.
  Кагляк О.О., ст. гр. МОі-12, науковий керівник – к.е.н., ст. викладач Міронова Ю.В.
 20. Покращення маркетингової діяльності на вітчизняних підприємствах засобами сучасних інформаційних технологій.
  Жалін Ю.О., ст. гр. МОі-12, науковий керівник – к.е.н., ст. викладач Міронова Ю.В.
 21. Забезпечення захисту платіжних систем засобами Internet.
  Теслюк О.В., ст. гр. МОі-12, науковий керівник – к.т.н., доцент Лисак Н.В.
 22. Організація комп’ютерної інформаційної бази підприємства.
  Перегончук Н.П., ст.гр. МОі-12, науковий керівник – к.т.н., доцент Лисак Н.В.
 23. Удосконалення рекламної компанії підприємства засобами Інтернет- технологій.
  Шеванюк Д.В., ст. гр. МОі-12, науковий керівник – к.е.н., ст. викладач Міронова Ю.В.

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.