XLIV регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області

електронне наукове видання матеріалів конференції
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ


12 — 13 березня, 14:15, ауд. 2415
Голова секції: д.е.н., професор Карачина Н.П.
Заступник голови: д.е.н., професор Мороз О.В.
Секретар: асистент Філатова Л.С.

 1. Розвиток економіки України: етапи, закономірності і найближчі перспективи.
  Карачина Н.П., д.е.н., професор.
 2. Моделі катастрофічних змін розвитку економіки регіону під впливом прихованих еволюційних процесів.
  Мороз О.В., д.е.н., професор.
 3. Поняття динамічних систем у теорії організацій та інструменти управління ними.
  Сметанюк О.А., к.е.н., доцент.
 4. Генезис теорії конкуренції.
  Несен Л.М., к.т.н., доцент.
 5. Управління ресурсним потенціалом підприємства.
  Благодир Л.М., к.е.н., доцент.
 6. Маркетинговий погляд на освітню діяльність українських університетів.
  Штовба О.В., к.е.н., доцент.
 7. Організаційно-економічні основи забезпечення конкурентоспроможності підприємств.
  Самофалова М.О., к.е.н, доцент.
 8. Імідж вищого навчального закладу як головна ознака його конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг.
  Гончарук Н.С., асистент.
 9. Роль маркетингу в управлінні підприємством.
  Рибачук Н.В., асистент.
 10. Методологія дослідження ринку з використанням апарату теорії недосконалої конкуренції.
  Філатова Л.С., асистент.
 11. Використання потенціалу розвитку галузі сільськогосподарського машинобудування.
  Вітюк А.В., асистент.
 12. Основні напрямки державного регулювання аграрного ринку праці в Україні.
  Бас В.С., асистент.
 13. Економічна стабільність – запорука успішного розвитку підприємства.
  Сорока Л.Ю., ст. гр. МОз-14м, науковий керівник – д.е.н., професор Карачина Н.П.
 14. Становлення туристичної індустрії в Україні у контексті європейської інтеграції.
  Савіцька О.О., ст. гр. МОз-14м, науковий керівник – д.е.н., професор Карачина Н.П.
 15. Конкурентний потенціал: поняття та його роль.
  Перцата Л.І., ст. гр. МОз-14м, науковий керівник – д.е.н., професор Карачина Н.П.
 16. Галузеві особливості управління якістю продукції як макроекономічний фактор конкурентоспроможності.
  Бєлоус Т. П., ст. гр. МОз-14м, науковий керівник – д.е.н., професор Мороз О.В.
 17. Формування інтегрального показника для комплексного оцінювання фінансової стійкості підприємства.
  Кругляк С.О., ст. гр. МОз-14м, науковий керівник – к.е.н., доцент Сметанюк О.А.
 18. Особливості матеріального стимулювання праці на підприємствах галузі зв'язку.
  Дельгадо Густаво, ст. гр. МОз-14м, науковий керівник – к.е.н., доцент Сметанюк О.А.
 19. Конкурентна поведінка фірми на ринках різних типів.
  Андіно Даяна, ст. гр. МОз-14м, науковий керівник – к.т.н., доцент Несен Л.М.
 20. Збутова політика як інструмент конкурентної боротьби.
  Несен В.В., начальник відділу продаж ТОВ «Термінус», науковий керівник – к.т.н., доцент Несен Л.М.
 21. Особливості інтеграції молокопереробних підприємств.
  Ганзієнко Ю.І., ст. гр. МОз-11, науковий керівник – д.е.н., професор Карачина Н.П.
 22. Розвиток сучасних транснаціональних корпорацій.
  Жавела Карлуш, ст. гр. МОз-11, науковий керівник – к.т.н., доцент Несен Л.М.
 23. Мотивація менеджера в сучасних умовах.
  Комаркова В.С., ст. гр. МОз-11, науковий керівник – к.е.н., доцент Сметанюк О.А.
 24. Проблеми управління персоналом.
  Франчук К.В., ст. гр. МОз-11, науковий керівник – к.е.н., доцент Штовба О.В.

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.