XLIV регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області

електронне наукове видання матеріалів конференції
Завантажуються роздiли меню ...

Секція підготовки менеджерів


12 — 13 березня, 14:15, ауд. 2420
Голова секції: д.е.н., професор Мороз О.О.
Заступник голови: к.е.н., ст. викладач Краєвська А.С.
Секретар: ст. лаборант Костіна В.П.

 1. Підсумки наукової роботи кафедри підготовки менеджерів за 2014 рік.
  Мороз О.О., д.е.н., професор.
 2. Сучасні тенденції розвитку світового ринку м'яса.
  Білоконь Т.М., к.е.н., доцент.
 3. Інформаційні фактори оптимізації логістичної моделі на підприємстві.
  Безсмертна О.В., к.е.н., доцент.
 4. Евристичні методи прогнозування.
  Грабовецький Б.Є., к.е.н., доцент.
 5. Розвиток підприємницької діяльності в умовах інституційної невизначеності.
  Краєвська А.С., к.е.н., доцент.
 6. Проблеми фінансування інноваційного розвитку машинобудівних підприємств.
  Пілявоз Т.М., старший викладач.
 7. Проблеми забезпечення якості продукції в кризових умовах.
  Ткачук Л.М., к.е.н., доцент.
 8. Тенденції зміни площі ріллі регіону.
  Чаплигіна О.В., к.е.н., доцент.
 9. Особливості антикризового управління підприємствами за сучасних умов.
  Шварц І.В., к.е.н., доцент.
 10. Управління змінами на підприємстві в умовах нестабільної кон’юнктури економіки.
  Салієва О.В., асистент.
 11. Економіко-соціальні характеристики неспостережуваної економіки.
  Семцов В.М., к.е.н., доцент.
 12. Оцінювання ефективності спеціального режиму інноваційної діяльності технологічних парків в Україні.
  Романець І.В., аспірант, науковий керівник– д.е.н., професор Мороз О.О.
 13. Методи синхронізації грошових потоків на підприємстві.
  Дзиганська Л.В., ст. гр. 2М-13, науковий керівник – д.е.н., професор Мороз О.О.
 14. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних засобів.
  Безпалько І.В., ст. гр. 1М-13, науковий керівник – д.е.н., професор Мороз О.О.
 15. Особливості процесу бізнес-планування у сфері охорони навколишнього природного середовища.
  Бойчук Л.А., ст. гр. ЕКО-11, науковий керівник – к.е.н., доцент Краєвська А.С.
 16. Проблеми підвищення продуктивності праці на підприємстві.
  Богутенко В.В., ст. гр. 3М-13, науковий керівник – ст. викладач Пілявоз Т.М.
 17. Проблеми та наслідки вступу України до СОТ.
  Ладика О.І., ст. гр. МОз-12, науковий керівник – к.е.н., доцент Білоконь Т.М.
 18. Проблеми функціонування іноземних банків в Україні?
  Іорданов А.Ю., ст. гр. МОз-12, науковий керівник – к.е.н., доцент Білоконь Т.М.
 19. Глобалізаційні процеси у світовій економіці.
  Балтак В.С., ст. гр. МОз-14мс, науковий керівник – к.е.н., доцент Білоконь Т.М.
 20. Результативність співробітництва України з Міжнародним валютним фондом.
  Крупчатнікова Ю.С., ст. гр. МОз-14мс, науковий керівник – к.е.н., доцент Білоконь Т.М.
 21. Розробка моделі Інтернет-маркетингу на підприємстві.
  Костюк Б.М., ст. гр. 3М-12, науковий керівник – к.е.н., доцент Безсмертна О.В.
 22. Організаційний інжиніринг у системі менеджменту організацій.
  Бондар В.В., ст. гр. 2М-12, науковий керівник – к.е.н., доцент Безсмертна О.В.
 23. Особливості удосконалення системи мотивації праці на підприємстві у кризових умовах.
  Заболотний В.А., ст. гр. 1М-13, науковий керівник – к.е.н., доцент Ткачук Л.М.
 24. Механізми управління оборотним капіталом на підприємстві.
  Калініна Є.В., ст. гр. 2М-13, науковий керівник – к.е.н., доцент Ткачук Л.М.
 25. Проблеми функціонування банків в Україні в кризових умовах.
  Стахов О.Я., ст. гр. МОф-13мс, науковий керівник – к.е.н., доцент Ткачук Л.М.

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.