XLIV регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області

електронне наукове видання матеріалів конференції
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ ТА КОНСОЛІДОВАНИМИ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ


12—13 березня, 14:15, ауд. 2412
Голова секції: к.т.н., професор Яремчук Ю.Є.
Заступник голови: к.т.н., доцент Шиян А.А.
Секретар: к.т.н., доцент Карпінець В.В.

 1. Статистична безпека методів асиметричної криптографії на основі рекурентних послідовностей.
  Яремчук Ю.Є., д.т.н., професор.
 2. Стан і сценарії розвитку системи інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади та управління.
  Шиян А.А., к.ф.-м.н., доцент.
 3. Методи стеганографічного захисту векторних зображень підвищеної стійкості.
  Карпінець В.В., к.т.н., доцент.
 4. Проблеми ідентифікації мережевих загроз.
  Кец Д.О., асистент.
 5. Підвищення захищеності приватного хмарного обчислювального середовища.
  Присяжний Д.П., асистент.
 6. Удосконалення методів та засобів захисту інформації від витоку через звукозаписуючі пристрої.
  Павловський П.В., інженер Центру інформаційних технологій і захисту інформації.
 7. Удосконалення методів віброакустичного захисту від витоку мовної інформації.
  Гижко М.В., технік Центру інформаційних технологій і захисту інформації, науковий керівник – д.т.н., професор Яремчук Ю.Є.
 8. Удосконалення методів захисту мовної інформації від витоку каналом акустоелектричних перетворень.
  Катаєв В.С., технік Центру інформаційних технологій і захисту інформації, науковий керівник – д.т.н., професор Яремчук Ю.Є.
 9. Проблеми статистичного тестування асиметричних криптоалгоритмів.
  Безпалий К.В., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Яремчук Ю.Є.
 10. Захист від розповсюдження негативного інформаційного впливу соціальною мережею.
  Заячковський В.М., здобувач, науковий керівник – д.т.н., професор Яремчук Ю.Є.
 11. Проблеми захисту файлів від копіювання.
  Ешмидт А.К., ст. гр. УБ-11, науковий керівник – д.т.н., професор Яремчук Ю.Є.
 12. Використання золотого перетину в методах шифрування інформації.
  Каменчук О.О., ст. гр. УБ-11, науковий керівник – д.т.н., професор Яремчук Ю.Є.
 13. Підвищення ефективності управління інформаційною безпекою підприємств.
  Фіголь І.В, ст. гр. УБ-11, науковий керівник– д.т.н., професор Роїк О.М.
 14. Приховування інформації у контурах растрових зображень.
  Неснов С.О., ст. гр. УБ-11, науковий керівник – к.т.н., доцент Карпінець В.В.
 15. Приховування інформації у графічних файлах MMS-повідомлень.
  Приймак А.В., ст. гр. УБ-12, науковий керівник – к.т.н., доцент Карпінець В.В.
 16. Підходи до вирішення проблеми збільшення пропускної здатності методів, що приховують інформацію у частотну область зображень.
  Мигидин М.В., ст. гр. УБ-12, науковий керівник – к.т.н., доцент Карпінець В.В.
 17. Оцінювання рівня захищеності корпоративної мережі на основі прогнозування Інтернет-запитів.
  Франчук А.Ю., ст. гр. УБ-11, науковий керівник – асистент Кец Д.О.
 18. Оцінювання рівня захищеності корпоративної мережі з використанням прогнозування добового трафіку.
  Сандулова А.Ю., ст. гр. УБ-11, науковий керівник – асистент Кец Д.О.
 19. Аналіз загроз у корпоративних мережах під час використання глобальних ресурсів не за призначенням.
  Кравець С.В., ст. гр. УБ-14м, Горох Н.В., ст.гр. УБ-12, науковий керівник – асистент Кец Д.О.
 20. Методи захисту персональних даних у веб-додатках на прикладі системи контролю успішності знань студентів.
  Івасюк Т.П., ст.гр. УБ-14м, науковий керівник–асистент Присяжний Д.П.
 21. Підвищення захищеності веб-додатків шляхом використання міжмережевих екранів.
  Баландіна Ю.І., ст. гр. КІН-14м, науковий керівник – асистент Присяжний Д.П.
 22. Методи підвищення захищеності веб-додатків від атак на переповнення буферу.
  Волинець О.С., ст. гр. УБ-12, науковий керівник – асистент Присяжний Д.П.
 23. Вирішення задачі інформаційної безпеки у процесі нормалізації діяльності банківської сфери в Україні.
  Корнелюк О.В., ст. гр. УБ-14сп, науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент Шиян А.А.
 24. Методи управління інформаційною безпекою у межах удосконалення діяльності інституту судової влади в Україні.
  Ковальчук І.В., ст. гр. КІН-14м, науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент Шиян А.А.
 25. Застосування інформаційних технологій із використанням теорії ігор у процесі підготовки фахівців зі спеціальностей «консолідована інформація» та «управління інформаційною безпекою».
  Заступ І.В., ст. гр. КІН-14м, науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент Шиян А.А.

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.