СЕКЦІЯ БІОТЕХНІЧНИХ ТА МЕДИЧНИХ АПАРАТІВ І СИСТЕМ

12 — 13 березня, 14:30, ауд. 2249
Голова секції: д.т.н., професор Злепко С.М.
Заступник голови: к.т.н., доцент Коваль Л.Г.
Секретар: к.т.н., ст. викладач Штофель Д.Х.

 1. Підсумки наукової діяльності кафедри ПМБА в 2013-2014 н.р. і плани на 2014-2015 н.р.
  Злепко С.М., д.т.н., професор.
 2. Напрям «біомедична інженерія» – програма розвитку у ВНТУ.
  Злепко С.М., д.т.н., професор, Тимчик С.В., к.т.н., доцент.
 3. Алгоритми прийняття рішень при відборі кандидатів на операторів БЛА.
  Злепко С.М., д.т.н., професор, Коваль Л.Г., к.т.н., доцент.
 4. Медична апаратура для управління глікемічним профілем людини.
  Злепко С.М., д.т.н., професор, Макогон В.І., аспірант.
 5. Схемотехнічні аспекти автоматизованої інсулінотерапії. Результати впровадження.
  Макогон В.І., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Злепко С.М. 6.
 6. Інформаційна система для оцінювання підготовленості спортсменів до змагань.
  Московко М.В., аспірант, науковий керівник–д.т.н., професор Злепко С.М.
 7. Критерії вибору медичної апаратури для сімейного лікаря.
  Вирозуб Р.М., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Злепко С.М.
 8. Автоматизована система управління тепловими пунктами: оцінка результатів впровадження.
  Коваль Л.Г., к.т.н., доцент, Злепко С.М., д.т.н.,професор, Гомолінський В.О., асистент, Макогон В.І., аспірант.
 9. Відбір психологічних тестів для оцінки мотивації кандидатів на операторів БЛА.
  Сорока М.П., магістрант, науковий керівник – к.т.н., доцент Коваль Л.Г.
 10. Особливості відновлювального лікування спортсменів після травми.
  Злепко С.М., д.т.н., професор, Азархов О.Ю., д.м.н., головний лікар санаторію «Металург» (м. Маріуполь), Московко М.В., аспірантка.
 11. Автоматизований медичний комплекс для профілактичних оглядів студентів.
  Лаугс О.Л., здобувач, Вороніна П.М., магістрант, науковий керівник – д.т.н., професор Злепко С.М.
 12. Аналіз захисту в 2014 р. дисертаційних робіт за спеціальністю 05.11.17 – Біологічні та медичні апарати і системи в спецраді К 05.052.06 ВНТУ.
  Злепко С.М., д.т.н., професор, Тимчик С.В., к.т.н., доцент.
 13. Медичний діагностичний комплекс для сімейного лікаря. Перспективи впровадження.
  Вирозуб Р.М., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Злепко С.М.
 14. Особливості побудови сучасних АРМ для спортивної медицини.
  Костішин С.В., к.т.н., асистент, Московко М.В., аспірант.
 15. Медична інформаційна система для скринінгових оглядів студентів.
  Коно Боріс Жуель, аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Злепко С.М.
 16. Вибір фізіологічних показників для дослідження когнітивних функцій під час стресу.
  Навроцька К.С., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Злепко С.М.
 17. Безпілотні літальні апарати. Стан справ в Україні і перспективи розвитку.
  Філіппов І. В., магістрант, науковий керівник – к.т.н., доцент Коваль Л.Г.
 18. Вплив когнітивних функцій людини на процес прийняття рішень.
  Костішин С.В., к.т.н., асистент, Навроцька К.С., аспірант.
 19. Шляхи удосконалення моделей баз даних для МІС.
  Костішин С.В., к.т.н., асистент.
 20. Принципи моделювання організму людини.
  Штофель Д. Х., к. т. н., доцент.
 21. Профорієнтаційна робота за напрямом підготовки 6.051402 – Біомедична інженерія.
  Штофель Д. Х., к. т. н., доцент.
 22. Сучасні технології виготовлення друкованих плат.
  Палій А. Д., ст.гр. РАМ-11б, науковий керівник – к. т. н., доцент Штофель Д. Х.
 23. Аудіостимуляція в біотехнічних та ергатичних системах.
  Бурдюг О.М., ст. гр. РАМ-11б, науковий керівник– к. т. н., доцент Штофель Д. Х.
 24. Інформаційні медичні системи для діагностики стану зорової системи людини.
  Мбелла Мбелла Поль Стефан, ст. гр. МА-14м, науковий керівник – д.т.н., професор Злепко С.М.
 25. Аналіз існуючих методів, засобів, комплексів і систем для оцінювання підготовленості спортсменів до змагань.
  Криворучко І.О., ст. гр. РАМ-12б, Московко М.В., аспірант.
 26. Структуризація тренувально-змагального процесу спортсменів вищої кваліфікації.
  Шипко В.О., ст. гр. РАМ-12б , Московко М.В., аспірант.
 27. Кардіологічний тестер для сімейного лікаря. Павлов В.С., учень школи №18, Злепко О.С., учениця школи №34,
  наукові керівники – к.т.н., доцент Коваль Л.Г., к.м.н., професор Коваленко В.О.
 28. Безконтактний термограф для скринінгових обстежень населення.
  Лаугс О.Л., здобувач, Паламарчук М.В., ст. гр. МА-14сп, наукові керівники – к.т.н., доцент Коваль Л.Г., д.т.н., професор Злепко С.М.
 29. Метрологічне забезпечення біомедичної апаратури.
  Злепко С.М., д.т.н., професор, Дяченко О.Ф., к.т.н., с.н.с. Одеської державної академії технічного регулювання та якості.
 30. Проблеми стандартизації медичних приладів і систем в Україні.
  Злепко С.М., д.т.н., професор, Волков С.Л., к.т.н., с.н.с. Одеської державної академії технічного регулювання та якості.
 31. Розвиток стрес-реакції у людини. Вороніна П.М., ст. гр. МА-14сп, Навроцька К.С., аспірант.
 32. Основні напрямки вирішення задач по біосумісності металів.
  Охрімова Н.О., магістр, науковий керівник – к.т.н., доцент Тимчик С.В.