СЕКЦІЯ НЕГАТРОНІКИ


12 березня, 15:00, ауд. 2245
Голова: д.т.н., професор Філинюк М.А.
Заступник голови: к.т.н., доцент Лазарєв О.О.
Секретар: аспірант Бондарюк Д. В.

 1. Аналіз основних напрямків застосування багатопараметричних УПІN.
  Ліщинська Л. Б., к.т.н., докторант.
 2. Логічні LC- елементи. Реалізація і застосування.
  Войцеховська О. В., к.т.н., доцент.
 3. Оптоімітансні схеми. Схемотехнічна реалізація, параметри, область застосування.
  Фурса С. Є., к.т.н., доцент.
 4. Багатопараметричні генераторні датчики.
  Ткачук Я. С., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Філинюк М.А.
 5. Розробка методів і засобів вимірювання параметрів імітансних логічних елементів.
  Чехместрук Р.Ю., аспірант, науковий керівник – д.т.н., професор Філинюк М.А.
 6. Генераторні датчики на основі LC-негатронів.
  Бондарюк Д. В., аспірант, науковий керівник д.т.н., професор Філинюк М.А.
 7. Оптоімітансні логічні елементи.
  Зінько л.о., ст. гр. РАп-11б, науковий керівник – к.т.н., доцент Фурса С.Є.
 8. Оптоімітансні сумуючі пристрої.
  Лавров М. В., ст. гр. РАп-11б, науковий керівник – к.т.н., доцент Фурса С.Є.
 9. Дослідження ефективності струмових конвеєрів.
  Стахов В. П., ст. гр. ЕЗ-13м, науковий керівник – к.т.н., доцент Лазарєв О.О.
 10. Радіочастотні датчики дистанційного контролю.
  Ковальський В. В., ст. гр. РАп-11, науковий керівник – к.т.н., доцент Войцеховська О. В.
 11. Логічні елементи на С-негатронах.
  Явтухівський В. Л., ст. гр. РАп-12б, науковий керівник – к.т.н., доцент Лазарєв О. О.
 12. Електронний іммітансний ключ.
  Ковалюк О.М., ст. гр. РАп-12б, науковий керівник – к.т.н., доцент Лазарєв О. О.
 13. Імітансний логічний елемент «І».
  Печолат І. М., ст. гр. РАп-11, науковий керівник – к.т.н., доцент Войцеховська О. В.
 14. Силові негатронні пристрої.
  Пастушенко О.Л., ст. викладач.