СЕКЦІЯ РАДІОТЕХНІКИ


12 — 13 березня, 14:30, ауд. 1305
Голова секції: д.т.н., професор Осадчук О.В.
Заступник голови: к.т.н., професор Кофанов В.Л.
Секретар – к.т.н., доцент Семенов А.О.

 1. Підсумки наукової діяльності кафедри радіотехніки за 2014р. та її напрямки у 2015р.
  Осадчук О.В., д.т.н., професор.
 2. Радіовимірювальні перетворювачі фізичних величин на основі напівпровідникових транзисторних структур.
  Осадчук О.В., д.т.н., професор.
 3. Радіовимірювальні сенсори тиску на основі реактивних властивостей напівпровідникових структур.
  Осадчук Я.О., ст. гр. РТР-10б, науковий керівник - д.т.н., професор Осадчук О.В.
 4. Комплекс для створення акустичних ефектів.
  Барановський Д.М., ст. гр. РТ-14м, науковий керівник - д.т.н., професор Осадчук О.В.
 5. Оптико-частотний спектроаналізатор складу газових середовищ.
  Безносюк Р.І., ст. гр. РТ-14м, науковий керівник - д.т.н., професор Осадчук О.В.
 6. Радіовимірювальні перетворювачі температури з частотним вихідним сигналом.
  Дячук Р.О.,ст.гр. РТ-14м, науковий керівник- д.т.н., професор Осадчук О.В.
 7. Радіовимірювальні перетворювачі магнітного поля.
  Іваненко І.І., ст. гр.РТ-14м, науковий керівник - д.т.н., професор Осадчук О.В.
 8. Радіовимірювальні сенсори вологості газових середовищ з частотним вихідним сигналом.
  Тарасов О.О., ст. гр. РТ-14сп, науковий керівник - д.т.н., професор Осадчук О.В.
 9. Радіовимірювальний перетворювач концентрації горючих газів.
  Кушим О.П., ст. гр. РТ-14сп, науковий керівник - д.т.н., професор Оосадчук О.В.
 10. Універсальний перетворювач між двійковим і унітарним кодами.
  Шевченко О.В., Яременко П.Ю., ст. гр. РТР-12б, науковий керівник – к.т.н., професор Кофанов В.Л.
 11. Універсальний перетворювач між двійковим і двійково-десятковим кодами.
  Михалюк Д.Я., Сав’юк В.Б., ст. гр. РТТ-12б, науковий керівник – к.т.н., професор Кофанов В.Л.
 12. Універсальний перетворювач до 7-сегментного коду.
  Войтова Л.М., Гончарук М.О., ст. гр. РТР-14мс, науковий керівник – к.т.н., професор Кофанов В.Л.
 13. Автоматичне відновлення настройок.
  Лясковський В.П., ст. гр. РТР-11б, науковий керівник – к.т.н., професор Кофанов В.Л.
 14. Ультразвуковий вимірювач відстані з передачею даних у пристрій на ОС android.
  Науменко І.О., ст. гр. РТ-14сп, науковий керівник - к.т.н., доцент Гаврілов Д.В.
 15. Цифровий вимірювач часових інтервалів з застосуванням DSP.
  Джевага В.В., ст. гр. РТР-13мс, науковий керівник - к.т.н., доцент Гаврілов Д.В.
 16. Система кодового доступу з застосуванням DSP.
  Олійник І.М., ст. гр. РТР-13мс, науковий керівник - к.т.н., доцент Гаврілов Д.В.
 17. Цифрові вимірювачі частоти.
  Сінюгін В.В., ст. гр. РТ-14м, науковий керівник - к.т.н., доцент Гаврілов Д.В.
 18. Вибір параметрів систем штучної реверберації сигналів.
  Рудик В.Д., к.т.н., доцент.
 19. Покращення параметрів та характеристик потужних підсилювачів НЧ.
  Шевчук Ю.В., ст. гр. РТР-11б, науковий керівник – к.т.н., доцент Рудик В.Д.
 20. Генератор синусоїди на основі прямого цифрового синтезу.
  Огородник О.С., Дячок В.О., ст. гр. РТ-14б, науковий керівник – інженер ІІ категорії Слободянюк В.І.
 21. Розробка автогенераторних радіовимірювальних приладів на основі ТСВО.
  Семенов А.О., к.т.н., доцент.
 22. Дослідження цифрових властивостей генераторів на основі ТСВО.
  Коцюбинський О.С., ст. гр. РТР-11б, науковий керівник – к.т.н., доцент Семенов А.О.
 23. Модельне дослідження генераторів на основі ТСВО.
  Тарасюк Ю.С., ст. гр. РТР-11б, науковий керівник – к.т.н., доцент Семенов А.О.
 24. Вплив нелінійних властивостей ТСВО на форму генерованих коливань.
  Шевчук Ю.В., ст. гр. РТР-11б, науковий керівник – к.т.н., доцент Семенов А.О.
 25. Багатоканальний прилад для вимірювання концентрації газів.
  Криночкін Р.В., к.т.н., доцент, Звягін О.С., к.т.н., ст. викладач.
 26. Автогенераторний засіб для вимірювання вологості.
  Катрук Д.О., ст. гр. РТР-11б, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач Звягін О.С.
 27. Вимірювання енергії ВЧ сигналу на основі уточненого метода трапецій.
  Войтова Л.М., ст. гр. РТР-14мс, науковий керівник – к.т.н., асистент Савицький А.Ю.
 28. Вимірювання енергії ВЧ сигналу на основі метода дотичних .
  Валігура О.І., ст. гр. РТР-14мс, науковий керівник – к.т.н., асистент Савицький А.Ю.
 29. Інтегральні методи обробки сигналів перетворювачів вологості повітря на основі генераторних структур з від’ємним опором.
  Савицький А.Ю., к.т.н., асистент.
 30. Використання статистичних критеріїв в радіоелектронних системах екстремального типу.
  Барабан С.В., к.т.н., асистент.
 31. Класифікація радіоелектронних систем екстремального типу.
  Усатюк Р.Р., ст. гр. РТТ-11б, науковий керівник – к.т.н., асистент Барабан С.В.
 32. Радіоелектронна система з безперервним пошуком і диференціюванням.
  Кузик О.В., ст. гр. РТТ-11б, науковий керівник – к.т.н., асистент Барабан С.В.
 33. Радіоелектронна система покрокового пошуку екстремуму функції.
  Юрчак С.П., ст. гр. РТТ-11б, науковий керівник – к.т.н., асистент Барабан С.В.
 34. Мікропроцесорна система світлорегулювання ламп розжарення з LCD індикатором.
  Антонов А.В., ст. гр. РТ-14сп, науковий керівник – ст. викладач Шутило М.А.
 35. Імпульсний пристрій пошуку металевих предметів на мікроконтролері.
  Чарський М.В., ст. гр. РТР-13мс, науковий керівник – ст. викладач Шутило М.А.
 36. Багатофункціональний світлодіодний годинник на мікроконтролері.
  Шевчук О.В., ст. гр. РТР-13мс, науковий керівник – ст. викладач Шутило М.А.
 37. Високоточний пристрій пошуку металевих предметів.
  Шутило М.А., ст. викладач.
 38. Дискретна фільтрація сигналів зі спектрами Баттверворта.
  Шевченко О.В., ст. гр. РТР-12б, науковий керівник – к.т.н., доцент Воловик Ю.М.
 39. Статистичне моделювання похибок фільтра Калмана за наявності збоїв у оперативній пам’яті.
  Воловик Ю.М., к.т.н., доцент, Шутило М.А., ст. викладач, Червак О.П., інженер ІІ категорії.
 40. Метод цифрової імітації доплеровського спектру.
  Воловик Ю.М., к.т.н., доцент, Шутило М.А., ст. викладач, Червак О.П., інженер ІІ категорії.
 41. Кристалізаційна модель перемикання поляризованості сегнетоелектриків.
  Кучерук А.Л., ст. гр. РТР-13мс, наукові керівники – к.т.н., доцент Божко А.П., к.т.н., асистент Барабан С.В.
 42. Комп’ютерне моделювання процесів перемикання поляризованості сегнетоелектриків.
  Кучерук А.Л., ст. гр. РТР-13мс, науковий керівник – к.т.н., доцент Божко А.П.
 43. Порівняльний аналіз інтегральних АЦП.
  Миргородський М.М., ст. гр. Ртт-11б, науковий керівник – к.т.н., доцент Коваль К.О.
 44. Розробка стабілізатора напруги з регульованим струмом захисту.
  Луцишин А.І., ст. гр. РТР-13мс, науковий керівник – к.т.н., доцент Коваль К.О.
 45. Розробка портативного осцилографа.
  Невідомий А.П., ст. гр. РТР-13мс, науковий керівник – к.т.н., доцент Коваль К.О.