МНТК «Енергоефективність в галузях економіки України» - наукова конференція у ВНТУ

Енергоефективність в галузях економіки України

Міжнародна науково-технічна конференція

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

Пленарне засідання
Відкриття конференції


Привітання учасників конференції


Вступне слово ректора Вінницького національного технічного університету, професора Грабка В.В.


Напрямки наукових досліджень на факультеті будівництва, теплоенергетики та газопостачання з впровадження енергоефективних технологій.

Ратушняк Г.С. (Україна).

Методи ресурсоефективного та чистого виробництва в системі управління підприємством.
Редчик В.М., Дахновська О.В., Дядькович В.Т., Чепенко А.Г., Редчик Д.В. (Україна).

Енергоефективність в житловому будівництві.
Очеретний А.М. (Україна).

Енергоефективність у секторі житлового комунального господарс-тва м. Вінниці.
Пидоченко О.П. (Україна).

Сучасні комбіновані системи теплопостачання індивідуальних жи-тлових будинків.
Джеджула В.В. (Україна).

Шукати:
Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет
Завантажуються роздiли меню ...