МНТК «Енергоефективність в галузях економіки України» - наукова конференція у ВНТУ

Енергоефективність в галузях економіки України

Міжнародна науково-технічна конференція

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

Секція 1. Секція І
Policy and political aspects of foreign direct investment.
A.Kudina-Lundstrom, PhD, Lecturer, (Англія).

Оптимізація перерозподілу сфер державного управління та місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади.
Кудін Б.П. (Україна).

Проблеми гідродинаміки в медицині.
Ткаченко С.Й., Коц І.В. (Україна).

Формалізовані і неформалізовані показники якості джерела теплової енергії на відходах деревини.
Ткаченко С.Й., Боднар Л.А., Парицький А.О. (Україна).

Методи та засоби створення енергонезалежних підприємств переробної промисловості.
Мормитко В.Г., Денесяк Д.І. (Україна)

Уявна в’язкість складної суміші – модель Гершель-Балкли.
Ткаченко С.Й., Єфремов Я.А., Гижко А.В. (Україна).

Еквівалент уявної в’язкості складної суміші з невизначеними реологіч-ними властивостями.
Пішеніна Н.В., Іщенко К.О., Спринчук Ю.Я. (Україна).

Методичні основи раціоналізації теплотехнологічної системи з парком резервуарів.
Дишлюк С.В. (Україна).

Тепло- і масообмін в контактних утилізаційних апаратах крапельного типу.
Безродний М.К., Рачинський А.Ю. (Україна).

Масовіддача при утилізації теплоти парогазовї суміші в контактному апараті газокрапельного типу.
Безродний М. К., Рачинський А. Ю., Голіяд М. Н. (Україна).

Термодинамічна ефективність теплонасосних систем кондиціювання в закритих басейнах в умовах охолодження припливного повітря.
Безродний М. К., Кутра Д.С., Сергієнко І.В. (Україна).

Термодинамічна ефективність теплонасосних схем теплопостачання.
Безродний М.К., Притула Н.О. (Україна).

Оптимальні характеристики ґрунтових теплообмінників для теплонасо-сних систем опалення.
Безродний М.К., Притула Н.О., Перевьорткін Р.В. (Україна).

Термодинамічна ефективність теплонасосних схем теплопостачання.
Перевьорткін Р.В. (Україна).

Аналіз ефективності комбінованих систем теплопостачання термомо-дернізованих будівель.
Титар С.С., Кандєєва В.В., Зайцев Д.В. (Україна).

Підвищення енергоефективності в комбінованих системах теплопоста-чання з використанням акумуляторів тепла.
Климчук О.А. (Україна).

Інтенсифікація процесу зарядки акумулятора тепла на основі твердих матеріалів.
Шраменко О.М., Климчук О.А., Димитров О.Д. (Україна).

Ефективність впровадження комбінованих систем сонячного теплопо-стачання поєднаних із покрівлею будинків.
Пона О.М. (Україна).

Вплив імовірнісного характеру погодно-кліматичного фактора на параметри природної вентиляції будівлі.
Волощук В.В. (Україна).

Модернізований комплекс ИТ-λ-400 для вимірювання теплопровідності матеріалів.
Клименко В.В., Сіса О.Ф., Личук М.В. (Україна).

Експериментальна апробація виготовлення біопаливних пелет з різних видів рослинної сировини.
Кравченко В. І., Клименко В.В., Боков В.М. (Україна).

Збагачення біогазу метаном в двоступінчатій газогідратній установці.
Клименко В.В., Мартиненко В.В., Гуцул В.І., Микитюк О.А. (Україна).

Термотрансформатор з ґрунтовим теплоакумулятором.
Клименко В.В., Кравченко В.І., Солдатенков В.П., Кубкін М.В. (Україна).

Схемні рішення газогідратних дотискувачів паливного газу для забез-печення пуску газотурбінних двигунів.
Клименко В.В.,Босий М.В., Смірнов А.В., Приліпко С.О. (Україна).

Автономне енергозабезпечення автоматизованих газорозподільчих ста-нцій шляхом застосування детандер-генераторних агрегатів.
Клименко В.В., Смірнов А.В., Сидорець І.І., Приліпко С.О. (Україна).

Електрофізичні методи підвищення енергоефективності процесів кон-вективної сушки розчинів.
Клименко В.В., Личук М.В., Величко Т.В., Сидорук О.В. (Україна).

Особливості схемно-конструктивних рішень газогенераторів для гази-фікації твердих рослинних відходів фермерських господарств.
Кравченко В. І., Клименко В.В., Личук М.В. (Україна).

Газогідратна установка для виробництва електроенергії та опріснення морської води.
Денисов Ю.П., Клименко В.В. (Україна).

Експериментальна оцінка впливу речовини «Ramksis-2» на процес утворення газогідратів в системі «гідратоутворюючий агент-вода».
Клименко В.В., Мартиненко В.В., Микитюк О.О., Зоценко М.Л., Наливайко О.І. (Україна).

Ефективність сонячного колектора суміщеного з покрівлею в натурних умовах в режимі протоку.
Шаповал С.П., Гулай Б., Венгрин І.І. (Україна).

Ефективність комбінованої системи сонячного теплопостачання за умов західної орієнтації.
Шаповал С.П., Савченко О.О., Венгрин І.І. (Україна).

Дослідження систем локалізації теплоти повітряно-тепловими завісами.
Лужанська Г.В., Кандєєва В.В., Дорошенко Ж.Ф., Шевчук В.І. (Україна).

Використання теплонасосних установок для централізованого теплопо-стачання міста Одеси.
Боднар І. О., Денисова А.Є. (Україна).

Застосування регулювання змінними параметрами на енергоблоках 200 МВт.
Іванова Л.В., Арсірій В.А. (Україна).

Енергоефективне джерело теплопостачання навчального корпусу ВНТУ.
Степанов Д.В., Буянов А.О. (Україна).
Читати

Ефективні схеми теплохолодопостачання з використанням поновлювальних джерел енергії.
Степанов Д.В., Степанова Н.Д. (Україна), Гаїна А.О. (Молдова).

Особливості сушіння термолабільних продуктів в конвективних розпилювальних сушарках.
Співак О.Ю., Антонюк Л.Е. (Україна).
Читати

Особливості отримання регресійних залежностей при розробці теплоенергетичних калькуляторів.
Співак О.Ю., Депутат Б.В. (Україна).

Ефективність систем енергозабезпечення на основі комбінованих когенераційно-теплонасосних установок.
Остапенко О.П., Лещенко В.В., Тіхоненко Р.О. (Україна).
Читати

Методи та засоби підвищення енергоефективності конвективних сушарок.
Співак О.Ю., Іщенко К.О. (Україна).
Читати

Експериментальні дослідження низькотемпературного сушіння відходів деревини в камерній конвективний сушарці.
Дахновська О.В., Співак О.Ю. (Україна).

Технічні та екологічні показники водогрійних котлів на соломі потужністю до 1 МВт.
Боднар Л.А., Робак М.Г. (Україна), Головко А.О. (Молдова).
Читати

Утилізація теплоти відхідних газів із котлів в утилізаторах контактного типу.
Резидент Н.В., Олексіна Т.М., Возіян Ю.К. (Україна).

Енергетична та екологічна ефективність джерела теплохолодопоста-чання придорожнього комплексу кафе та готелю.
Степанова Н.Д., Ковтанюк В.О., Муслімов П.І. (Україна).
Читати

Система утилізації відходів тваринництва ТОВ “Серволюкс-Генетик” з виробленням енергоносіїв.
Резидент Н.В., Поліщук С.В. (Україна).

Підвищення енергоефективності підготовки відходів в системі біогазо-вої установки.
Ткаченко С.Й., Денесяк Д.І. (Україна).

Гідравлічний опір в’язким двофазним потокам.
Бочкова О.Ю. (Україна).

Енергоефективні технології утилізації органічних відходів.
Степанов Д.В., Богомаз В.О. (Україна).

Шукати:
Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет
Завантажуються роздiли меню ...