МНТК «Енергоефективність в галузях економіки України» - наукова конференція у ВНТУ

Енергоефективність в галузях економіки України

Міжнародна науково-технічна конференція

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

Секція 2. Секція ІІ
Основні напрямки наукових досліджень і результати впровадження інноваційних будівельних технологій на кафедрі теплогазопостачання ВНТУ.
Джеджула В.В. (Україна).

Енергоощадне регулювання витрати аеродинамічних потоків в систе-мах вентиляції та аспірації.
Ратушняк Г.С., Степанковський Р.В. (Україна).

Особливості проектування і експлуатації систем вентиляції та кондиціювання повітря будівель лікувально-профілактичних установ.
Джеджула В.В. (Україна).

Просторовий розподіл на території Білорусі небезпечних метеорологічних явищ в контексті аналізу поверхонь тренду.
Мешик О.П., Валуєв В.Є. (Білорусь).

Енергетичний аудит підприємств дорожної галузі із використанням тепловізійного устаткування.
Дмитрієв М.М., Гамеляк І.П., Коц І.В. (Україна).

Використання ефективних теплових технологій у гірничій промисловості.
Надутий В.П. (Україна).

Моделювання процесів вібролиття ювелірних сплавів із використанням гідроімпульсного устаткування.
Григоренко І.В., Коц І.В. (Україна).

Нові конструктивні рішення гідродинамічних пристроїв теплогенерації для систем теплопостачання будівель.
Коц І.В., Цвігун О.Л. (Україна).

Устаткування для приготування водомазутних емульсій для спалювання в котельних установках.
Здоровенко В.І., Лучков В.В., Коц І.В. (Україна).
Читати

Розробка математичної моделі автоматизованої системи управління централізованою системою опалення будівель.
Пономарчук І.А. (Україна).

Моделювання тепловтрат з біогазової установки із використанням су-часних теплоізоляційних матеріалів.
Ратушняк Г.С. , Анохіна К.В., Каташинський В.В. (Україна).

Кондиціювання громадських будинків: особливості проектування та характеристики сучасного енергоефективного обладнання.
Олійник Т.М., Живелюк О.Л., Джеджула В.В. (Україна).
Читати

Альтернативні системи теплопостачання навчальних корпусів Вінницького національного технічного університету.
Жара О.Б., Черановський Б.О. (Україна).

Ефективні баротермічні камери з аеродинамічним нагрівом для теплової обробки органічної сировини.
Порхун А.В. (Україна).

Порівняльний аналіз за критеріями ефективності сушильного обладнання із різними способами інтенсифікації процесу сушіння.
Кутняк М.М. (Україна).
Читати

Устаткування для імпульсного насичення високотемпературними розчинами органічних матеріалів.
Горюн О.О. (Україна).
Читати

Математичне моделювання теплового аккумулятора для систем теплової подготовки спеціальної техніки.
Корпанюк М.С., Козак Д.В., Коц І.В. (Україна).
Читати

Експериментальне дослідження навісного гідроприводного ударно-вібраційного обладнання для виготовлення монолітних бетонних основ методом послідовного нарощування.
Сторожук С.Б., Коц І.В. (Україна).

Математичне моделювання тепловологісної обробки бетонних виробів в камерах рециркуляційного аеродинамічного нагрівання.
Колісник О.П. (Україна).

Результати експериментального дослідження гідродинамічного кавітатора для приготування бітумних та інших видів емульсій.
Бауман К.В. (Україна).

Огляд застосування енергоощадних технологій в будівництві.
Коваль Д.О., Григоренко В.І., Панкевич О.Д. (Україна).

Перелік основних матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції будівель, які можна придбати із частковою компенсацією з держбюджету.
Вовк Т.Ю., Паламарчук О.Л. (Україна).
Читати

Багатотарифний облік теплової енергії.
Петрусь В.В., (Україна).

Комбіновані системи опалення з первинно-вторинними циркуляційни-ми кільцями.
Петрусь В.В., Бабій Ю.Ю. (Україна).
Читати

Частотне регулювання нагнітачів в системах автономного та централізованого теплопостачання.
Петрусь В.В., Прилипко О.О. (Україна).
Читати

Моніторинг технічного стану підземних сталевих газопроводів.
Ободянська О.І. (Україна).

Класифікація та аналіз енергоефективних холодильних установок.
Титко О.В., Мандибура В.В. (Україна).
Читати

Особливості застосування теплових насосів в системах опалення будівель.
Слободян Н.М., Машницький А.О. (Україна), Борджак Борджаков (Туркменістан).

Перспективи альтернативної енергетики в Азербайджані.
Гасанов Фарід (Азербайджан), Коц І.В. (Україна).

Моделювання енергоощадності біореактора з альтернативними джерелами енергії з використанням функцій належності лінгвістичних змінних.
Ратушняк Г.С., Кощеєв І.А. (Україна).

Енергоощадний холодильник.
Ратушняк Г.С., Байбак Д.С. (Україна).
Читати

Енергоощадні системи забезпечення мікроклімату в торговельно-розважальних комплексах.
Ратушняк Г.С., Ладняк Л.В., Шпіта Д. А. (Україна).
Читати

Використання альтернативних джерел енергії для забезпечення оптимального мікроклімату в житлових будинках котеджного типу.
Ратушняк Г.С., Старушок Н.Ю. (Україна).

Енергоощадні системи теплопостачання житлових будівель.
Ратушняк Г.С., Материнська О.Ю. (Україна).
Читати

Математична модель робочого процесу пристрою для термореновації та санації трубопроводів теплових мереж.
Поліщук М.В., Ратушняк Г.С. (Україна).

Спосіб та пристрій для реалізації термореновації та санації трубопроводів теплових мереж.
Ратушняк Г.С., Поліщук М.В. (Україна).
Читати

Обґрунтування параметрів роботи інерційного конвеєра з гідроімпуль-сним приводом.
Островський А.Й., Кутняк М.М. (Україна).

Комбіновані системи опалення житлових будівель.
Гром А.А., Коц І.В.

Нагрівання рідин за допомогою ультразвукового збудження.
Берник І.М., Луговський О.Ф. (Україна).

Енергоефективні системи створення мікроклімату у приміщеннях для утримування тварин.
Бабич Т.Ю., Коц І.В. (Україна).

Використання вітроенергетичних установок для систем опалення жит-лових будівель.
Стельмах А.М., Дем’янчук А.В., Коц І.В. (Україна).
Читати

Обґрунтування параметрів вібраційного млина з просторовоциркуляційним рухом гірської маси.
Солона О.В. (Україна).

Оцінювання надійності систем теплопостачання житлових будівель на основі моделювання теплових і гідравлічних процесів.
Ошовська А.В., Дишкант Н.О., Коц І.В. (Україна).
Читати

Оцінювання впливу на екологічну безпеку міського середовища діяльності автомобільного транспорту (за критерієм шумового навантаження).
Біліченко В.В., Гречанюк М.С. (Україна).

Аналіз технологічних параметрів вібродискової різальної машини для твердотільної сировини.
Солона О.В., Купчук І.М. (Україна).

Порівняльний аналіз та оцінювання енергоощадності систем вентиляції та кондиціонування повітря будівель і споруд за їх показниками коефіцієнтів корисної дії.
Аніпченко А.С., Багрій В.В., Коц І.В. (Україна).
Читати

Сучасні системи вентиляції і кондиціонування спеціальних виробничих приміщень.
Гаєвський Д.А., Джеджула В.В. (Україна).

Розробка енергоощадного обладнання для стерилізації консервованої продукції.
Цуркан О.В., Гурич А.Ю. (Україна).
Читати

Шукати:
Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет
Завантажуються роздiли меню ...