МНТК «Енергоефективність в галузях економіки України» - наукова конференція у ВНТУ

Енергоефективність в галузях економіки України

Міжнародна науково-технічна конференція

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

Секція 3. Секція ІІІ
Числова діагностика за МГЕ поведінки споруди баштового типу.
Моргун А.С., Франчук О.В., Підгорний О.С. (Україна).

Економічний ефект від врахування жорсткості стовпчастого ростверку міц-ності тіла.
Маєвська І.В., Кондратенко Т.В. (Україна).
Читати

Аналіз перерозподілу зусиль між палями і низьким ростверком у складі стрічкового пальового фундаменту.
Маєвська І.В., Овчарук В.К., Малишев О.М. (Україна).
Читати

Аналіз напруженого стану плитного фундаменту при зміні жорсткості несучого остову будівлі.
Маєвська І.В., Шебанов Д.Ю. (Україна).
Читати

Перерозподіл зусиль між палями і ростверком стовпчастого пальового фундаменту в різних ґрунтових умовах.
Маєвська І.В., Прилипчук В.М. (Україна).
Читати

Дослідження деформацій ґрунту з використанням методу цифрової тра-серної візуалізації.
Попович М.М., Поперечнюк О.А. (Україна).

Особливості розрахунку залізобетонних балок за різними залежностями «напруження-деформації».
Бікс Ю.С. (Україна).

Ефективні конструкції фундаментів висотних будівель.
Блащук Н.В., Музика М. А. (Україна).
Читати

Різниця в роботі ростверку пальового фундаменту і підсиленого палями стрічкового фундаменту мілкого закладання.
Блащук Н.В., Кузнєцов П. Г., Цимбал С.О. (Україна).
Читати

Підсилення фундаментів мілкого закладання перевлаштуванням у су-цільну плиту перемінної жорсткості.
Блащук Н.В., Ляхович Н. В. (Україна).
Читати

Робота ростверку і паль у складі стовпчастого пальового фундаменту.
Блащук Н.В., Дерманський В.А. (Україна).
Читати

Напружено-деформований стан кругових сітчастих оболонок.
Сіянов О.І., Асюченко В.Ф. (Україна).
Читати

Моделювання просторових стержневих конструкцій в сучасних програмних комплексах з використанням поверхонь обертання.
Сіянов О.І., Гаврилюк А.М. (Україна).
Читати

Вплив габаритних розмірів сітчастих оболонок на роботу покриттів.
Сіянов О.І., Августінович Ю.В. (Україна).

Напрямки збільшення несучої здатності стержневих оболонкових конс-трукцій.
Сіянов О.І., Горбачевський С.А. (Україна).

Моделювання сумісної роботи надземної та підземної частин споруди.
Меть І.М., Руденко М.Г. (Україна).

Дослідження стискаємої товщі ґрунтів фундаментів неглибокого закладання.
Попович М.М., Задорожнюк В.О. (Україна).

Породи деревини, що використовуються в будівництві.
Попович М.М., Дейкун Ю.О. (Україна).

Основи визначення несучої здатності фундаментів “ластівковий хвіст”.
Загреба В.П., Сірик І.В. (Україна).
Читати

Аналіз затрат і переваг від впровадження ВІМ-технологій проектування для житлового багатоквартирного будинку через демістифікацію графіків розподілу ефективності зусиль.
Матвійчук В.В., Андрухов В.М. (Україна).

Інформаційна модель будівельного об’єкта як основа управління життєвим циклом реальної споруди.
Колесник А.О., Андрухов В.М. (Україна).

Прикладання числового МГЕ до задач фундаментобудування.
Моргун А.С., Бень О.В. (Україна), Шульц Едвард (Німеччина).

Положення статистичного аналізу дослідних даних.
Моргун А.С., Гуменюк В.А., Гончарук А.В. (Україні).
Читати

Порівняння вітчизняних та європейських будівельних норм по розрахунку металевих конструкцій.
Попович М.М., Усаніна М.І. (Україна).

Використання піщаної армованої подушки в слабких глинистих ґрун-тах під стрічковими фундаментами.
Попович М.М., Машницька І.П. (Україна).

Дослідження роботи піщаних армованих по контуру паль в слабких глинистих основах під стрічковими фундаментами.
Попович М.М., Палій Н.О. (Україна).

Конструктивні та технологічні рішення фундаментів при зведенні буді-вель в Еквадорі.
Попович М.М. (Україна), Едісон Гальярдо Проаньо (Еквадор).

Підсилення пальових фундаментів методами зміцнення ґрунту.
Попов В.О., Маєвська І.В., Романова К.О. (Україна).

Типові дефекти та методи підсилення будівельних конструкцій печей з виробництва аміаку.
Попов В.О., Дорохова Н.Д., Карпенко В.О. (Україна).
Читати

Способи захисту житлових та громадських будівель від прогресуючого руйнування в умовах підвищеної сейсмічної небезпеки.
Попов В.О., ІванецьВ.С., Бень О.В. (Україна).

Раціональні конструктивні рішення перекриттів житлових будівель з квартирами у двох рівнях.
Попов В.О., Вальков О.О. (Україна).

Особливості конструювання шестигранних веж індустрії розваг.
Попов В.О., Гончарук А.В. (Україна).

Енергомодернізація навчального корпусу №3 ВНТУ. Причини проблем та варіанти вирішення.
Андрухов В.М., Надкерничний І.В. (Україна).

Індивідуальні залізобетонні конструкції сучасних заводів залізобетон-них виробів.
Бікс Ю.С., Горобчук Т.В. (Україна). <

Використання сандвіч-панелей у промисловому та цивільному будів-ництві.
Бікс Ю.С., Мітін М.Р. (Україна).

Шукати:
Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет
Завантажуються роздiли меню ...