МНТК «Енергоефективність в галузях економіки України» - наукова конференція у ВНТУ

Енергоефективність в галузях економіки України

Міжнародна науково-технічна конференція

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

Секція 5. Секція V
Хімічна активація золи-винос в технології виробництва автоклавних бетонів.
Сердюк В.Р., Сідлак О.С. (Україна).

Усовершенствование нормативной базы Республики Казахстан в части сокращения выбросов парниковых газов.
Абсиметов В.Е. (Казахстан).

Роль коммерческих организаций в преодолении социального неравенст-ва в городском пространстве.
Магрупова З.М., Кубко В.В.(Россия).

Обоснование размещения объектов придорожного сервиса в условиях инновационного развития дорожной инфраструктуры.
Магрупова З.М., Еремеева А.С. (Россия).

Розширення сировинної бази виробництва ніздрюватих бетонів.
Сердюк В.Р., Августович Б.І. (Україна).
Читати

Сучасні технології обігріву будівель на основі надлишкового тепла центрів обчислення данних.
Томчук М.А., Малініч І.П., Литвинюк В.О. (Україна).

Метод моніторингового дослідження теплофізичних характеристик огороджувальних конструкцій.
Томчук М.А., Близнюк М.Я., Литвинюк В.О. (Україна).

Забезпечення стійкості та цілісності будівель і споруд, як запорука їх енергозбереження.
Рябчук Л.І., Калітник Р.В., Томчук М.А. (Україна).

Вирішення маркетингових задач теплоізоляційних матеріалів через впровадження шкали якісного їх оцінювання.
Щерба О.Р., Томчук М.А., Мельник М.О. (Україна).

Техніко-економічне обгрунтування вибору котлів для опалення.
Лялюк О.Г., Шпита Д.А. (Україна).

Технологічні особливості виготовлення захисних екранів від ЕМВ з ви-користанням ніздрюватих бетонів.
Христич О.В., Постовий П.В. (Україна).

Термосанаційні заходи в структурі комплексної модернізації об’єкту нерухомості.
Христич О.В., Кулібаба Ю.А. (Україна).

Дослідження показників енергоефективності діючого об’єкту нерухомості.
Христич О.В., Урдинець С.В. (Україна).

Використання нових ресурсозберігаючих систем водопостачання на об’єктах комунального господарства.
Христич О.В., Байбак Д.С. (Україна).
Читати

Інновації в енергозбереження в сільському господарстві.
Сердюк Т.В., Калюжко Л.В. (Україна).

Енероефективність в будівництві: пріоритетні нормативні документи.
Сердюк Т.В., Гоцуляк М.О. (Україна).

Енергоефективність та ресурсозбереження в ЖКХ – основний напря-мок розвитку галузі.
Ровенчак Т.Г. (Україна).

Енергоефективність як ключовий фактор гарантування енергетичної безпеки та здоровлення економіки України.
Ровенчак Т.Г., Пасічнюк А.М. (Україна).

Підвищення енергоефективності як стратегічний пріоритет державної політики.
Ровенчак Т.Г., Колос Д.С. (Україна).
Читати

Доступне та енергоефективне житло - 2015.
Овчарук В.К., Ровенчак Т.Г. (Україна).

Енергоефективність житлового фонду України.
Федорова І.В., Сердюк Т.В. (Україна).
Читати

Особливості управління державною власністю в контексті політики енергозбереження.
Франишина С.Ю. (Україна).
Читати

Економічні аспекти енергозбереження в будівництві та житловому фонді.
Сердюк Т.В., Лавровська Т.В. (Україна).
Читати

Шукати:
Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет
Завантажуються роздiли меню ...