Гуманізм та освіта

електронне наукове видання матеріалів конференції

 
Завантажуються роздiли меню ...

Русский     English     PolskaШановні колеги!

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

New University of Lisbon (Португалія)

Stefan cel Mare University of Suceava (Румунія)

National Union of Students (Велика Британія)

запрошують Вас

взяти участь в роботі X міжнародної науково-практичної конференції

"ГУМАНІЗМ ТА ОСВІТА",

присвячена до 200-річчя від Дня народження М. І. Пирогова та 50-річчя від Дня заснування ВНТУ,

яка відбудеться 14-16 вересня 2010 року у Вінницькому національному технічному університеті (ВНТУ)


Секції

  Пленарне засідання.
 1. Педагог і гуманіст М.І. Пирогов. Гуманістичні традиції в сучасній освіті.
 2. Сучасна наука та гуманістичні цінності.
 3. Теоретичні та методичні проблеми педагогіки і психології.
 4. Шляхи формування мовної компетентності.
 5. Гендер в українському освітньо-культурному просторі.
 6. Інноваційні методи викладання як фактор гуманізму навчально-виховного процесу.
 7. Соціологічні виміри суспільства та перспективи освіти ХХІ сторіччі.


Регламент роботи конференції

Початок роботи конференції о 10 год. 14 вересня 2010 р.

Прибуття на конференцію 13 вересня 2010 р.

Від’їзд учасників конференції 16 вересня 2010р.

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Доповідь на пленарному засіданні — до 20 хв.

Доповідь на секції — до 10 хв.

Виступ-повідомлення — до 5 хв.

Оргкомітет планує виставляти подані на конференцію матеріали на сайті за адресою: http://conf.vstu.edu.ua/humed/2010/ з 1 квітня 2010 р. (по мірі надходження).

Оргкомітет планує видання матеріалів конференції.

Кращі доповіді педагогічного напрямку будуть безкоштовно надруковані у чергових числах тримовного (українська, російська, англійська мови) наукового журналу «Вісник ВПІ», визнаного ВАК України як фахове видання в галузі технічних та педагогічних наук, а також у науковому часописі «Sententiae», який визнано ВАК України як фахове видання за спеціальністю «Філософія». Обов'язкова умова: особиста участь автора в роботі конференції.

Проживання учасників конференції планується в гуртожитках університету або у готелях м. Вінниці (за попереднім замовленням і за окрему плату).

Реєстрація учасників конференції у головному корпусі ВНТУ (вул. Хмельницьке шосе, 95).

До ВНТУ їхати від залізничного вокзалу та автовокзалів – трамваєм № 4 або маршрутним таксі в напрямку Барського шосе до зупинки "Технічний університет".

Прохання, при можливості, придбати завчасно квитки на зворотний проїзд.Прийом заявок учасників конференції та доповідей подовжено до 15 червня 2010 року.

Для участі в роботі конференції необхідно подати до оргкомітету матеріали доповіді в друкованому та електронному вигляді, заявку кожного учасника з назвою тематичного напрямку за наведеною нижче формою та копію платіжного доручення або поштового переказу оплати участі у конференції:

 • електронною поштою на адресу gumanizm@vstu.vinnica.ua ;
 • поштою (друкований + електронний варіант) за адресою:
  • Андрущенко Наталії Олександрівні
   Науково-методичний відділ, к. 2201
   ВНТУ, Хмельницьке шосе, 95, Вінниця
   Україна, 21021
 • безпосередньо у Науково-методичний відділ ВНТУ в друкованому та електронному варіанті (к. 2201) – Андрущенко Наталія Олександрівна.

Повідомлення про включення доповіді в програму конференції та запрошення будуть надіслані авторам до 1 вересня 2010 року.

Матеріали, що не включені в програму, не повертаються.

Сума оргвнеску становить 50 гривень.

Платіжні реквізити:

ОДЕРЖУВАЧ: ВНТУ

БАНК: ГУДКУ у Вінницькій області, КОД: 02070693, МФО: 802015, РАХУНОК: 31252272210169

(за участь у конференції "ГУМАНІЗМ ТА ОСВІТА")


Оргкомітет конференції

Адреса оргкомітету конференції:
Україна, 21021, м. Вінниця,вул. Хмельницьке шосе, 95,
Вінницький національний технічний університет.

Направляти матеріали з поміткою « На конференцію "Гуманізм та освіта",
науково-методичний відділ (к.2201),
Андрущенко Наталії Олександрівні.»

Телефони для довідок (0)432 59-87-36, 59-83-44, 59-81-88, 59-82-70.ЗАЯВКА
на учасника Х міжнародної науково-практичної конференції
"ГУМАНІЗМ ТА ОСВІТА"

Прізвище, ім’я та по батькові (повністю) _________________________________

Місце роботи ________________________________________________________

Науковий ступінь, вчене та почесне звання _______________________________

Посада _____________________________________________________________

Назва доповіді ______________________________________________________

Тематичний напрямок ________________________________________________

Адреса для направлення запрошення __________________________________

Електронна пошта (e-mail) ____________________________________________

Контактний телефон __________________________________________________

Проживання (готель, гуртожиток) _______________________________________

                            (підкреслити потрібне) 

Особистий підпис учасника _______________________________________Вимоги до оформлення матеріалів конференції

Завантажити вимоги до оформлення матеріалівЗавантажити вимоги у форматі документу Microsoft Word

1.Оформлення тексту:

1.1. Текст доповіді повинен бути набраний українською, російською або англійською мовою. Вітається подання тексту доповіді всіма трьома мовами. Україно- та російськомовні тексти повинні мати анотацію англійською мовою. Текст набирається шрифтом Times New Roman, кеглем 12 пунктів, з полуторним інтервалом.

1.2. Параметри сторінок: формат А4, поля по 15 мм з усіх сторін. Сторінки мають бути пронумеровані.

1.3. Текст доповіді повинен мати розмір не більше 8 сторінок формату А4.

1.4. Текст доповіді на початку повинен містити:

 • УДК (обов’язково для авторів з України); назву доповіді напівжирним накресленням, 16 кегль;
 • прізвище та ініціали автора (авторів); вчене звання, науковий ступінь, посаду й організацію (за бажанням); місто та країну проживання (курсивним накресленням, 14 кегль);
 • анотацію мовою тексту;
 • ключові слова;
 • контактну інформацію для зв’язку оргкомітету з автором: телефон, e-mail (ці дані не будуть публікуватися на сайті);

Бажано подати переклад цієї інформації обома іншими мовами.

1.5. Далі після двох чистих рядків йде текст доповіді, який друкується 12 кеглем; назви розділів доповіді та підзаголовки — напівжирним накресленням, 14 кеглем;

1.6. В кінці доповіді бажано виділити висновки.

1.7. Якщо у доповіді використані посилання на джерела, їх позначають у тексті номерами у квадратних дужках, а в кінці доповіді напівжирним накресленням набирається заголовок: "Література" і подається перелік джерел.

1.8. Приклад оформлення доповіді наведено у Додатку 1. (Див. на сайті за адресою: http://conf.vstu.vinnica.ua/humed/vumogu/dodatok1.htm)

2. Отримані матеріали перевіряються щодо можливості іх розміщення на нашому сайті. Якщо матеріали прийнято, автору буде надіслано повідомлення.

Увага!

До доповіді можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди автора.

Факт подання матеріалів вважається згодою з усіма правилами та є підтвердженням того, що автор має право на публікацію всіх матеріалів, які подає.

Оргкомітет залишає за собою право доповнення та/або зміни цих правил.

 

Дякуємо за увагу! Чекаємо на Вас!

 


Уважаемые коллеги!

Министерство образования и науки Украины

Академия педагогических наук Украины

ВИННИЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

New University of Lisbon (Португалия)

Stefan cel Mare University of Suceava (Румыния)

National Union of Students (Англия)

приглашают Вас принять участие в работе X международной научно-практической конференции

«ГУМАНИЗМ И ОБРАЗОВАНИЕ»,

посвященная 200-летию от Дня рождения Н. И. Пирогова и 50-летию ВНТУ

которая состоится 14-16 сентября 2010 в Винницком национальном техническом университете (ВНТУ)


Тематические направления работы конференции

 1. Гуманистические задания высшего образования в контексте основных принципов Большой хартии университетов (Болонья, 1988 г.).
 2. М. И. Пирогов и гуманистические традиции в образовании.
 3. Гуманитарные дисциплины в техническом университете: роль, статус, проблема преподавания. Специфика и своеобразная особенность изучения гуманитарных дисциплин в университетах Европы.
 4. Наука и образование: аксиологические аспекты и ценностные ориентиры.
 5. Гуманизм в условиях трансформаций научной парадигмы ХХI века.
 6. Гуманистический потенциал практической педагогики и психологии.
 7. Современный образ инженера: техническая и гуманитарная составляющая.
 8. Актуальные вопросы теории и практики перевода. Проблемы формирования украинской технической терминологии.
 9. Современные тенденции языковой подготовки студентов Высшей школы Пути формирования языковой компетентности.
 10. Гендер в украинском образовательно-культурном пространстве.
 11. Инновационные методы преподавания как фактор гуманизации учебно-воспитательного процесса.
 12. Единое Европейское образовательное пространство: проблемы развития и перспективы.
 13. Этика бизнеса и менеджмента: формирование этической и психологической культуры будущего менеджера.
 14. Проблемы, тенденции, перспективы образования ХХI века.
 15. Социологические измерения и современные проблемы развития образования и общества.
 16. Демократические ценности и смыслы в образовательном пространстве. Из опыта преподавания политологических и правовых дисциплин.


Регламент работы конференции

Начало работы конференции в 10 часов 14 сентября 2010 г.

Прибытие на конференцию 13 сентября 2010 г.

Отъезд участников конференции 16 сентября 2010 г.

Языки конференции: украинский, русский, английский.

Доклад на пленарном заседании — до 20 мин.

Доклад на секции — до 10 мин.

Информационное выступление — до 5 мин.

Оргкомитет планирует выставлять поданные на конференцию материалы на сайте по адресу: http://conf.vstu.edu/humed/2010/ с 1 апреля 2010 г. (по мере поступления).

Оргкомитет планирует издание материалов конференции.

Лучшие доклады педагогического направления будут бесплатно размещены в очередных изданиях (на трех языках) научного журнала «Вістник ВПІ», признанного ВАК Украины как специализированное издание в отрасли технических и педагогических наук, а также в научном журнале «Sententiae», который признан ВАК Украины как специализированное издание по специальности «Философия». Обязательное условие: личное участие автора в работе конференции.

Проживание иногородних участников конференции – в общежитиях университета или гостиницах города Винницы (по предварительному заказу и за отдельную плату).

Регистрация участников конференции - в главном корпусе ВНТУ (ул. Хмельницкое шоссе, 95).

К ВНТУ ехать от железнодорожного вокзала и автовокзалов – на трамвае № 4 или на маршрутном такси в направлении Барского шоссе до остановки «Технический университет».

Просьба: билеты на обратный проезд приобрести, по возможности, заблаговременно.Приём заявок на участие в конференции и докладов продлён до до 15 июня 2010 года.

Для участия в работе конференции необходимо подать в оргкомитет материалы доклада в печатном и электронном виде, заявку каждого участника с названием тематического направления по приведенной ниже форме и копию платежного поручения или почтового перевода оплаты участия в конференции:

 • электронной почтой по адресу gumanizm@vstu.vinnica.ua ;
 • Почтой (печатный + электронный вариант) по адресу:
  • Андрущенко Наталии Александровне
   Научно-методический отдел, к. 2201
   ВНТУ, Хмельницкое шоссе, 95, Винница
   Украина, 21021

 • непосредственно в научно-методический отдел ВНТУ (к. 2201) в печатном и электронном варианте Андрущенко Наталии Александровне.

Сообщение о внесении доклада в программу конференции и приглашения будут разосланы авторам до 1 сентября 2010 года.
Материалы, не включенные в программу конференции, возврату не подлежат.

Сумма организационного взноса составляет 50 гривен.

Платежные реквизиты:

Получатель: ВНТУ

БАНК: ГУДКУ в Винницкой области, КОД:02070693, МФО: 802015,

СЧЕТ: 35223004000077

(за участие в конференции "ГУМАНИЗМ И ОБРАЗОВАНИЕ")

Оргкомитет конференции.

Адрес оргкомитета конференции:
Украина, 21021, г. Винница, ул. Хмельницкое шосе, 95,
Винницкий национальный технический университет.

Направлять материалы с пометкой "На конференцию "Гуманизм и образование",
научно-методический отдел (к.2201),
Андрущенко Наталии Александровне.

Телефоны для справок (0)432 59-87-36, 59-83-44, 59-81-88, 59-82-70.Заявка
на участие в Х международной научно-практической конференции
«ГУМАНИЗМ И ОБРАЗОВАНИЕ»

Фамилия, имя и отчество (полностью) _________________________________

Место работы _________________________________________________________

Ученая степень, ученое и почетные звания________________________________

Должность______________________________________________________________

Название доклада________________________________________________________

Тематическое направление_________________________________________________

Адрес для отсылки приглашения ______________________________________

Электронная почта (e-mail) ________________________________________________

Контактный телефон ____________________________________________________

Проживание (гостиница, общежитие)_______________________________________

(нужное подчеркнуть)

Личная подпись участника_______________________________________________Требования к оформлению материалов конференции

Загрузить требования к оформлению материаловЗагрузить требования в формате документа Microsoft Word

1. Оформление текста:

1.1. Текст доклада должен быть напечатан на украинском, русском или английском языке. Приветствуется подача текста доклада на всех трех или двух языках. Украинско- и русско-язычные тексты должны иметь аннотацию на английском языке. Текст набирается шрифтом Times New Roman, кеглем 12 пунктов, с полуторным интервалом.

1.2. Параметры страниц: формат А4, поля по 15 мм со всех сторон. Страницы должны быть пронумерованные.

1.3.Текст доклада должен быть размером не больше 8 страниц формата А4.

1.4.Текст доклада в начале должен вмещать:

 • УДК (обязательно для авторов с Украины);
 • название доклада полужирным шрифтом, 16 кегель;
 • фамилия и инициалы автора (авторов); ученое звание, научная степень, должность и организацию (по желанию); город и страну проживания (курсивным шрифтом, 14 кегель);
 • аннотацию на языке текста доклада;
 • ключевые слова;
 • контактную информацию для связи оргкомитета с автором: телефон, e-mail (эти данные не будут опубликованы на сайте);

Желательно подать перевод этой информации двумя другими языками.

1.5.Дальше после двух чистых строк идет текст доклада, который печатается 12 кеглем; названия разделов докладов и подзаголовков – полужирным шрифтом, 14 кегель;

1.6.В конце доклада желательно сделать выводы;

1.7.Если в докладе использованы ссылки на источники, их обозначают в тексте номерами в квадратних скобках, а в конце доклада полужирным шрифтом набирается заглавие: „Литература” и подается перечень источников.

1.8.Пример оформления доклада приведен в Приложении 1. (смотреть на сайте по адресу: http://conf.vstu.vinnica.ua/humed/vumogu/dodatok1.htm)

2.Полученные материалы проверяются на предмет возможности их размещения на нашем сайте. Если материалы принято, автору будет отправлено уведомление.


Внимание!

В текст доклада могут быть внесены изменения редакционного характера без согласия автора.

Факт подачи материалов рассматривается как согласие со всеми правилами и служит подтверждением того, что автор имеет права на публикацию всех представленных материалов.

Оргкомитет оставляет за собой право дополнения и/или изменения этих правил в случае необходимости.


Благодарим за внимание! Ждем Вас!Dear colleagues!

Ministry of Education and Science of Ukraine

Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

Vinnytsia National Technical University

New University of Lisbon (Portugal)

Stefan cel Mare University of Suceava (Romania)

National Union of Students (Great Britain)

invite you

to participate in the work of international scientific-and-practical conference

"HUMANISM AND EDUCATION",

which is to take place on September 14-16, 2010 in Vinnytsia National Technical University (VNTU)
Please view previous conferences: http://conf.vstu.edu.ua/humed/2008/ and http://conf.vstu.edu.ua/humed/2006/

Topical arrears:

 1. Humanistic tasks of higher education in the context of main principles of University Charter (Bologna,1988).
 2. Mykola I. Pyrogov and humanistic traditions in education.
 3. The humanitarian subjects in technical Universities: role, status, teaching issues. Specificity and peculiarity in learning humanitarian subjects in European universities.
 4. Science and Education: axiological aspects and system of values.
 5. Humanism during the transformation of scientific paradigm of the XXI century.
 6. Humanistic potential of practical pedagogics and psychology.
 7. Modern engineer: technical and humanitarian components.
 8. Topical questions in theory and practice of translation. Problems of Ukrainian technical terminology.
 9. Modern tendencies in training languages to University students. Ways of formation of language competence.
 10. Gender in Ukrainian educational and cultural environment.
 11. Innovation training methods as humanisation factor of educational and training process.
 12. European education space: problems of development and perspectives.
 13. Ethics in business and management: formation of ethic and psychological culture of future management.
 14. Problems, tendencies, perspectives of education of the XXI century.
 15. Sociological measurements and modern problems in the development of education and society.
 16. Democratic values and senses in educational environment. From the experience in teaching law subjects.


Conference date and venue:

Conference starts at 10 a.m. on September 14, 2010

Arrival on September 13, 2010.

Departure on September 16, 2010.

Conference Regulations

Conference languages: Ukrainian, Russian, English.

Report at the Plenary Session – up to 20 min;

Report at the work-shop – up to 10 min;

Comments – up to 5 min.

Submitted materials are planned to be placed on the site: http://conf.vstu.edu.ua/humed beginning with April 1, 2010.

Registration of participants will take place in the Administrative University building (95, Khmelnytske shose).

Drive to VNTU

from railway station and bus stations by tram #4 or taxi in the direction “Barske shose” towards “Technical University” tram stop.

Conference Organizing Committee address:

Vinnytsia National Technical University
95, Khmelnytske shose, Vinnytsia,
Ukraine, 21021

Mark your papers:
Conference «Humanism and Education»
Scientific and methodical department (room 2201),
Natalya A. Andrushchenko

Deadline for the submission of applications and reports - Jun 15, 2010.

Registration fee is 30 USD.

Full registration fee includes printing and publishing of the proceeding and the book of summaries, invitation letter, technical facilities, postal expenses and recreation.

  To participate in the conference please submit your report in a hard copy as well as electronically, application for each participant indicating topic area as shown below together with the copy of postal order:
 • by post (hard copy as well as electronically) on the address
  Natalya A. Andrushchenko
  Scientific and methodical department (room 2201),
  95, Khmelnytske shose, Vinnytsia,
  Ukraine, 21021
 • e-mail on: gumanizm@vstu.vinnica.ua

Payment requisites:

BENEFICIARY: National Technical University, Vinnitsa
SWIFT: UKRSUAUX
Vinnitsya department Khmelnytsk oblast branch
Deutsche Bank TRUST COMPANY AMERICAS
USD 04094040 BKTRUS33
Acc. № 25301050282611
Purpose of payment: payment for participation in conference “Humanism and Education”

For additional information please call:
+380432-59-87-36
+380432-59-83-44
+380432-59-81-88
+380432-59-82-70

Participants may choose between either the University or city Hotels.

Authors will be informed of the acceptance of their reports to the conference program before September, 1, 2010.

Materials, not included to the program, will not be returned.

Thanks for your attention! Looking forward to meeting you!
Conference Organizing Committee

(SAMPLE)

APPLICATION FORM

for participation in the international scientific-and-practical conference
“HUMANISM AND EDUCATION”

Name, Surname ________________________________________________________________

Place of work ________________________________________________________________

Scientific degree and title ________________________________________________________________

Position ________________________________________________________________

Paper title ________________________________________________________________

Topic area ________________________________________________________________

Address ________________________________________________________________

Tel. ________________________________________________________________

Staying at (University hostel, city hotel)_________________________________

Signature of the participant

If possible, please try to book a return-ticket beforehand.

Submission of papers

 1. The paper must be typed in one of the conference languages, Times New Roman, 12pt. Paper length is up to 8 complete pages of A-4 format.
 2. Materials should be typed on laser printer in two copies. One copy must be signed by the authors. Pagination is to be made with a pencil on the other side of the paper.
 3. Margins: 15 mm.
  • Regulations:
  • UDC is aligned with the left top margin.
  • The title of the paper is typed one line lower in the middle in capital letters, Bold (clarendon).
  • The co-author’s names, country and city should be typed one line lower in small letters (Italic).
  • Abstract.
  • Key words.
  • Further, two lines lower please type the paper in 12pt.
  • Conclusions.
  • References.

Please view sample paper on http://conf.vstu.vinnica.ua/humed/vumogu/dodatok1.htm


Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситетЗавантажуються роздiли меню ...