УДК 657:004 (075)

 

Система ATutor для вирішення навчальних, економічних та гуманітарних задач

 

Суприган В. А.

Вінницький торговельно-економічний інститут, КНТЕУ

Суприган О. І.

Вінницький національний технічний університет

 

1.                Вступ

Для працівників творчих професій, таких як: письменники, педагоги, музиканти, художники та ін., важливим є етично-моральний комфорт під час роботи. Продуктивність у таких видах робіт може значно коливатись у залежності від творчої наснаги. Спосіб підвищення її може часто полягати у зручному інформаційному забезпеченні, якщо воно є частиною робочого оточення митця.

Привернемо свою увагу до педагогіки, як до основного виду робіт авторів. Тут часто виникає необхідність використання спеціалізованого інформаційного забезпечення. Відомо, що умовно інформаційне забезпечення поділяють на вільне та патентоване. До вільного відносять програмне забезпечення, що володіє такими якостями: відсутність меж у використанні та розповсюдженні, безкоштовність та відкритість.

Використання вільного програмного забезпечення не обмежує дії педагогів. А патентоване, навпаки відволікає від навчального процесу тим, що постійно необхідно замислюватись над законністю дій по встановленню та використанню програм. Це обтягується тим, що кожне патентоване програмне забезпечення розповсюджується із власною, унікальною ліцензійною угодою, яку необхідно опрацювати, для розуміння меж використання програмного забезпечення. Але патентоване програмне забезпечення володіє такими якостями, як комерційна спрямованість на задовільнення потреб користувачів. Із досвіду роботи освітніх закладів Російської Федерації, Федеральною агенцією по освіті встановлено, що на сучасному етапі, існує повний набір вільного програмного забезпечення для навчального процесу. Існують тільки завади, які пов'язані із сумісним використанням цих освітніх програм. Тому передбачено проведення тендеру на виробництво освітнього дистрибутиву із повним набором програмного забезпечення, документації, методичного забезпечення та здійснення підтримки організацій-користувачів. За результатами тендеру визначений переможуць — компанія «РБК-Центр» [1]. Це підприємство буде виконувати впровадження освітніх наборів (дистрибутивів). А для створення та приведення програмного забезпечення у відповідність нормам та стандартам, виступають такі субпідрядники як: ALT Linux, LinuxOnline, Linux-Ink, ВНИИНС, які працюють кожен над своїми варіантами, для того, щоб кінцеві користувачі отримали декілька різних дистрибутивів, до числа яких увійдуть: ALT Linux, Linux XP, Scientific Linux та Ubuntu. За результатами досліджень, буде визначено найкращий дистрибутив. Частиною вільного ПЗ є різні системи дистанційного навчання, серед яких можливо виділити систему керування навчанням — Web-based Learning Content Management System (LCMS). До таких LCMS відносять програму ATutor [2].

Використання LCMS ATutor дозволяє викладачам легко організовувати різні курси навчання. Студенти отримують адаптивне і просте середовище навчання. Крім того, що ATutor розповсюджеється із ліцензією GPL2, ця програма підтримує ряд стандартів, цо дозволяє на поточний момент і у майбутньому легко взаємодіяти із іншим програмним забезпеченням та легко втілювати сторонні програмні розробки.

Слід відмітити, що ATutor — це перша LCMS, яка відповідає специфікації W3C WCAG — це означає, що програма доступна у тому числі і для користувачів із порушеннями здоров'я. Відповідність специфікації W3C XHTML 1.0 означає гарантію взаємодії із іншим програмним забезпеченням, що також її підтримує, яке як правило, розміщується і розповсюджується разом із ATutor. Для забезпечення сумісності із курсами для інших систем дистанційної освіти, ATutor підтримує специфікації ISM та SCORM.

На теперішній момент, основним джерелом сторонніх курсів для користувачів ATutor є репозитарій TILE [3].

 

2. Програмно-апаратне отчення

Для використання системи керування навчанням ATutor [4], слід використовувати процесорну платформу IA-32 (і386) або AMD64/EM64T.

Як програмно-операційне середовище необхідно використати ПК із такими наявними програмними засобами:

 

·        HTTP Web Server (рекомендується Apache) — наявність обов'язкова;

·        PHP версій 4.3.0+ (знак «+» будемо вважати як надпис «та версії вище») або 5.0.2+ із Zlib, MySQL (MBString для ATutor 1.6+) — гарантована підтримка системою керування навчанням ATutor;

·        MySQL 4.0.2 або версії вище, 4.1.10 або версії вище. Для ATutor 1.6, наявність MySQL 4.1.10+ — обов'язкова.

Що ж стосується операційної системи, то на стороні сервера можливо використовувати, будь-яку, якщо вона підтримує програні засоби, перераховані вище.

На користувацькій cтороні слід використовувати будь яку ОС, яка підтримує Оглядач Web: FireFox 1+, Opera 5+, and Microsoft Internet Explorer 4+. Як користувачів, слід вважати звичайних студентів, а також адміністратора і інструктора, що встановлюється режимом авторизації користувача.

Для поточного експерименту використано ОС Ubuntu 8.04 (Hardy Heron) [5]. Дана ОС пропонується у двох варіантах: для робочої станції (і386 та AMD64) та серверів. Особливістю є те, що це є ОС із подовженим терміном підтримки: для робочих станцій — 3 роки, а для серверів — 5 років. Для переходу у майбутньому на більш нові ОС типу Ubuntu, слід лише задіяти механізми оновлення системи, без необхідності зміни налаштувань і поточних баз даних. Цю особливість ОС Ubuntu перейняла від свого попередника — ОС Debian.

 

3. Встановлення програм

На поточний мемент, актуальна є ATutor 1.6 pl1. Розмір стисненого архіву — 2,4 Мб. Як було вказано вище, для функціонування програми необхідно ПК із деяким набором уже встанвлених програм. Установлюється ATutor, незалежно від операційної системи, шляхом копіювання у директорію — корінь документів web-сервера. Для нашою піддослідної ОС — Ubuntu 8.04 послідовність команд буде такою:

$ cd /var/www/

$ sudo tar xzvf /home/vitaliy/Рабочий\ стол/ATutor-1.6-pl1.tar.gz

Після таких дій, у поточній директорії (/var/www/), утвориться піддиректорія ATutor. Далі слід запустити на виконання web- і MySQL-сервери. Відкриваємо браузер, наприклад Mozilla FireFox, і у рядку адреси набираємо: http://<IP адреса вашого серверу>/ATutor. У випадку правильних налаштувань web-серверу, у браузері буде виведено запрошення продовжити установлення, проведеться пошук усіх модулів та виведено результат про можливість продовження установлення. При наявності установленої ATutor попередньої версії, буде запропоновано оновити програму. Після необхідно ознайомитися із ліцензійною угодою і встановити параметри підключення до MySQL. Наступним кроком буде створення нової бази даних та облікового запису адміністратора. Програма запропонує вказати директорію для зберігання курсів. Для забезпечення підвищеної захищеності, слід встановити таку директорію за межами директорії web-серверу. Рекомендовано таку послідовність дій:

$ sudo mkdir /var/cources

$ sudo chmod -Rv 777 /var/cources

$ sudo chmod -Rv 666 /var/www/ATutor/include/config.inc.php

А після встановлення повернути деякі налаштування:

$ sudo chmod -Rv 444 /var/www/ATutor/include/config.inc.php

 

4. Опис режимів роботи

Програма ATutor підтримує три режими. Кожен із режимів призначено для відповідного користувача: адміністратор, інструктор та учень. У залежності від того, які налаштування задані для користувача, що авторизувався (Рис.1), система автоматизовано створить інтерфейс.

Рис.1. Вікно входу у систему

Адміністратор виконує роботу, яка полягає в оновленні, локалізоції, коректуванні персональних облікових записів, змін прав доступу, установку нових тем оформлення та додаткових модулів, збирання статистики, захист контенту та створення нових категорій курсів.

Інструктори мають доступ до усіх інструментів навчання, можуть створювати вміст у текстовому та HTML-форматі. Також інструктору доступні сторонні або експортовані наявні розробки, для використання у інших подібних продуктах. Підтримуються три основних типи курсів:

·        суспільні (доступні усім);

·        захищені (вимагають реєстрації);

·        приватні (вимагають реєстрації та дозволу інструктора).

Усі курси, які доступні поточному користувачу, відображаються після авторизації користувача.

Можливий експорт вмісту у IMS/SCORM-сумісні пакети, які можуть переглядатися автономно та добавлятися у інші системи дистанційного навчання.

Для зв'язку із учнями реалізовано декілька можливостей: опитування загальної думки, новини, повідомлення, тематичні форуми, електронна пошта та RSS-канали.

Учні, після авторизації (Рис.2) можуть користуватися усіма навчальними засобами, що створені інструктором, а також проходити оцінювання, яке виражене у вигляді тестів.

Рис.2. Вигляд вікна користувача — учня

 

5. Додаткові можливості

Додатковим режимом роботи є режим розробника. Розробником може бути будь-яка особа, що модифікує початковий код системи ATutor. Вільність модифікування пов'язана із тим, що дана LCMS — ATutor розповсюджується тільки із ліцензією GPL2. Цей тип ліцензії дозволяє вільно копіювати, модифікувати, використовувати та розповсюджувати програмний виріб. Ліцензія GPL2 має недоліки, на сучасному етапі, виправлення яких відображається лише у ліцензії GPL3.

ATutor включає ряд технологій, які гарантують, що матеріал буде доступний усім користувачам, включаючи тих, хто використовує для доступу до Мережі повільні канали, користувачів ранніх версій web-браузерів, застарілих моніторів, а також осіб із фізичними вадами. Для цього використовується приховування зайвих елементів керування, динамічні меню, мітки полів форми, альтернативна навігація, фіксація останньої позиції та набір клавіш лья швидкого доступу.

Додатково пропонуються ряд елементів, серед яких можливо виділити AChecker — визначення доступності ресурсів у Мережі, ACollab — єдине робоче середовище для груп користувачів, що виконують сумісно дослідження та розробку документації.

 

6. Експеримент

Для виконання практичних досліджень, використано навчальний матеріал із дисципліни «Дискретний аналіз» у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ. Для цього було встановлено ATutor на ПК із доступом до нього тільки у внутрішній локальній мережі. З одного боку, завдяки такому підходу збільшились показники якості навчання, а з іншого підвищилась зручність для викладання дисципліни із-за наявності матеріалу дисципліни у будь-яку мить.

7. Висновки

Таким чином, описана програма дозволяє створювати зручне середовище навчання із адаптивною навігацією, пошуком, контекстною та звичайною довідкою, словником, засобами комунікації, до яких відносять: почту, чат, форум та засоби пошуку зареєстрованих користувачів.

ATutor включає ряд технологій, які гарантують, що вміст буде доступний усім користувачам, включаючи тих, хто використовує дя доступу до Мережі повільні канали, користувачів із давнім програмним забезпеченням та фізичними вадами. Для користувачів із вадами зору існують теми із великими шрифтами та існує можливість збільшення зображень, у переглядачах web-сторінок, де ця функція підтримується.

ATutor — це продукт, який є повноцінним, легко розширюваним, адаптуємим та вільно доступним. Також важливим є те, що ця програма побудована на відкритих технологіях. Вона може застосовуватись як у невеликих організаціях, так і для підприємств, які надають свої матеріали у Мережі.

 

8. Література

1.        Шпаньков И. Школьный Linux прошел первый этап // Linux Format. -2008. - №1 (100-101). - C. 4.

2.        Яремчук С. Удаленный учитель // Мой компьютер. - 2007. - №29 (460). - С. 26-27.

3.        http://tile.atutor.ca/tile/servlet/advsearch

4.        http://www.atutor.ca

5.        http://ubuntu.ru/