МНТК «Інноваційні технології в будівництві» - наукова конференція у ВНТУ

Інноваційні технології в будівництві

Міжнародна науково-технічна конференція

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

Секція 3. Секція ІІІ
Основні напрямки наукових досліджень і результати впровадження інноваційних будівельних технологій на кафедрі теплогазопостачання ВНТУ.
Ратушняк Г.С. (Україна).

Особливості просторового розподілу на території Білорусі небезпечних метеорологічних явищ в контексті аналізу поверхонь тренду.
Мешик О.П., Валуєв В.Є. (Білорусь).

Енергоаудит бітумних баз та асфальтобетонних заводів з використанням тепловізійного методу.
Дмитрієв М.М., Гамеляк І.П., Коц І.В., Бабський В.М. (Україна).

Вертикальний вібраційний грохот-сушарка з енергоутилізаційним обладнанням.
Надутий В.П., Коц І.В. (Україна).

Системи автоматизованого дистанційного керування тепловими об’єктами.
Ященко О.О. (Україна), Павлов Д.В. (Канада).

Ефективні способи спорудження монолітних фундаментів та устаткування для їх практичної реалізації.
Сторожук С.Б. (Україна).
Читати

Ультразвукова кавітація як спосіб активації суспензії.
Берник І.М. (Україна).

Грохоти з гідроімпульсним приводом для просіювання будівельних сипучих матеріалів.
Островський А.Й. (Україна).

Вібраційні машини для подрібнення мікродобавок сухих кормів.
Солона О.В. (Україна).

Перспективи розвитку процесів вібраційного дезінтегрування сипких технологічних мас.
Паламарчук І.П., Янович В.П. (Україна).

Перспективи розвитку вібропланетарних відтискуючих машин при обробці пружно-пластичної маси.
Липовий І.Г. (Україна).

Удосконалення принципових схем і конструктивних рішень автономних джерел теплоти в системах опалення та горячого водопостачання.
Скородзієвська Л. В. (Україна).

Удосконалення системи кондиціювання повітря із використанням роторного утилізатора низькопотенціальної теплоти.
Гандзійчук О. C., Пономарчук І. А. (Україна).

Напрямки диверсифікації джерел теплопостачання промислових підприємств.
Джеджула В.В. (Україна).

Моделювання робочих процесів гідроприводного устаткування активної дії для розроблення міцних та мерзлих грунтів.
Коц І.В. (Україна).

Організація професійного навчання на основі модульної технології.
Слободян Н.М., Власенко А.М. (Україна).

Енергоефективні конструкції пальових фундаментів під висотні будівлі.
Титко О.В., Вовк Т.Ю. (Україна).

Пелети, як альтернативний вид палива для твердопаливних котлів.
Панкевич О.Д., Данилюк Т.В. (Україна).

Експериментальні дослідження теплового режиму біоконверсії в біореакторі.
Ратушняк Г.С., Анохіна К.В. (Україна).

Особливості робочих параметрів енергозберігаючої системи опалення корпусу №6 ВНТУ з використанням засобів автоматизації.
Пономарчук І.А., Новицька О.О. (Україна).
Читати

Інноваційне будівництво житла з використанням солом’яних блоків.
Петрусь В.В., Бажура Д.О. (Україна).
Читати

Регресійний аналіз основних параметрів процесу імпульсного підсилення ґрунтів.
Бадьора Н.П. (Україна).
Читати

Дослідження теплового поля пропарювальної камери.
Колісник О.П. (Україна).
Читати

Формування вимог до системи моніторингу потенційно небезпечних об’єктів на прикладі трубопровідної системи газопостачання.
Ратушняк Г.С., Ободянська О.І. (Україна).

Оцінка економічного ефекту від впровадження удосконаленої конструкції регулюючого пристрою в аспіраційних системах харчових виробництв.
Ратушняк Г.С., Степанковський Р.В. (Україна).

Комбіновані схеми теплопостачання біогазової установки.
Ратушняк Г.С., Кощеєв І.А. (Україна).
Читати

Технологія виробництва теплової енергії з відходів сільського господарства на прикладі соломи.
Слободян Н.М., Сімакова О.Я. (Україна).
Читати

Утилізація тепла каналізаційних стоків.
Ратушняк Г.С., Старушок Н.Ю. (Україна).
Читати

Енергозберігаючі технології сушіння зерна.
Коц І.В., Кутняк М.М. (Україна).
Читати

Використання енергозберігаючих технологій в устаткуванні для баротермічної обробки харчової сировини.
Коц І.В., Порхун А.В. (Україна).
Читати

Особливості застосування систем імпульсного теплопостачання.
Лехкун С.В. (Україна).
Читати

Індукційні котли та перспективи їх застосування.
Жеболенко О.С. (Україна).

Устаткування для гідроімпульсного насичення деревини антипіреновими речовинами.
Янчук І.О., Ладняк Л.В. (Україна).
Читати

Устаткування для видобування води із атмосфери.
Горюн О.О., Материнська О.Ю. (Україна).
Читати

Саморегулювання геометрії сопла Лаваля.
Власенко А.М., Риндюк С.В. (Україна).

Енергоощадність систем вентиляції та опалення в адміністративних будівлях.
Ратушняк Г.С., Анненкова Н.А. (Україна).
Читати

Устаткування для розігрівання цистерн і резервуарів при зливі в’язких продуктів.
Гаєвський Д.А., Підгаєць Р.В. (Україна).
Читати

Комп’ютерне моделювання динаміки робочих процесів кавітатора для виготовлення бітумної емульсії.
Бауман К.В. (Україна).

Теплоакумуляційна та теплонасосна система теплопостачання на основі відновлювальних джерел енергії.
Живелюк О.Л., Коц І.В. (Україна).
Читати

Використання низькопотенціальної енергії землі у теплонасосних системах.
Бабич Т.Ю., Григоренко В.І. (Україна).

Термодинамічна модель лиття металу при дії силового вібраційного поля.
Янченко О.Б., Побережний М. М. (Україна).

Ефективні способи акумуляції механічної енергії.
Опольський М.В., Дюг М. Ю. (Україна).
Читати

Особливості влаштування систем пасивного опалення будівель.
Бегебко Ю. В. (Україна).

Надійність конструкцій дорожнього одягу за критерієм зсуву.
Гамеляк І.П., Волощук Д.В. (Україна).
Читати

Сучасні системи теплопостачання висотних житлових будівель.
Жара О. Б., Жеболенко О. С. (Україна).
Читати

Системи теплопостачання на основі поєднання альтернативних і традиційних джерел енергії.
Поліщук М. В. (Україна).
Читати

Шукати:
Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет
Завантажуються роздiли меню ...