МНТК «Інноваційні технології в будівництві» - наукова конференція у ВНТУ

Інноваційні технології в будівництві

Міжнародна науково-технічна конференція

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

Секція 4. Секція ІV
Державні ініціативи щодо заміщення природного газу.
Ренгач Ю.С. (Україна).

Моделирование изменения профиля песчанных пляжей неприливных морей.
Генчо Христов Паничаров (Болгарія)

Механіка руйнування та критерії граничного стану в рідких структурованих середовищах за умов теплообміну.
Ткаченко С.Й., Пішеніна Н.В., Румянцева Т.Ю. (Україна).

Особливості і проблеми організації та моделювання робочих процесів в системах резервуарів технологічного призначення.
Ткаченко С.Й., Пішеніна Н.В., Дишлюк С.В. (Україна).

Параметри циркуляції в ерліфтному контурі зі структурованою рідкою фазою.
Ткаченко С.Й., Пішеніна Н.В., Бочкова О.Ю. (Україна).

Застосування когенераційної установки в системі виробництва енергоносіїв із органічних відходів.
Ткаченко С.Й., Денесяк Д.І. (Україна).
Читати

Застосування відходів деревини в системі біогазової установки.
Ткаченко С.Й., Матяш М.С. (Україна).

Енергоефективні режими роботи систем теплохолодопостачання будівлі.
Степанов Д.В., Гайдейчук О.А. (Україна).
Читати

Енергоефективна система теплопостачання навчального корпусу ВНТУ.
Степанов Д.В., Буянов А.О. (Україна).

Газотурбінні надбудови на теплоелектроцентралях з теплофікаційними турбінами.
Чепурний М.М., Резидент Н.В., Возіян Ю.К. (Україна).
Читати

Газопарові установки на базі газових і протитискових парових турбін.
Чепурний М.М., Резидент Н.В., Поліщук С.В. (Україна).
Читати

Теплоелектроцентралі на базі опалювальних котелень і газотурбінних установок.
Чепурний М.М., Резидент Н.В., Поліщук С.В. (Україна).
Читати

Бінарні цикли на ТЕЦ з протитисковими турбінами.
Чепурний М.М., Резидент Н.В. (Україна).

Теплоелектроцентралі на базі промислових парових турбін і турбін з низькотемпературним робочим тілом.
Чепурний М.М., Резидент Н.В., Олексина Т.М. (Україна).
Читати

Порівняльна ефективність низькотемпературних систем теплопостачання.
Чепурний М.М., Резидент Н.В. (Україна).

Підвищення ефективності спалювання твердого палива.
Корженко Є.С., Коваленко О.В. (Україна).

Дослідження кінетики сушіння рутилових обмазок електродів.
Співак О.Ю., Єфремов Я.А. (Україна).
Читати

Вибір палива для сушіння зерна кукурудзи.
Іщенко К. О., Денесяк Д. І., Співак О. Ю. (Україна).
Читати

Енергоефективні режими роботи конвективних сушарок для сушіння сільськогосподарської сировини.
Співак О.Ю., Павлюк В.К. (Україна), Головко А.О. (Молдова).

Аналітичне визначення параметрів вологого повітря.
Співак О.Ю., Депутат Б.В., Антонюк Л.Е. (Україна).
Читати

Енергетична ефективність парокомпресійних теплових насосів з електричним та когенераційним приводом.
Остапенко О.П., Лещенко В.В., Тіхоненко Р.О. (Україна).
Читати

Комплексні методи оцінки енерго-еколого-економічної ефективності теплонасосних станцій.
Остапенко О.П., Бакум О. В. (Україна).

Використання геліоколекторів як альтернативного джерела теплопостачання.
Степанова Н.Д., Пилипенко Т.І. (Україна), Гаїна А.О. (Молдова).
Читати

Використання твердопаливних котлів для потреб теплопостачання.
Степанова Н.Д., Ковтонюк В.О. (Україна).

Проблеми захисту навколишнього середовища при виробництві енергії з низькосортних видів палива.
Боднар Л.А., Робак М.Г. (Україна).
Читати

Інтенсивність теплообміну в складному багатокомпонентному середовищі в натурному теплообміннику.
Пішеніна Н.В., Румянцева Т.Ю. (Україна).

Аналіз процесів теплообміну в залізничних цистернах при транспортуванні та розвантаженні в’язких нафтопродуктів.
Титар С.С., Зайцев Д.В. (Україна).

Ґрунтовий акумулятор з покращеними теплообмінними характеристиками.
Клименко В.В., Кравченко В.І. (Україна).

Альтернативні системи теплопостачання будівель з використанням електроенергії.
Климчук О.А., Шраменко О. М., Юрковський С.Ю. (Україна).

Застосування акумуляторів тепла на основі фазового перетворення в системах теплопостачання.
Климчук О.А., Омеко Р.В., Роговенко В.С. (Україна).

Повышение эффективности комбинированных систем теплоснабжения.
Баласанян Г.А., Кириллова Е. (Україна).

Аспекти використання традиційних та нетрадиційних джерел енергії на території України.
Шаповал С.П., Венгрин І.І. (Україна).
Читати

Вентиляційні гази як додаткове джерело рекуперації тепла.
Назаренко І.А. (Україна).

Система Норма - один з шляхів енергозбереження на комунальних підприємствах.
Назаренко І.А., Дружко І.В. (Україна).

Термодинамічна ефективність теплонасосної конвеєрної установки сушіння зерна з частковим байпасуванням теплового насоса.
Безродний М.К., Вовк В.В. (Україна).

Ефективність теплонасосної системи вентиляції та підігріву води в критому плавальному басейні.
Безродний М. К., Кутра Д. С., Морощук О. О. (Україна).

Реалії втілення та розвитку стратегії енергозбереження за умов переробки олійних культур промисловою групою “Віол”.
Пономарчук В.Е., Мормітко В. Г. (Україна).

Фактори впливу в котлі на співвідношення поверхонь нагріву з різним механізмом теплоперенесення.
Дахновська О.В. (Україна).

Особливості чисельного моделювання теплової роботи теплообмінних апаратів на стадії проектування.
Яковлєва І.Г., Волянська Н.В. (Україна).

Вплив прозорого покриття на ефективність геліопокрівлі.
Пона О.М. (Україна).

Методи і засоби підземного акумулювання теплоти.
Ткаченко С.Й., Дишлюк С.В., Парицький А.О. (Україна).

Схема теплозабезпечення навчальних закладів в умовах України.
Волощук В.А. (Україна).

Витікання струменя води з тонких сопел та його руйнування на краплі.
Пуховий І.І., Кривошеєв М.О. (Україна).

Ефективність сонячних термодинамічних електростанцій при зниженні температури конденсації пари льодом та пустельні зони з відповідними умовами.
Пуховий І.І. (Україна).

Енергозбережна система переробки тваринницьких відходів ТОВ “Серволюкс-Генетик”.
Резидент Н.В., Поліщук С.В. (Україна).
Читати

Шукати:
Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет
Завантажуються роздiли меню ...