МНТК «Інноваційні технології в будівництві» - наукова конференція у ВНТУ

Інноваційні технології в будівництві

Міжнародна науково-технічна конференція

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

Секція 5. Секція V
Вплив фізико-хімічних характеристик заповнювачів на процеси формування макроструктури стінових виробів з газобетону.
Сердюк В.Р., Августович Б.І. (Україна).

Роль будівельної галузі в урбанізації КНР.
Сердюк В.Р. (Україна), Чу Сяоє (Китай).
Читати

Пріоритетні напрямки відродження будівельної галузі в Україні.
Сердюк В.Р., Малюта О.В. (Україна).
Читати

Решение жилищной проблемы в странах СНГ в контексте производства ячеистых бетонов автоклавного твердения.
Сердюк В.Р. (Украина), Абсеметов В.Э., Марданов А.К. (Казахстан).

 Обґрунтування технологічних параметрів отримання ніздрюватого бетону поліфункціонального призначення.
Христич О.В. (Україна).

Технологічні особливості формування пористої структури дисперснонаповнених будівельних виробів.
Христич О.В., Постовий П.В. (Україна).

Інформаційні технології процесів реалізації інвестиційних намірів в будівництві.
Христич О.В., Магдюк І.Г. (Україна).

Кризовий стан природних екосистем та шляхи екологічно безпечного розвитку.
Лялюк О.Г. (Україна).

ОСББ проблеми запровадження та шляхи їх вирішення.
Ровенчак Т.Г., Козловський О.І. (Україна).

Оцінка ефективності використання енергетичних ресурсів на підприємствах будіндустрії
Франишина С.Ю. (Україна).

Оцінка енергоефективності промислового виробництва.
Сердюк Т.В., Квятківська С.В. (Україна).
Читати

Програмні засади реалізації політики енергозбереження в регіонах.
Сердюк Т.В., Малик М.О. (Україна).

 Потенціал сільськогосподарського комплексу в енергозабезпеченні економіки України.
Сердюк Т.В., Новохацька Л.В. (Україна).

 Нормування енерговитрат як інструмент реалізації політики енергозбереження.
Сердюк Т.В., Федорова І.В. (Україна).
Читати

Організаційні аспекти реалізації проектів енергозбереження в ОСББ.
Сердюк Т.В., Лавровська Т.В. (Україна).
Читати

Інновації в будівництві як засіб підвищення конкурентоспроможності будівельного підприємства.
Сердюк Т.В., Кривонос О.П. (Україна).

Енергозберігаючі технології для вентиляційних систем.
Томчук М.А., Литвинюк В.О. (Україна).
Читати

Якісні характеристики критеріїв для порівняльного аналізу теплоізоляційних матеріалів.
Рябчук Л.І., Билічкіна В.А. (Україна).
Читати

Безпечний будинок майбутнього.
Томчук М.А., Вузій С.В., Калітник Р.В. (Україна).
Читати

Проблеми якості та оплата житлово-комунальних послуг в Україні.
Христич О.В., Огородник А.С. (Україна).

Спеціалізоване обладнання з гідроімпульсним приводом для демонтажу завалів зруйнованих будівель і споруд.
Поліщук О.В., Слабкий А.В. (Україна).

Шукати:
Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет
Завантажуються роздiли меню ...