II МНПК «Знання. Освіта. Освіченість» - наукова конференція у ВНТУ

Знання. Освіта. Освіченість

ІI Міжнародна науково-практиччна конференція

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Вінницький національний технічний університет
Новий університет Лісабону, Португалія
Люблінська політехніка, Польща

Знання. Освіта. Освіченість

ІI Міжнародна науково-практиччна конференція

Вінниця
2—3 жовтня 2014 року

Тематичні напрямки роботи конференції:

 • Знання, цінність, цінність знання.
 • Актуальні проблеми сучасної епістемології.
 • Природничо-наукове і соціогуманітарне знання: конфронтація, інтеграція, синтез.
 • Сучасне інформаційне суспільство: чи можливо суспільству стати суспільством знань?
 • Знання, освіта і цілісність особистості.
 • Прогрес освіти та еволюція ідей гуманізму.
 • Позанаукове та наукове знання: взаємодія в ХХІ ст.
 • Теологія в системі освіти.
 • Сучасна освіта: проблеми та перспективи.
 • Нові гуманітарні виклики в сучасній освіті.
 • Гендерна освіта в Україні.
 • Етичні і психологічні проблеми ділових відносин та менеджменту.
 • Тенденції розвитку науково-технічної термінології.
 • Сучасні технології в методиці викладання іноземних мов.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Початок роботи конференції 2 жовтня 2014 р. об 11.00 (Пленарне засідання)


Доповіді по секціях конференції:
 1. Знання, цінність, цінність знання
 2. Актуальні проблеми сучасної епістемології
 3. Сучасна освіта: проблеми та перспективи
 4. Сучасні освітні технології
Шукати:
Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет
Завантажуються роздiли меню ...