II МНПК «Знання. Освіта. Освіченість» - наукова конференція у ВНТУ

Знання. Освіта. Освіченість

ІI Міжнародна науково-практиччна конференція

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

Секція 1. Знання, цінність, цінність знання
A. Artamonov
Ivan Franko National University of Lviv
GEOCENTRIC MODEL OF THE UNIVERSE AND THE SYSTEM OF CHRISTIAN SYMBOLISM
Читати

В.І. Гриб
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
АНТРОПОЛОГІЯ ДУШІ І ДУХУ ТА ЦІЛІСНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ
Читати

В. М. Заглада
Житомирський державний університет імені Івана Франка
ПРОБЛЕМА КОРЕЛЯЦІЇ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ ДЕТЕРМІНАНТ АКСІОЛОГІЇ ПІЗНАННЯ
Читати

О.С.Зазуляк
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
СПОЖИВАННЯ ЯК ГРА В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПОНЕНТИ ПОСТМОДЕРНОГО СУСПІЛЬСТВА
Читати

Е.М.Иванова
Одесский национальный политехнический университет
СИСТЕМНЫЙ СИНТЕЗ И КОНФЛИКТ ЦЕННОСТЕЙ
Читати

Г.О. Крапівник
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
КОНЦЕПТ ЖЕРТВИ В РОЛЬОВІЙ РЕАЛЬНОСТІ ДЕТЕКТИВНОГО ЖАНРУ: ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Читати

З.Ю. Макаров
Вінницький національний технічний університет
ФЕНОМЕН ЧУДА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СЕРЕДНЬОВІЧЧІ
Читати

Манчул Б.В.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
ФЕНОМЕН ВЗАЄМОДІЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ В СУЧАСНІЙ НАУЦІ: КОГНІТИВНО-ЦІННІСНИЙ АСПЕКТ
Читати

О.Г. Найдьонов
Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК СУСПІЛЬСТВО ЗНАНЬ
Читати

В.Л.Петрушенко
Национальный университет «Львовская политехника»
ЦЕННОСТИ И ЗНАНИЯ: СЛОЖНОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Читати

В.С. Ратников
Винницкий национальный технический университет
“УНИВЕРСИТЕТ В РУИНАХ”? – ИЛИ ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ОБЩЕСТВУ ЗНАНИЙ
Читати

Р. Рошкулець
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
СВІТОГЛЯДНІ ПЕРЕДУМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ЗНАННЯ В ПОСТНЕКЛАСИЦІ
Читати

Чуйко В.Л.
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
СУВЕРЕН: АКТОР І СУБ’ЄКТ
Читати

О. Чурсінова
Національний університет «Львівська політехніка»
МОДЕЛЬ СУСПІЛЬСТВА ЗНАННЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Читати

Е.І. Чухрай
Вінницький національний технічний університет
ЧИ Є ПІДСТАВИ ВВАЖАТИ ПИТАННЯ ПРО СЕНС ЖИТТЯ «ВІЧНИМ»?
Читати

Шукати:
Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет
Завантажуються роздiли меню ...