II МНПК «Знання. Освіта. Освіченість» - наукова конференція у ВНТУ

Знання. Освіта. Освіченість

ІI Міжнародна науково-практиччна конференція

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

Секція 2. Актуальні проблеми сучасної епістемології
П.М. Бартусяк
Вінницький національний технічний університет
СУБРІВЕНЬ І ЕПІРІВЕНЬ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ФІЛОСОФІЇ ДЕЛЬОЗА
Читати

В. Г. Кузнецов
Винницкий национальный технический университет
ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭДУКАЦИОННОЙ КОНЦЕПЦИИ ИВАНА КИРЕЕВСКОГО
Читати

М. Г. Марчук, Р. В. Слухенська
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ХАРАКТЕР СУЧАСНОГО БІОЕТИЧНОГО ЗНАННЯ
Читати

Ю. А. Мелков
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
ЧЕЛОВЕК КАК СУБЪЕКТ ЦЕННОСТЕЙ В ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Читати

Наумкіна О.А., Прокопенко Б.В.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
ФОРСАЙТ У ДОСЛІДЖЕННІ СУСПІЛЬСТВА РИЗИКУ
Читати

І.В.Омельчук
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
РОЛЬ ПРИНЦИПУ ПЛЮРАЛІЗМУ В ГУМАНІТАРНІЙ НАУЦІ
Читати

Л.Остринська
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
ІДЕЯ ДІАЛОГУ ЛЮДИНИ Й ПРИРОДИ
Читати

О.П.Петрушенко
Львівський національний медичний університет Імені Данила Галицького
ПРОЕКТИВНІ ПОНЯТТЯ У СУЧАСНОМУ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОМУ ПІЗНАННІ
Читати

С. Повторева
Національний університет «Львівська політехніка»
ЕПІСМТЕМОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ СТРУКТУРИ В КОНТЕКСТІ СТРУКТУРНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ
Читати

О.П. Пунченко
Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова
МЕТАТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭПИСТЕМОЛОГИИ
Читати

О. В. Рупташ
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
СМИСЛОВИЙ ВЕКТОР ІНТЕГРАЦІЇ В НАУЦІ
Читати

І.Г.Руснак
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
ЗМІНА СТАТУСУ СУБ’ЄКТА В ПОСТНЕКЛАСИЧНІЙ ЕСТЕТИЦІ НАУКИ
Читати

Д.Л.Ситникова
Национальный исследовательский Томский государственный университет
ПОЗНАНИЕ МИРА КАК ЕГО ОЦЕНИВАНИЕ
Читати

М.П. Скалецький
Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів.
ОСОБА ВЧЕНОГО ТА ОСОБЛИВОСТІ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КЛАСИЧНІЙ ТА НЕКЛАСИЧНІЙ НАУЦІ
Читати

Н.В. Скрицька
Буковинський державний медичний університет
МИСЛИМЕ БУТТЯ ЯК ВИХІДНА ТОЧКА МЕТАФІЗИКИ
Читати

В. М. Слюсар
Житомирський державний університет імені Івана Франка
ВИЯВЛЕННЯ СУТНІСНОСТІ ТА САМОПРИЧИННОСТІ ЯК ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБСТАНЦІЙНОГО ПІДХОДУ В НАУЦІ
Читати

Снегірьов І.О.
Сумський державний педагогічний університету імені А.С. Макаренка
ПРОБЛЕМА НЕЛІНІЙНОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ
Читати

А.І. Теклюк
Вінницький національний технічний університет
ФЕНОМЕН НЕСТАБІЛЬНОСТІ І СУЧАСНЕ НАУКОВЕ ЗНАННЯ
Читати

А. В. Тягло, Т. С. Воропай
Харьковский национальный университет внутренних дел
СВОБОДА ВОЛИ В ДИСКУРСЕ СИНЕРГЕТИКИ
Читати

І.Халай
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
ЛАТЕНТНІСТЬ АНТРОПОКОСМІЗМУ В КЛАСИЧНІЙ НАУЦІ
Читати

Цофнас А.Ю.
Одесский национальный политехнический университет
ЦИСФИНИТНАЯ ЛОГИКА И ЯЗЫК ТЕРНАРНОГО ОПИСАНИЯ
Читати

Шукати:
Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет
Завантажуються роздiли меню ...