II МНПК «Знання. Освіта. Освіченість» - наукова конференція у ВНТУ

Знання. Освіта. Освіченість

ІI Міжнародна науково-практиччна конференція

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

Секція 4. Сучасні освітні технології
Н. Г. Батечко, Н. П. Антипова
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
К ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСНОГО ПОДХОДА К ПОДГОТОВКЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ МАГИСТРАТУРЫ
Читати

В. І. Березан, М. С. Грінченко
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ЗАСОБАМИ ВІРТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ
Читати

Л. В. Бондарина
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
Читати

О. В. Гречановська
Вінницький національний технічний університет
ЛЕКЦІЇ-КОНЦЕРТИ ЯК ОДНА З ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Читати

С. С. Дєнєжніков
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
СВІТОГЛЯДНІ ЗАСАДИ ТРАНСЛЮДСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ СУЧАСНОСТІ
Читати

О. В. Зінько
Вінницький національний технічний університет
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЯК МОЖЛИВІСТЬ НАДАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
Читати

Н. В. Кравченко
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
ІНСТИТУТ ВІТЧИЗНЯНОГО ПАРЛАМЕНТСЬКОГО ОМБУДСМЕНА ЯК ПРЕДМЕТ ВИКЛАДАННЯ В ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІНАХ
Читати

В. М. Михалевич, О. І. Тютюнник
Вінницький національний технічний університет
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОГО КУРСУ МАТЕМАТИКИ У ВТНЗ
Читати

М. Д. Прищак, О. Й. Лесько, Ю. М. Прищак
Вінницький національний технічний університет
СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТІСНОГО ПІДХОДУ В МЕНЕДЖМЕНТІ
Читати

Л. О. Пуховець
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
КОМУНІКАТИВНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Читати

Т. І. Сідлецька
Вінницький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРКЕСТРУ НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ВІННИЦЬКОГО УЧИЛИЩА КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ІМ. М. Д. ЛЕОНТОВИЧА
Читати

О. М. Слободянюк
Вінницький національний технічний університет
ПЕДАГОГІЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ
Читати

Шукати:
Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет
Завантажуються роздiли меню ...