XLI регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області

електронне наукове видання матеріалів конференції
Завантажуються роздiли меню ...

ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІКИ, ЗВ’ЯЗКУ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

Оргкомітет

 1. Кичак В.М., д.т.н., професор – голова оргкомітету
 2. Злепко С.М., д.т.н., професор – заступник голови оргкомітету
 3. Філинюк М.А., д.т.н., професор – член оргкомітету
 4. Осадчук О.В., д.т.н., професор – член оргкомітету
 5. Білинський Й.Й., д.т.н., професор – член оргкомітету
 6. Барась С.Т., к.т.н., доцент – член оргкомітету
 7. Рудик В.Д., к.т.н., доцент – член оргкомітету

Секції

 1. Пленарне засідання
 2. Секція біотехнічних та медичних апаратів і систем
 3. Секція оргтехніки і телекомунікацій
 4. Секція радіотехніки
 5. Секція електроніки
 6. Секція проектування комп’ютерної та телекомунікаційної апаратури
 7. Секція проектування комп’ютерної апаратури
 8. Секція негатроніки
 9. Секція проектування телекомунікаційної апаратури

Тези студентських доповідей,
рекомендованих до опублікування оргкомітетом ІнРТЗП

 1. Застосування в техніці радіозв’язку хаотичних генераторів.
  Галка А.А., ст. гр. РТт-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Семенов А.О.
  Читати у форматi PDF
 2. Універсальний ЦПП на ПЛІС і МК.
  Кучерявий М.В., Катаєв В.С., ст. гр. РТр-08, наукові керівники – к.т.н., професор Кофанов В.Л., к.т.н., доцент Гаврілов Д.В.
  Читати у форматi PDF
 3. Генератор сигналів з керованими параметрами на FPGA.
  Кудлаєнко А.І., ст. гр. РТр-08, наукові керівники – к.т.н., професор Кофанов В.Л., к.т.н., доцент Гаврілов Д.В.
  Читати у форматi PDF
 4. Радіовимірювальний перетворювач тиску.
  Осадчук Я.О., ст. гр. РТр-10, науковий керівник – д.т.н., професор, Осадчук О.В.
  Читати у форматi PDF
 5. Осцилограф на ПЛІС.
  Шевченко А.В., ст. гр. РТр-08, наукові керівники – к.т.н., професор Кофанов В.Л., к.т.н., доцент Гаврілов Д.В.
  Читати у форматi PDF
 6. Блок керування автономної системи опалення.
  Слободянюк В.І., ст. гр. РТр-08, наукові керівники – к.т.н., професор Кофанов В.Л., к.т.н., доцент Гаврілов Д.В.
  Читати у форматi PDF
 7. Огляд сучасного стану програмованих ІМС аналогових фільтрів.
  Тромсюк В.Д., ст. гр. РТт-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Семенов А.О.
  Читати у форматi PDF
 8. Особливості розробки статичних і динамічних конфігурацій програмованих мікросхем у середовищі САПР Anadigm Designer ®2.
  Тромсюк В.Д., ст. гр. РТт-08, науковий керівник – к.т.н., доцент Рудик В.Д.
  Читати у форматi PDF
 9. Універсальні ЦКП на ПЛІС і МК.
  Зарва С.В., Марфін А.В., ст. гр. РТр-08, наукові керівники – к.т.н., професор Кофанов В.Л., к.т.н., доцент Гаврілов Д.В.
  Читати у форматi PDF
 10. Комутатори на С - негатронах.
  Азарова О.В. науковий керівник –доц., к.т.н. Лазарев О.О.
  Читати у форматi PDF
 11. Аналогові процесори об’ємного звучання.
  Баландюк І.С. науковий керівник – доц., д.т.н. Кононов С.П.
  Читати у форматi PDF
 12. Ємнісний автогенераторний RC-негасенсор.
  Бондарюк Д. В. науковий керівник – доц.., к.т.н Лазарєв О. О.
  Читати у форматi PDF
 13. Активний фільтр на С – негатроні.
  Голуб А.А. науковий керівник – д.т.н., проф. Філинюк М.А.
  Читати у форматi PDF
 14. Трисмуговий кросовер з лінійною АЧХ.
  Данильчук Р.В. науковий керівник – доц., к.т.н. Кононов С.П.
  Читати у форматi PDF
 15. Сенсор вологості на основі вологочутливої багатошарової структури.
  Дуда Р.В. науковий керівник – доц., к.т.н., Крилик Л.В.
  Читати у форматi PDF
 16. Маршрутний реєстратор переміщень транспортного засобу на основі системи мобільного зв`язку.
  Заплетнюк О.Д. науковий керівник – доц. , к.т.н. Барась С.Т.
  Читати у форматi PDF
 17. Використання С-негатронів для покращення характеристик мікросмугової антени.
  Кіслова Н.М. науковий керівник –доц., к.т.н. Лазарев О.О.
  Читати у форматi PDF
 18. Табло заміни гравців.
  Козел М.В. науковий керівник – доц., к. т. н. Шеремета О.П.
  Читати у форматi PDF
 19. Імпульсні нейроелементи на біспін-приладі.
  Колесницька Г.О. науковий керівник – доц. , к.т.н. Павлов С. М.
  Читати у форматi PDF
 20. Порівняльний аналіз схем скремблерів мовних повідомлень.
  Слободянюк Р.С. науковий керівник – ст. викладач Костюк О. А.
  Читати у форматi PDF
 21. Фізіологічні аспекти автоматизованої інсулінотерапії.
  Макогон В.І., Макогон О.С. науковий керівник – проф. , д.т.н. Злепко С.М.
  Читати у форматi PDF
 22. Зарядний пристрій для NiCd/NiMh акумуляторів на основі мікроконтролера.
  Мануляк В.А. науковий керівник – доц., к.т.н. Огородник К.В.
  Читати у форматi PDF
 23. Біотехнічна система для визначення втоми оператора.
  Московко М.В., Костішин С.В. науковий керівник – проф. , д.т.н. Злепко С.М.
  Читати у форматi PDF
 24. Імітансні логічні елементи на С-негатронах.
  Нікульшин О.О. науковий керівник – доц., к.т.н. Лазарєв О.О.
  Читати у форматi PDF
 25. Макет світловодного сенсора вологості.
  Ніколайчук А. Р., Іоніна К. Ю. науковий керівник – д.т.н., професор Білинський Й. Й.
  Читати у форматi PDF
 26. Розрахунок основних економічних показників двох стандартів GSM-900 та IS-95.
  Петухов Д.О. науковий керівник – доц. , к.т.н. Барась С.Т.
  Читати у форматi PDF
 27. Імітансні логічні елементи на L-негатронах.
  Покотилюк Л.І. науковий керівник – к.т.н., доц. Войцеховська О.В.
  Читати у форматi PDF
 28. Некласичний погляд на інтелектуальну власність.
  Постемська К. С. Наукові керівники – проф., д.т.н. Злепко С. М., пров. інженер Тимчик С. В.
  Читати у форматi PDF
 29. Нейронні елементи на негатронах.
  Прикмета А. В. науковий керівник – доц., к.т.н. Лазарєв О.О.
  Читати у форматi PDF
 30. Сенсор магнітного поля з частотним виходом на основі біполярних магнітотранзисторів.
  Процюк Т.В. науковий керівник – проф., д.т.н. Осадчук В.С.
  Читати у форматi PDF
 31. Сенсор переміщення на основі оптико-частотного методу.
  Радчук А.С. науковий керівник – проф., д.т.н. Осадчук В.С.
  Читати у форматi PDF
 32. Система передачі сигналу з FSK модуляцією.
  Рудик А.О. науковий керівник – асистент Пастушенко О.Л.
  Читати у форматi PDF
 33. Вимірювач об’єму круглих лісоматеріалів.
  Соколовський О.В. науковий керівник — проф., д.т.н. Білинський Й.Й.
  Читати у форматi PDF
 34. Лабораторний стенд для дослідження приладів тліючого розряду.
  Сокотнюк М. І., Шумлянський І. Л. науковий керівник – доц., к.ф-м.н. Кравченко Ю.С.
  Читати у форматi PDF
 35. Мікроелектронні прилади на основі тунельно-резонансного ефекту.
  Теранe Вільяфурте Л. Ф. науковий керівник - д. т. н., професор Осадчук В. С.
  Читати у форматi PDF
 36. Пристрій візуалізації заднього виду на транспорті.
  Бойцун О.М., Ткачук Д.О. науковий керівник – доц. , к.ф.-м.н. Кравченко Ю.С.
  Читати у форматi PDF
 37. Змішувач з послабленням дзеркального каналу супутникового телевізійного конвертера.
  Удод О.Т. науковий керівник – доц., к.т.н. Кононов С.П.
  Читати у форматi PDF
 38. Перетворювач кодів NRZ в NRZM.
  Фролов С. О. науковий керівник – доц., к.т.н. Огородник К.В.
  Читати у форматi PDF

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.