Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх фахівців з вищою освітою: досвід, проблеми, перспективи

Міжнародна науково-методична Інтернет-конференція

 

Міжнародна науково-методична Інтернет-конференція

Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх фахівців з вищою освітою: досвід, проблеми, перспективи

Скачати інформаційне повідомлення


Мета конференції – вивчення досвіду, проблем та перспектив розробки і застосування інноваційних технологій у процесі підготовки конкурентоспроможних фахівців; обговорення можливості та доцільності створення банка інтерактивних педагогічних технологій в Україні на засадах інтелектуальної власності.

Для участі у конференції необхідно не пізніше 25 вересня надіслати матеріали на адресу inpedtex@vntu.edu.ua. До 30 вересня необхідно надіслати статтю (за бажанням автора).

Матеріали конференції будуть опубліковані на сайті конференції.

Статті, що містять нові наукові результати з педагогічних наук будуть рекомендовані до видання у фаховому журналі (з переліку фахових видань ВАК/МОНМС України): „Вісник Вінницького політехнічного інституту”

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет