'; //print_r($aa); //print '
';

if (isset($_REQUEST['conf'])) {
  $conf=$_REQUEST['conf'];
} else {$conf=$aa[1];};
if (isset($_REQUEST['cy'])) {
  $cyear=$_REQUEST['cy'];
} else {$cyear=$aa[2];};

$Language='uk';
/***************************************************************/


$db = sqlite_open("$_SERVER[DOCUMENT_ROOT]/../db/conf.db", 0666, $sqliteerror);


/******* находим запрашиваемую конф ($gconf), конф_года ($yconf) ***********/
$gconfq=sqlite_array_query($db, "
select * from conf
where (master=0) and (nd='$conf') and (lang='$Language')
", SQLITE_ASSOC);
$gconf=$gconfq[0]['conf'];
//print "
$gconf {$gconfq[0]['na']}
{$gconfq[0]['na2']}
"; $yconfq=sqlite_array_query($db, " select * from conf where (master=$gconf) and (nd='$cyear') and (lang='$Language') ", SQLITE_ASSOC); $yconf=$yconfq[0]['conf']; //print "
$yconf {$yconfq[0]['na']}
{$yconfq[0]['na2']}
"; /**************************************************************************/ ?> - наукова конференція у ВНТУ

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...
Міністерство освіти і науки України
Академія педагогічних наук України
Вінницький національний технічний університет
Університет Євлє (Швеція)

Конференція "Гуманізм та освіта" присвячена проблемам збереження гуманістичних цінностей освіти, застосування інноваційних та інформаційних технологій у навчанні, а також гендерному підходу в системі освіти.

Матеріали конференції включають питання з таких напрямків: цінності і цілі освіти; завдання та проблеми формування національної технічної інтелегенції; соціально-психологічні, філософсько-культурологічні та гендерні аспекти університетської освіти; гуманістична спрямованість та сучасні тенденції мовної підготовки студентів у ВНЗ; інформаційне суспільство, потреби модернізації освіти, студентське самоврядування у ВНЗ.

Конференція відбулася 11-13 червня 2006 року у Вінницькому національному технічному університеті (ВНТУ)


Доповіді по секціях конференції:
    Пленарне зас?дання В?дкритя конференц?ї: Виступ ректора ... (в?део) Про переваги семантичного п?дходу ... // ?ванов ?.?., академ?к АПНУ, зав?дувач ... (в?део) . . . */ /*********** список секций для меню **************************************/ $sects=sqlite_array_query($db, " select * from csect where (conf=$yconf) and (lang='$Language') order by nr, csect ", SQLITE_ASSOC); foreach ($sects as $isect) { if ($isect['nd']) print '
  1. '; /* if (Количество докладов в секции != 0) { */ print "$isect[na] $isect[na2]"; /* } else { print "$isect[na] $isect[na2]"; }; */ if ($isect['nd']) print '
  2. '; }; /*************************************************************************/ ?>
Конференції ВНТУ
Історія гуманітарних конференцій у ВНТУ IX МНПК «Гуманізм та освіта»
Пленарне зас?дання В?дкритя конференц?ї: Виступ ректора ... (в?део) Про переваги семантичного п?дходу ... // ?ванов ?.?., академ?к АПНУ, зав?дувач ... (в?део) . . . */ /*********** список секций для меню **************************************/ $sects=sqlite_array_query($db, " select * from csect where (conf=$yconf) and (lang='$Language') order by nr, csect ", SQLITE_ASSOC); foreach ($sects as $isect) { /* if (Количество докладов в секции != 0) */ { print ""; if ($isect['nd']) print "$isect[nd]. "; print "$isect[ns]"; }; }; /*************************************************************************/ sqlite_close($db); ?>

Архів метеріалів

2006

Автори

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Шукати:
Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет
Завантажуються роздiли меню ...