Комп’ютерна графіка та розпізнавання зображень

електронне наукове видання матеріалів конференції

 

Вінницький національний технічний університет

Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників

Донецький національний технічний університет

Харківський національний університет радіоелектроніки

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України

Національний університет Львівська політехніка

Одеський національний політехнічний університет

Пензенський державний університет, Росія

Томський політехнічний університет, Росія

Державний економіко-технологічний університет транспорту

University of Gävle, Sweden

Новий університет Ліссабона, Португалія

Люблінська політехніка, Польща

Грузинський технічний університет, Грузія


Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція

«КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА ТА РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ»

Конференція відбулася 15 квітня 2012 р.
Напрямки роботи конференції
 • Прикладна геометрія.
 • Геометричне моделювання.
 • Синтез та оброблення 2D і 3D-зображень.
 • Програмні та апаратні засоби комп’ютерної графіки.
 • Комп’ютерна анімація.
 • Моделювання та наукова візуалізація.
 • Ілюстративна та нефотореалістична графіка.
 • Когнітивна комп’ютерна графіка.
 • Прикладні задачі оброблення, аналізу, розпізнавання, розуміння та синтезу зображень.
 • Методи і моделі розпізнавання зображень.
 • Нейронні мережі та нейромережеві методи аналізу та розпізнавання зображень.
 • Спеціалізовані архітектури, інструментальні та апаратні засоби для розпізнавання зображень.
 • Інтелектуальні біомедичні і біотехнічні системи.


Сайт конференції

Переглянути матеріали конференції...

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова оргкомітету конференції:

Романюк Олександр Никифорович – Доктор технiчних наук, професор, перший проректор Вінницького національного технічного університету

Заступник голови оргкомітету конференції:

Палов Сергій Володимирович – Доктор технiчних наук, професор, проректор з наукової роботи Вінницького національного технічного університету

Члени організаційного комітету конференції:

Антощук Світлана Григорівна – Д.т.н., професор, завідувач Кафедри Інформаційних систем Одеського національного політехнічного університету

Башков Євген Олександрович – Доктор технiчних наук, професор, проректор з наукової роботи Донецького національного технічного університету

Білинський Йосип Йосипович – Д.т.н., професор, завідувач Кафедри Електроніки Вінницького національного технічного університету

Василенко Валентина Борисівна – Доктор технiчних наук, професор, Новий університет Ліссабона, Португалія

Вуйцик Вольдемар– Доктор технiчних наук, професор, Люблінська політехніка, Польща

Вяткін Сергій Іванович – К.т.н., с.н.с. Лабораторії синтезуючих систем візуалізації Інституту автоматики та електроніки СО РАН

Гусятін Володимир Михайлович – К.т.н., професор Кафедри Електронних обчислювальних машин Харківського національного університету радіоелектроніки

Долговєсов Борис Степанович – К.т.н., завідувач Лабораторії синтезуючих систем візуалізації Інституту автоматики та електроніки СО РАН

Квєтний Роман Наумович – Доктор технiчних наук, професор, завідувач Кафедри автоматики та iнформацiйно-вимiрювальної технiки Вінницького національного технічного університету

Кожем’яко Володимир Прокопович – Д.т.н., професор, зав. Кафедри Лазерної та оптоелектронної техніки Вінницького національного технічного університету

Косніков Юрій Миколайович – Д.т.н., професор, завідувач Кафедри Інформаційно-обчислювальні системи Пензенського державного університету, Росія

Натрошвілі Отар Георгієвич – Доктор технiчних наук, професор Грузинський технічний університет, Грузія

Пєтух Анатолій Михайлович – Д.т.н., професор, завідувач Кафедри Програмного забезпечення Вінницького національного технічного університету

Путятін Євгеній Петрович – Д.т.н., професор, завідувач Кафедри Інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки

Рашкевич Юрій Михайлович – Д.т.н., професор, завідувач Кафедри Автоматизовані системи управління НУ Львівська політехніка

Русин Богдан Павлович – Д.т.н., професор, завідувач відділу методів і систем обробки, аналізу та ідентифікації зображень Фізико-механічного інституту АН України

Стукач Олег Володимирович – Доктор технiчних наук, професор Інституту кібернетики Томського політехнічного університету, Росія

Тимченко Леонід Іванович – Д.т.н., професор, завідувач Кафедри Телекомунікаційні технології та автоматика Державного економіко-технологічного університету транспорту

Шлезингер Михайло Іванович – Доктор технiчних наук, професор Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем Національної академії наук України

Anders Hast – Application expert in Scientific Visualization University of Gävle, Sweden

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситетЗавантажуються роздiли меню ...