Вимірювання, контроль та діагностика
в технічних системах

електронне наукове видання матеріалів конференції

 
Завантажуються роздiли меню ...

English

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічнийуніверситет (ВНТУ)

Українська секція Інституту інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE)

Союз метрологів Болгарії

Новий університет Лісабону

Державне підприємство Науково-дослідний інститут "Система"

Державне підприємство "Вінницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

Наукове товариство студентів та аспірантів ВНТУ

І Міжнародна наукова конференція пам’яті професора Володимира Поджаренка

ВИМІРЮВАННЯ, КОНТРОЛЬ ТА ДІАГНОСТИКА В ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ
(ВКДТС — 2011)

Вінниця
18—20 жовтня 2011 року

ДО УВАГИ НАУКОВЦІВ!

У зв'язку з численними зверненнями термін подачі заявок на участь у конференції продовжено до 17 червня 2011 року.


Метою конференції є висвітлення наукових досягнень провідних вчених України та світу в галузі вимірювання, контролю та діагностики в технічних системах, а також їх застосування на промислових підприємствах України.

Напрямки роботи конференції:
 • Теоретичні основи вимірювань, контролю та технічної діагностики.
 • Первинні вимірювальні перетворювачі та сенсори.
 • Прилади та методи контролю.
 • Метрологічне забезпечення засобів вимірювань, контролю та діагностики.
 • Метрологія та кваліметрія.
 • Стандартизація та сертифікація, випробування та надійність.
 • Проблеми освіти в області метрології, метрологічного забезпечення, контролю та діагностики.
 • Математичне моделювання процесів в засобах вимірювання, контролю та діагностики.
 • Інформаційно-вимірювальні системи.
 • Біотехнічні та медичні прилади і системи.
Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська.

Попередня програма конференції

Завантажити у форматі MS-WordПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова — В.Грабко, ректор ВНТУ
Члени: D.Burton (Великобританія), V.Vassilenko (Португалія, Лісабон), Є.Володарський (Україна, Київ), О.Воронцов (Україна, Донецьк), С.Злепко (Україна, Вінниця), А.Зорі (Україна, Донецьк), Л.Заміховський (Україна, Івано-Франківськ), С.Злепко (Україна, Вінниця), В.Дубовой (Україна, Вінниця), Р.Квєтний (Україна, Вінниця), В.Кичак (Україна, Вінниця), В.Кожем’яко (Україна, Вінниця), Б.Колпак (Україна, Львів), С.Кондрашов (Україна, Харків), М.Кошевой (Україна, Харків), А.Кулик (Україна, Вінниця), В.Кучерук (Україна, Вінниця), В.Кухарчук (Україна, Вінниця), Ю.Куц (Україна, Київ), M.Lador (Великобританія), Я.Луцик (Україна, Львів), В.Осадчук (Україна, Вінниця), С.Павлов (Україна, Вінниця), В.Петрук (Україна, Вінниця), Є.Пістун (Україна, Львів), Х.Радев (Болгарія, Софія), І.Руженцев (Україна, Харків), Б.Стадник (Україна, Львів), П.Сопрунюк (Україна, Вінниця), Й.Стенцель (Україна, Сєвєродонецьк), П.Столярчук (Україна, Львів), М.Філінюк (Україна, Вінниця), Ю.Шабатура (Україна, Львів).

ОРГКОМІТЕТ
(Робоча група)

Голова — С.Павлов (ВНТУ, проректор з наукової роботи)

Заступник голови — В.Кучерук (ВНТУ, в.о. завідувача кафедри МПА, заступник директора ІнАЕКСУ з наукової роботи)

Члени оргкомітету: А.Васюра, В.Ковальчук, Л.Нечипуренко, А.Власюк, М.Розводюк, С.Довгалець, Н.Заболотна, Ю.Овчінніков.

ВАЖЛИВІ ДАТИ

Подання тез та заявок до 17 червня 2011р.

Повідомлення про включення до програми конференції до 17 червня 2011 р.

Сплата реєстраційних внесків до 7 жовтня 2011 р.

Початок реєстрації 17 жовтня о 9:00

Відкриття конференції 18 жовтня

Реєстраційний внесок за одну роботу (без ПДВ)
 Громадяни УкраїниІноземні громадяни
Науковці150 грн.$50
Аспіранти100 грн.$25
Студенти50 грн.$15

У вартість реєстраційного внеску входять: участь у роботі конференції, обслуговування, обладнання та інформаційне забезпечення. Сплачувати реєстраційні внески слід тільки після отримання повідомлення про включення до програми конференції. В разі неявки на конференцію сплачені внески не повертаються.

Реєстраційні внески потрібно сплачувати на такі рахунки ВНТУ

Для гривень:
Одержувач: ВНТУ Код 02070693
р/р 31252272210169
Банк: ГУДКУ у Вінницькій обл. МФО 802015
з поміткою: оргвнесок «ВКДТС-2011» без ПДВ

Для доларів:
Bank of New York
New York
Swift IRVTUS3N
Ukrsotsbank
Kiev
Swift UKRSUAUX
Vinnitsya National Technical University
account number 25306000000003
Purpose of payment: the registration fee for conference “MCDTS -2011”

Проживання учасників конференції планується в гуртожитку ВНТУ та готелях м. Вінниці (за попереднім замовленням і окрему оплату).

Вартість проживання
Готель «Вінниця»: Двомісний номер від 165 до 330 грн. Одномісний номер 270 грн. Люкс від 285 до 900 грн.
тел. 0432 52-08-88
http://www.hotel-savoy.vn.ua

Готель «Профспілковий»: Двомісний номер від 78 до 156 грн. Одномісний номер 141 грн. Люкс від 150 до 300 грн.
тел. 0432 35-23-08, 35-25-97
http://hotelproff.narod.ru/

Готель "Жовтневий": від 290 до 450 грн.
вул. Пирогова, 2
тел. 35-93-36

готель «Feride» (пятизірковий): вартість від 1700 грн.
http://www.feride.com.ua/ru/main/hotel_price
м. Вінниця, вул. Пирогова, 23а, ТРЦ Феріде Плаза
+38 0432 55-77-88 | 55-77-87

Готель "Гостинний двір": від 320 до 470 грн.
м. Вінниця, вул. Пирогова, 135
+38 0432 35-24-82 | 57-12-90

Гуртожиток Вінницького національного технічного університету:
Гуртожиток №1: Вартість: 24,04 грн.
Гуртожиток №6: Вартість: 60,89 грн.

Матеріали конференції

Тези доповідей будуть опубліковані на сайті конференції до початку роботи конференції та у вигляді збірника праць. Матеріали доповідей виголошені на конференції та рекомендовані до публікації будуть опубліковані, за окрему оплату, в фахових виданнях ВНТУ, включених до переліку ВАК України: «Вісник ВПІ», «Інформаційні технології і комп’ютерна інженерія», «Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології» та електронному науковому фаховому журналі "Наукові праці ВНТУ".

Надсилайте матеріали у електронному вигляді за адресою:

measurement.vntu@gmail.com

та по пошті за адресою:
д.т.н., проф. Кучеруку В.Ю.
кафедра метрології та промислової автоматики,
Вінницький національний технічний університет
Хмельницьке шосе, 95,
м.Вінниця, 21021,
Україна
Телефон:

(0432)-598672

Вимоги до тез доповідей

Обсяг тез – 1 повна сторінка формату А4, підготовлена на одній з мов конференції на комп'ютері в редакторі Word for Windows (версія 2003 або нижче). До тез повинна бути додана заявка на участь у конференції. Учасники з України додають акт експертизи про можливість опублікування тез (2 примірники). Учасники з інших країн повинні повідомити про можливість відкритої публікації тез (2 примірники).

Оформлення тез доповідей

Всі поля сторінки – 2,2 см. Сторінка – А4, книжна. Шрифт: Times New Roman Cyr, 11 pt, міжрядковий інтервал - одинарний. Формули: 12 (Σ-12, табл. - 9pt), subscript/superscript - 8pt (Σ-11, табл. - 7pt), sub-subscript/ superscript - 6pt (Σ-8, табл. - 5pt), symbol - 10 pt. Вставляються по центру. Формули — написані в програмі Equation Editor 3.0/3.1 (редактор формул у Microsoft Word). Рисунки: вставляти наступним чином: скопіювати в буфер, далі вибрати “Правка”, “Специальная вставка” і вибрати “Рисунок”; підпис рисунка 9 pt: рис. 1а; рис. 2а, б. Вставляються у текст по центру.

Порядок розміщення матеріалу:
 1. УДК: зліва у верхньому рядку (11pt);
 2. Автори: пропустивши рядок, друкуються рядковими літерами ініціали і прізвища співавторів, науковий ступінь, вчене звання; bold (напівжирний, 12pt);
 3. Назва доповіді: у наступному рядку посередині прописними літерами, bold (12pt), інтервал перед і після 6pt;
 4. 7-10 Ключових слів;
 5. Текст доповіді: з наступного рядка з абзацу 11pt;
 6. Список літературних джерел.
СТРУКТУРА:
УДК 621.317
В.Ю.Кучерук, д.т.н., проф.;
І.В.Коломійчук, аспірант

ТАХОМЕТРИЧНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ З НИЗЬКОЧАСТОТНИМ ВИХІДНИМ СИГНАЛОМ


—— (ключові слова) ——
—— (текст доповіді) ——
—— (список літературних джерел) ——

ШАБЛОН ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Завантажити у форматі MS-WordЗаявка на участь у конференції
(для кожного співавтора окремо)

Прізвище, ім’я, по-батькові ________________________________
Науковий ступінь, вчене звання __________________________________
Держава, місто, підприємство (установа) __________________________________
Посада ____________________________
Адреса ____________________________
Телефон __________________________
E-mail ________________________________
Форма участі (доповідь, співавторство, участь у обговоренні) ___________________

Культурна програма

Для учасників конференції плануються оглядові екскурсії визначними місцями м. Вінниці й Вінницької області. Вінниця – місто над Бугом, центр одного з наймальовничіших регіонів України – Поділля. Органічне поєднання чудових природних ландшафтів з сучасною урбаністичною цивілізацією створює неповторний колорит. Історія міста налічує понад шість століть, протягом яких через нього прокочувалися хвилі війн і революцій, розбудов і руйнувань. Всі вони залишили свій відбиток у цікавих пам’ятках архітектурного та культурного надбання України.

Ministry of Education, Youth and Sports of Ukraine

Vinnitsya National Technical University (VNTU)

Ukrainian Section of Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Union metrologists Bulgaria

New University of Lisbon

State Enterprise Research Institute “System”

State Enterprise "Vinnitsya Research and Production Center of Standardization, Metrology and Certification”

Scientific Association of Students and post-graduates of VNTU

І International Scientific Conference in memory of Professor Vladimir Podzharenko

MEASUREMENT, CONTROL AND DIAGNOSIS IN TECHNICAL SYSTEMS
(MCDTS -2011)

Vinnitsya
18—20 October 2011

The conference will highlight scientific achievements of the leading scientists of Ukraine and the world in the field of measuring, control and diagnosis of technical systems and their application in industrial enterprises of Ukraine.

Conference Areas:
 • Theoretical foundations of measurement, control and technical diagnostics.
 • Primary transducers and sensors.
 • Devices and methods of control.
 • Metrological support of measurement, control and diagnostics.
 • Metrology and quality control.
 • Standardization and certification, testing and reliability.
 • Educational problems in metrology, metrological support, control and diagnostics.
 • Mathematical modeling of processes in the measure, control and diagnostics tools.
 • Information-measuring systems.
 • Bioengineering and medical devices and systems.
Official languages:

Ukrainian, Russian, English.

SCIENTIFIC BOARD

General Chair: V. Grabko, chancellor of VNTU
Members: D.Burton (Great Britain), V.Vassilenko (Portugal, Lisbon), Ye.Volodarskiy (Ukraine, Kiev), O.Vorontsov (Ukraine, Donetsk), S.Zlepko (Ukraine, Vinnitsya), A.Zori (Ukraine, Donetsk), L.Zamihovskiy (Ukraine, Ivano-Frankivsk), V.Dubovoy (Ukraine, Vinnitsya), R.Kvetnij (Ukraine, Vinnitsya), V.Kichak (Ukraine, Vinnitsya), V. Kozhemyako (Ukraine, Vinnitsya), B.Kolpak (Ukraine, Lviv), S.Kondrashov (Ukraine, Kharkiv), M.Koshevoy (Ukraine, Kharkiv), A.Kulik (Ukraine, Vinnitsya), V. Kucheruk (Ukraine, Vinnitsya), V.Kuharchuk (Ukraine, Vinnitsya), Yu.Kuts (Ukraine, Kiev), M.Lador (Великобританія), Ya.Lutsik (Ukraine, Lviv), V.Osadchuk (Ukraine, Vinnitsya), S.Pavlov (Ukraine, Vinnitsya), V.Petruk (Ukraine, Vinnitsya), Ye.Pistun (Ukraine, Lviv), H.Radev (Bulgaria, Sofia), I. Ruzhentsev (Ukraine, Kharkiv), B.Stadnik (Ukraine, Lviv), P. Soprunyuk (Ukraine, Vinnitsya), J. Stentsel (Ukraine, Severodonetsk), P.Stolyarchuk (Ukraine, Lviv), M. Filinyuk (Ukraine, Vinnitsya), Yu. Shabatura (Ukraine, Lviv).

ORGANIZING COMMITTEE

Chairman – S.Pavlov (VNTU, the first vice- chancellor on scientific work)
Vice Chairman – V. Kucheruk (VNTU, the head of the chair MIA)
Members: A.Vasura, V.Kovalchuk, L.Nechepurenko, A.Vlasiuk, M.Rozvodyuk, S.Dovgalets, N.Zabolotna, Yu.Ovchinnikov.

MAIN DATES

Submission of abstracts and application forms until June, 17 2011

Notification of inclusion in the conference program June, 17 2011

Paying registration fee deadline October, 7 2011

Beginning of the registration October, 17 at 9:00

Opening of the conference October, 18

Registration Fee
  Citizens of Ukraine Others
Scientists 150 UAH$50
Post-graduates 100 UAH$25
Students 50 UAH$15

Cost of a registration fee includes participation in conference work, equipment service, a supply with information. Paying registration fee follows only after receipt of the message on inclusion in the conference program. In case of absence at the conference the paid registration fee do not come back.

Registration fees should be transferred to the following VNTU account:

UAH:
Одержувач: ВНТУ Код 02070693
р/р 31252272210169
Банк: ГУДКУ у Вінницькій обл. МФО 802015
з поміткою: оргвнесок «ВКДТС-2011» без ПДВ

USD:
Bank of New York
New York
Swift IRVTUS3N
Ukrsotsbank
Kiev
Swift UKRSUAUX
Vinnitsya National Technical University
account number 25306000000003
Purpose of payment: the registration fee for conference “MCDTS -2011”

The participants of the conference are planned to reside in VNTU dormitories and Vinnitsya hotels (in advanced order and special payment). We will inform you further about prices.

Publications

Abstracts would be placed on the conference website before the conference start and as a collection of works.

Papers been reported and approved during the conference would be published for a fee in special VNTU journals included to Higher Attestation Commission of Ukraine list: "Vysnyk VPI" (in Ukrainian), "Information technologies and computer engineering", "Optical-electronic informational and energetic technologies" and in electronic scientific journal "VNTU scientific works".

Send your materials in electronic form at:

measurement.vntu@gmail.com

and on mail:
Dr. of SC, professor V. Kucheruk
The chair “Metrology and Industrial Automatics”,
Vinnitsya National Technical University
Khmelnitske shosse, 95
Vinniysya, 21021,
Ukraine
Phone:

(+38 0432)-598672

E-mail:

measurement.vntu@gmail.com

Requirements for abstracts

The length of the abstract should be one full-page A4-size printed on Word for Windows (2003 or below) in one of the conference languages. The abstract should be submitted together with an application form. Citizens of Ukraine should also submit the results of examination allowing the publishing of the abstract (2 copies). Participants from the other countries should report about the possibility of open publication (2 copies).

Materials placement in abstracts

All margins: 22mm, A4-size. Font: Times New Roman Cyr, 11 pt, single-spaced. Symbol sizes in formulas: — 12pt (Σ - 12pt, table - 9 pt), subscript/superscript — 8pt (Σ - 11pt, table - 7pt), sub-subscript/superscript — 6pt (Σ - 8pt, table - 5pt), symbol — 10pt. Formulas inserted in the center. Formulas should be created in Equation Editor 3.0/3.1 (internal formula editor of Microsoft Word). Insert the figures in the following way: copy the figure to buffer than choose “Edit”, “Special Paste”, “Picture”; figure inscription 9 pt: fig. 1a; fig. 2 а, b. Figures inserted in the center.

Order of placing of a material:
 1. UDK: left corner of the first line (11pt);
 2. Authors: skip one line, then print first names and surnames, degree and affiliation of all co-authors (12pt, bold);
 3. print the report title in capital letters (12pt, bold) in the center of the next line; spacing before and after – 6 pt;
 4. 7-10 key words;
 5. print main text from the new line and indent 11pt;
 6. list of literature sources.
THE ARTICLE STRUCTURE:
UDC 621.317
V. Kucheruk, Dr. of SC, professor; I.
Kolomijhuk, post-graduate student

TACHOMETER CONVERTER WITH A LOW FREQUENCY INITIAL SIGNAL


—— (key words) ——
—— (the text) ——
——— (literature)———
APPLICATION FORM
(for each author)
First name and surname ________________________________
Degree ________________________________
Country, city, institution ________________________________
Affiliation ________________________________
Address ________________________________
Phone ________________________________
E-mail ________________________________
Form of participation (report, co-author, participation in discussion, accompanying person) ________________________________

Cultural Program

For the participants of the Conference excursions to the places of interest in Vinnitsya and Vinnitsya region are planned. Vinnitsya is situated on the banks of the river Southern Bug and it is the center of the one of the most picturesque regions of Ukraine – Podillia. Wonderful natural landscapes are interlaced here with urbanized civilization and this creates the unique color. History has more than six centuries and during this period wars and revolutions were alternated with the times of rebuilding and prosperity. They all left their imprint in interesting architectural monuments and cultural heritage of Ukraine.

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситетЗавантажуються роздiли меню ...