Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні

електронне наукове видання матеріалів конференції

 
Завантажуються роздiли меню ...

РусскийМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницька міська рада
Департамент економіки і інвестицій

Вінницький національний технічний університет
Інститут менеджменту
Кафедра фінансів

Белорусский государственный экономический университет
Факультет финансов и банковского дела (Беларусь)

Волгоградский государственный архитектурно-строительный університет кафедра экономической теории и экономической политики (Россия)

Міжнародна академія соціально-економічних наук (Грузія)

Регіональний філіал національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові

Телавський державний університет ім. Якоба гогебашвілі (Грузія)

Хмельницький національний університет

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
Економічний факультет

ІІ Міжнародна науково-практична конференція

«Сучасні тенденції розвитку фінансових та
інноваційно-інвестиційних процесів в Україні»

Вінниця
1 березня 2013 року


Напрямки роботи конференції:
  • Фінансовий механізм соціально-економічного розвитку України;
  • Інноваційні процеси та їх вплив на конкурентоспроможність національної економіки;
  • Сучасні проблеми інвестиційної діяльності в економіці України;
  • Актуальні проблеми управління сучасним підприємством.
Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська.Матеріали конференції >>> На початок <<< 

Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины

Винницкий городской совет
Департамент экономики и инвестиций

Винницкий национальный технический университет
Институт менеджмента
Кафедра финансов

Белорусский государственный экономический университет Факультет финансов и банковского дела (Беларусь)

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Кафедра экономической теории и экономической политики (Россия)

Международная академия социально-экономических наук (Грузия)

Региональный филиал национального института стратегических исследований (Львов)

Телавский государственный университет им. Якоба гогебашвили (Грузия)
Хмельницкий национальный университет

Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича
Экономический факультет

II Международная научно-практическая конференция

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ И
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УКРАИНЕ»

Винница
1 марта 2013 года


Напрямки роботи конференції:
  • Финансовый механизм социально-экономического развития Украины;
  • Инновационные процессы и их влияние на конкурентоспособность национальной экономики;
  • Современные проблемы инвестиционной деятельности в экономике Украины;
  • Актуальные проблемы управления современным предприятием.
Рабочие языки конференции:

украинский, английский, русский.Материалы конференции


 >>> К началу <<< Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситетЗавантажуються роздiли меню ...