Знання. Освіта. Освіченість

І Міжнародна науково-практиччна конференція

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Вінницький національний технічний університет
Новий університет Лісабону, Португалія
Люблінська політехніка, Польща
Новгородський державний університет імені Ярослава Мудрого, Росія
Державний університет управління, Росія

Тематичні напрямки роботи конференції: Аксіологічні виміри знання; Знання культури й культура знання; Наукове й ненаукове знання в освіті: історія і сучасність; Наука – людина – освіта: взаємні предметні кореляції; Освітні технології ХХІ ст; Проблеми та перспективи сучасної освіти; Гуманітарна складова вищої освіти: проблеми, виклики, прогнози; Психолого-педагогічні аспекти освіти та освіченості; Гендерна освіта в Україні; Місце студентського самоврядування в системі сучасної освіти; Мовна компетентність як основа освіченості; Освіченість і мораль; Освіта і освіченість в епоху глобалізації.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Конференція відбулася 25—27 вересня 2012 року у Вінницькому національному технічному університеті (ВНТУ)


Доповіді по секціях конференції:
    Пленарне засідання
  1. Аксіологічні виміри знання
  2. Наука – людина – освіта: взаємні предметні кореляції
  3. Проблеми та перспективи сучасної освіти
  4. Гуманітарна складова вищої освіти: проблеми, виклики, прогнози
  5. Психолого-педагогічні аспекти освіти та освітні технології ХХІ ст.
Шукати:
Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет
Завантажуються роздiли меню ...