Знання. Освіта. Освіченість

електронне наукове видання матеріалів конференції

 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічнийуніверситет

Новий університет Лісабону, Португалія

Люблінська політехніка, Польща

Новгородський державний університет імені Ярослава Мудрого, Росія

Державний університет управління, Росія

І Міжнародна науково-практиччна конференція

ЗНАННЯ. ОСВІТА. ОСВІЧЕНІСТЬ

Вінниця
25—27 вересня 2012 року


Тематичні напрямки роботи конференції:
 • Аксіологічні виміри знання.
 • Знання культури й культура знання.
 • Наукове й ненаукове знання в освіті: історія і сучасність.
 • Наука – людина – освіта: взаємні предметні кореляції.
 • Освітні технології ХХІ ст.
 • Проблеми та перспективи сучасної освіти.
 • Гуманітарна складова вищої освіти: проблеми, виклики, прогнози.
 • Психолого-педагогічні аспекти освіти та освіченості.
 • Гендерна освіта в Україні.
 • Місце студентського самоврядування в системі сучасної освіти.
 • Мовна компетентність як основа освіченості.
 • Освіченість і мораль.
 • Освіта і освіченість в епоху глобалізації.

Початок роботи конференції 25 вересня 2012 р. об 11.00 (Пленарне засідання)


Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська.Докладніше про конференцію та вимоги до оформлення матеріалів доповідей >>>  (інформаційний лист, pdf)Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет