XL регіональна науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Оргкомітет

 1. Васюра А. С., к. т. н., професор – голова оргкомітету
 2. Кучерук В. Ю., д. т. н., професор – заступник голови оргкомітету
 3. Квєтний Р. Н., д. т. н., професор – член оргкомітету
 4. Дубовой В. М., д. т. н., професор – член оргкомітету
 5. Кожем’яко В. П., д. т. н., професор – член оргкомітету
 6. Кулик А. Я., д. т. н., доцент – член оргкомітету

Секції

 1. Пленарне засідання
 2. Секція автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки
 3. Секція лазерної та оптоелектронної техніки
 4. Секція метрології та промислової автоматики
 5. Секція комп’ютерних систем управління
 6. Секція загальної фізики та фотоніки

Тези студентських доповідей,
рекомендованих до опублікування оргкомітетом ІнАЕКСУ

 1. Підхід до побудови системи уникнення зіткнення для безпілотних літаків на основі оцінки ризиків.
  Борщова І.П., магістрант, науковий керівник – д.т.н., професор Квєтний Р.Н.
  Читати у форматi PDF
 2. Дослідження підходів до побудови систем контекстного пошуку зображень.
  Бочков Є.М., магістрант, науковий керівник – д.т.н., професор Квєтний Р.Н.
  Читати у форматi PDF
 3. Автоматична класифікація випадкових процесів засобами нечіткої логіки.
  Кириленко Г.О., ст. гр. 1СІ-07, науковий керівник – д.т.н., професор Квєтний Р.Н.
  Читати у форматi PDF
 4. Розробка засобів зменшення затримки при декодуванні FIX/FAST повідомлень в фінансових клієнт-серверних системах.
  Головаха Р.С., ст. гр. 3АВім-10, науковий керівник – к.т.н., доцент Коцюбинський В.Ю.
  Читати у форматi PDF
 5. Створення механічної торгової системи з використанням рівнів ДіНаполі.
  Дідик К.О., ст. гр. 3АВім-10, науковий керівник – к.т.н., доцент Кабачій В.В.
  Читати у форматi PDF
 6. Розробка підходів щодо пошуку облич у відеопотоці з використанням колірних методів.
  Колосова Л.А., ст. гр. 3АВім-10, науковий керівник – д.т.н., професор Квєтний Р.Н.
  Читати у форматi PDF
 7. Формальний аналіз морфемних складових тезауруса мовних образів.
  Кравчук І.А., магістрант, науковий керівник – к.т.н., доцент Бісікало О.В.
  Читати у форматi PDF
 8. Усунення розмитості на зображеннях.
  Кулик О. А., ст. гр. 2СІ-07, науковий керівник – проф., д. т. н. Квєтний Р. Н.
  Читати у форматi PDF
 9. Використання вейвлет-перетворення для аналізу сигналів і систем.
  Кулик Я.А., магістрант, науковий керівник – д.т.н., професор Квєтний Р.Н.
  Читати у форматi PDF
 10. Розробка лабораторного стенду на базі мікропроцесорного комплексу Arduino.
  Перегончук Р.О., ст. гр. 2СІ-07, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач Бойко О.Р.
  Читати у форматi PDF
 11. Проектування комплексу лабораторних робіт на основі маршрутизатора ECI BG20-B.
  Подольський А.О., ст. гр. 3АВім-10, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач, Бевз О.М.
  Читати у форматi PDF
 12. Інтервальні методи обробки даних.
  Степова Т.О., ст. гр. 2СІ-07, наукові керівники – д.т.н., професор Квєтний Р.Н., к.т.н., ст. викладач Бойко О.Р.
  Читати у форматi PDF
 13. Розробка програмного забезпечення для представлення речення у вигляді складових питальної конструкції мовних образів.
  Сторожев С.О., ст. гр. 2СІ-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Бісікало О.В.
  Читати у форматi PDF
 14. Розробка програмного забезпечення для синтаксичного аналізу речення.
  Цікал І.В., ст. гр. 2СІ-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Бісікало О.В.
  Читати у форматi PDF
 15. Алєєв Я.П., ст. гр. 3СІ-07, Каченюк В.С., ст. гр. 4СІ-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Ковтун В.В.
  Читати у форматi PDF
 16. Розробка СМS-інтерфейсу для створення WEB-ресурсів.
  Скрипник Ю.В., ст. гр. 4СІ-07, Перетяжко С.О., ст. гр. 4СІ-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Ковтун В.В.
  Читати у форматi PDF
 17. Синтез і моделювання системи оптимального управління функціонуванням вертикально інтегрованої агроекологічної системи.
  Кобенчук Т.А. ст. гр. 4СІ-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Боровська Т.М.
  Читати у форматi PDF
 18. Синтез і моделювання систем оптимального управління розвитком екологічно замкнених виробничих систем.
  Свиридович Д.М. гр. 4СІ-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Боровська Т.М.
  Читати у форматi PDF
 19. Автоматизація задач збору та управління даних про абітурієнтів ВНЗ.
  Костенко П.М., ст. гр. 3СІ-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Грищук Т.В.
  Читати у форматi PDF
 20. Синтез і моделювання системи для аналізу і управління ризиками створення нових виробництв.
  Петровська А. М. ст. гр. 4СІ-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Боровська Т.М.
  Читати у форматi PDF
 21. Ігровий метод прийняття рішень щодо управління розгалуженим технологічним процесом.
  Глухарєва В.Р., ст. гр. 3СІ-07, науковий керівник – д.т.н., професор Дубовой В.М.
  Читати у форматi PDF
 22. Прогнозування ризику керівних рішень щодо управління розгалуженим технологічним процесом.
  Денисов А.В., ст. гр. 3СІ-07, науковий керівник – д.т.н., професор Дубовой В.М.
  Читати у форматi PDF
 23. Дослідження залежності якості ідентифікації багатофакторних залежностей від обсягу нечіткої бази знань.
  Мазуренко В.В., ст. гр. 3АВім-10, науковий керівник – д.т.н., доцент Штовба С.Д.
  Читати у форматi PDF
 24. База даних системи планування розподілу ресурсів по освітнім закладам області.
  Миколайчук О.М., ст. гр. 4СІ-07, науковий керівник – д.т.н., професор Дубовой В.М.
  Читати у форматi PDF
 25. Синтез і моделювання системи управління розвитком виробництва в умовах невизначеностей.
  Кондратюк О.В. ст. гр. 4СІ-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Боровська Т.М.
  Читати у форматi PDF
 26. Аналіз і синтез САУ зі спостерігачами для нестаціонарних і стохастичних об’єктів.
  Кравець О.М., ст. гр. 5АСім-10, науковий керівник – к.т.н., доцент Боровська Т.М.
  Читати у форматi PDF
 27. Термінальне управління ансамблями динамічних систем.
  Орлюк С.В., ст. гр. 5АСім-10, науковий керівник – к.т.н., доцент Боровська Т.М.
  Читати у форматi PDF
 28. Аналіз і синтез систем управління технологічними процесами з адаптивними екстремальними регуляторами.
  Перепон В.С., ст. гр. 4АСім-10, науковий керівник – к.т.н., доцент Боровська Т.М.
  Читати у форматi PDF
 29. Задачі прийняття рішень щодо управління розгалужено-циклічними технологічними процесами.
  Пилипенко І.В. ст. гр. 4СІ-08, науковий керівник – д.т.н., професор Дубовой В.М.
  Читати у форматi PDF
 30. Розвиток системи оптимізації структури підсистем збору даних.
  Радківський С.Д., ст. гр. 4СІ-07, науковий керівник – д.т.н., професор Дубовой В.М.
  Читати у форматi PDF
 31. Аналіз і синтез відмовостійких САУ технологічними процесами великої тривалості.
  Руденко В.М., ст. гр. 4АСІМ-10, науковий керівник – к.т.н., доцент Боровська Т.М.
  Читати у форматi PDF
 32. Оцюнювання якості нечітких баз знань.
  Свірська Н.О., ст. гр. 5АСім-10, науковий керівник – д.т.н., доцент Штовба С.Д.
  Читати у форматi PDF
 33. Метод швидкої фільтрації завад в системах автоматичного розпізнавання мови.
  Сегеда А.Є., ст. гр 3СІ-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Биков М.М.
  Читати у форматi PDF
 34. Кластеризація мурашиними алгоритмами.
  Філінюк М.О., ст. гр. 4СІ-08, науковий керівник – д.т.н., доцент Штовба С.Д.
  Читати у форматi PDF
 35. Нечітка модель нелінійних процесів у інформаційних системах.
  Шелест В.С., ст. гр. АСмн-10, науковий керівник – д.т.н., професор Дубовой В.М.
  Читати у форматi PDF
 36. Задачі оптимального розподілу ресурсів в системі Google AdWords.
  Шкрабій О.Є., Кисса О.В.,ст. гр. 3СІ-07, науковий керівник – д.т.н., доцент Штовба С.Д.
  Читати у форматi PDF
 37. Пристрій з підвищеною точністю для розпізнавання плям лазерних пучків.
  Загоруйко Т.А. Науковий керівник – проф., д.т.н. Кожем’яко В.П.
  Читати у форматi PDF
 38. Паралельний пристрій порівняння матриць на оптично-керованих транспарантах.
  Контрерас Луіс, ст. гр. ЛОТім-10, науковий керівник – к.т.н., доцент Заболотна Н.І.
  Читати у форматi PDF
 39. Побудова лазерних систем на основі CC-VCSEL.
  Костюченко Д. В., науковий керівник – к.т.н., доцент Лисенко Г.Л.
  Читати у форматi PDF
 40. Статистичний підхід в Мюллер-матричному картографуванні для аналізу неоднорідностей біотканин.
  Левандовська Ю.Ю., ст. гр. О-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Заболотна Н.І.
  Читати у форматi PDF
 41. Високопродуктивна пасивна оптична мережа кабельного телебачення.
  Леон Дора, Коррільо Бенітез Хорхе, ст. гр. ЛОТім-10, науковий керівник – к.т.н., доцент Тарновський М. Г.
  Читати у форматi PDF
 42. Оптико-електронна інформаційна система знаходження і контролю за переміщенням транспортних засобів.
  Усанова М.В., ст. гр. О-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Кожем’яко А.В.
  Читати у форматi PDF
 43. Оптико-електронний прилад для неінвазивного вимірювання концентрації глюкози в крові на основі Раман-спектроскопії в ближній інфрачервоній області.
  Турлюк А. В., науковий керівник – проф., д.т.н. Кожем’яко В.П.
  Читати у форматi PDF
 44. Нейроподібна оптико-електронна система розпізнавання державних номерних знаків.
  Усанова Н.В., ст. гр. О-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Кожем’яко А.В.
  Читати у форматi PDF
 45. Метод вимірювання швидкості повітряних потоків при теплообміні.
  Баранська О.О., ст. гр. МІТ-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Марущак В.Ю.
  Читати у форматi PDF
 46. Прилад для вимірювання рівня забрудненості повітря у місті.
  Бондарчук О.Ю., ст. гр. МІТ-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Марущак В.Ю.
  Читати у форматi PDF
 47. Прилад для вимірювання параметрів конденсаторів великої ємності.
  Гуцалюк М.П., ст. гр. МІТ-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Марущак В.Ю.
  Читати у форматi PDF
 48. Прилад для вимірювання електропровідності речовини.
  Дерев’янко О.В., ст. гр. МІТ-07, науковий керівник – проф., д.т.н. Кучерук В.Ю.
  Читати у форматi PDF
 49. Математичне моделювання процесів горіння в котельних установках.
  Дудатьєв І.А., ст. гр. 1АМмн-10, науковий керівник - д.т.н., професор Кучерук В.Ю.
  Читати у форматi PDF
 50. Мікропроцесорний пристрій безконтактного вимірювання рівня рідини та сипучих матеріалів.
  Заморняк Т.І., ст. гр. МІТ-07, науковий керівник – ст. викладач Ігнатенко О.Г.
  Читати у форматi PDF
 51. ІВС лінійних переміщень на основі індуктивних вимірювальних перетворювачів.
  Зіньковська Н.А., ст. гр. МІТ-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Васілевський О.М.
  Читати у форматi PDF
 52. Вимірювання параметрів операційних підсилювачів.
  Ільніцький Ю.В., ст. гр. МІТ-07, науковий керівник – ст. викладач Присяжнюк В.В.
  Читати у форматi PDF
 53. Використання функцій GH-розподілу для визначення помилок першого та другого роду.
  Климчук О.В., ст. гр. МІТ-07, науковий керівник – д.т.н., професор Кучерук В.Ю.
  Читати у форматi PDF
 54. Методи дистанційного вимірювання і контролю параметрів обертання роторних систем.
  Коломійчук І.В., аспірант, науковий керівник - д.т.н., професор Кучерук В.Ю.
  Читати у форматi PDF
 55. Робастні методи обробки результатів вимірювань.
  Крук К.М., ст. гр. МІТ-07, науковий керівник – д.т.н., професор Кучерук В.Ю.
  Читати у форматi PDF
 56. Інформаційно-вимірювальна система для оперативного екологічного моніторингу водного середовища.
  Мазур Ю.О., ст. гр. 1АМім-10, науковий керівник – д.т.н., професор Кучерук В.Ю.
  Читати у форматi PDF
 57. Аналіз методів реалізації генераторів хаотичних коливань.
  Маньковська В.С., аспірант, науковий керівник - д.т.н., професор Кучерук В.Ю.
  Читати у форматi PDF
 58. Лабораторний стенд моніторингу умов навколишнього середовища під час проведення вимірювань.
  Острожинська Н.А., ст. гр. МІТ-07, науковий керівник – ст. викладач Ігнатенко О.Г.
  Читати у форматi PDF
 59. Обробка результатів віброакустичної інформації з використанням теорії детермінованого хаосу.
  Павловська М.С., ст. гр. МІТ-07, науковий керівник – д.т.н., професор Кучерук В.Ю.
  Читати у форматi PDF
 60. ІВС вологості середовища на основі ємнісних вимірювальних перетворювачів.
  Полякова Д.В., ст. гр. МІТ-07, науковий керівник – к.т.н., доцент Васілевський О.М.
  Читати у форматi PDF
 61. Розробка автоматизованої інформаційної системи вантажного митного терміналу.
  Федоренко В.В., ст. гр. МІТ-07, науковий керівник – ст. викладач Ігнатенко О.Г.
  Читати у форматi PDF
 62. Система для аналізу кардіологічних сигналів.
  Козак А.М., ст. гр.О-08, науковий керівник – д.т.н., професор Павлов С.В.
  Читати у форматi PDF
 63. Інформаційні технології для аналізу реологічних властивостей крові.
  Огородніков А.Б. Науковий керівник – проф., д.т.н. Павлов С.В.
  Читати у форматi PDF
 64. Застосування технології CUDA для оброблення біомедичних зображень.
  Довгалюк Р.Ю. Науковий керівник – проф., д.т.н. Павлов С.В.
  Читати у форматi PDF
 65. Дослідження методів і систем лазерної та фотонної терапії.
  Темчишена А.В. Науковий керівник – проф., д.т.н. Павлов С.В.
  Читати у форматi PDF

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет