Знання. Освіта. Освіченість

І Міжнародна науково-практиччна конференція

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

Пленарне засідання


Воропай Т.С., д.филос.н., проф.
Харьковского национального университетаим.В.Н. Каразина (г. Харьков)
Образование и наука в эпоху глобальных трансформаций
Читати

Цикин В. А. д.філос.н., проф., зав. каф. філософії та соціології
Сумской государственный педагогический университет им. А. С. Макаренко (г. Сумы)
Проблема формирования новой парадигмы образования в условиях науки ХХI столетия
Читати

Петрушенко В.Л., д.філос.н., проф., зав. каф. философии
Национальный университет «Львовская политехника» (г. Львов)
Соотношение строения знания с его разновидностями
Читати

Пунченко О.П., д.філос.н., проф., зав. каф. философии и украинознавства
Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова (г. Одесса)
Образование как процесс опредмечивания и распредмечивания научных знаний
Читати

Ратников В.С., д.філос.н., проф.
Винницкий национальный технический университет (г. Винница)
Два типа знания и две модели образования
Читати

Tiaglo O.V., Doctor of Philosophy, Professor
Kharkiv National University of Internal Affairs Kharkiv, Ukraine
Why and how to adapt critical thinking to the ukrainian system of higher education?
Читати

Хома О.І., д.філос.н., проф., зав. каф. філософії та гуманітарних наук
Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця)
Місце термінознавства в сучасній українській історико-філософській освіті

Чуйко В.Л. д.філос.н., проф.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ)
Досвід і мислення як альтернативні основоположення учення про пізнання
Читати

Шукати:
Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет
Завантажуються роздiли меню ...