Знання. Освіта. Освіченість

І Міжнародна науково-практиччна конференція

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

Секція 1. Аксіологічні виміри знання


Голова – доктор філософських наук, професор Ратніков Володимир Сазонович
Співголова – кандидат філософських наук, доцент Макаров Зоріслав Юрійович


Марчук м. Г., д.філос.н., проф., зав. каф. філософії
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці)
Ціннісні потенції гуманітарно-наукової парадигми знання

Рупташ О.В., к.філос.н., доц.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці)
Гуманітарні виміри новітньої наукової парадигми
Читати

Мирутенко Л.Г., аспірантка
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці)
Проблеми етики науки другої половини ХХ ст.
Читати

Макаров З.Ю., к.філос.н., доц.
Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця)
Нормативно-ціннісна дилема класичної науки: походження та критика

Афанасьев А. И., к.филос.н., доц., Василенко И. Л., к.филос.н., доц.,
Одесский национальный политехнический университет (г. Одесса),
Одесская национальная академии связи им. А. С. Попова (г. Одесса).
Сложны ли обьекты гуманитарного знания?
Читати

Дыдышко И.И., доцент УАЖТ, директор Одесского колледжа транспортных технологий
Одесский колледж транспортных технологий (г. Одесса)
Эпистемологические ценности технического знания
Читати

Мельничук м. І., аспірант
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці)
Роль неявного знання в контексті новітньої західної філософії науки

Омельчук І.В., магістр
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці)
Етичний потенціал принципу методологічного плюралізму

Петрушенко О.П., к.філос.н., доц.
Львівський національний медичний університет (м. Львів)
Соціально-антропологічні виміри концепції утопічного реалізму
Читати

Побережный А.А., к.филос.н., доц.
Курская государственная сельскохозяйственная академия, (г. Курск, РФ)
Конструктивистские идеи в этике и аксиологии.
Читати

Сломский В.С., д.филос.н., проф., зав. каф. философии
Высшая школа финансов и управления (г. Варшава, Польша)
Проблема ценности знания в учении Леона Хвистека

Халай І.О., аспірантка
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці)
Ціннісні виміри антропокосмізму

Краснонос Н.А., к.филос.н., доц.
Винницкий институт конструирования одежды и предпринимательства (г. Винница)
Эрудиция и образованность: аксиологические аспекты

Шукати:
Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет
Завантажуються роздiли меню ...