Знання. Освіта. Освіченість

І Міжнародна науково-практиччна конференція

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

Секція 4. Гуманітарна складова вищої освіти: проблеми, виклики, прогнози


Голова – доктор політичних наук, професор Корнієнко Валерій Олександрович
Співголова – кандидат педагогічних наук, доцент Абрамчук Оксана Володимирівна

Вовк С.М., д.філос.н., проф.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці)
Проблема «схід – захід» в контексті культури України
Читати

Васильків О.Ю., викладач
Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Івано-Франківськ)
Гуманізація природничої освіти
Читати

Заглада В.М., викладач
Житомирський державний університет імені Івана Франка (м. Житомир)
Соціально-культурні пріоритети сучасної гуманітарної освіти

Лужецький В.А., д.т.н., проф., зав. каф. захисту інформації
Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця)
До питання про гуманізацію інженерної освіти

Абрамчук О.В., к.пед.н., доц.
Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця)
Сучасний стан розмовного стилю української мови
Читати

Бортнік В.М., зав. лабораторіями
Вінницький технічний коледж (м. Вінниця)
Проблематика сприйняття сучасного патріотизму
Читати

Грозна Н.З., ст. викладач
Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця)
Значення гуманітарної складової у професійній підготовці менеджерів – економістів у ВТНЗ
Читати

Князєва Т.М., к.мистец.н., доц.
Київського національного університету культури і мистецтв (м. Київ)
Викладання мистецтвознавчих дисциплін у технічному ВНЗ: марне витрачання часу або необхідність?
Читати

Сідлецька Т. І., к.мистец.н. доц.
Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця)
Становлення і розвиток мистецької освіти в Україні
Читати

Слободянюк О. м. , викладач
Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця)
Ґендерний підхід як умова гуманітарної підготовки спеціаліста
Читати

Зінько О.В., к.істор.н., доц.
Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця)
Використання гендерної проблематики при викладанні дисципліни “Історія української культури”
Читати

Стрельбицький м. П., к.філол.н., проф.
Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця)
Змістовність художньго твору як синкретичне знання про людину і світ (з досвіду викладання навчальних курсів "людина та культура", "історія української культури" у Вінницькому національному технічному університеті)
Читати

Старовойт Ю.Л., к.філол.н., доц.
Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця)
Бузина на шевченковому полі
Читати

Толоконнікова Н.М., Мердух І.І., Подолюк С.М.
Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Івано-Франківськ)
Екологізація освіти, як складова частина процесу гуманізації у нових державних стандартах базової і повної загальної середньої освіти
Читати

Філонов Л.В., доц.
Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця)
Особистість у вимірі трьох іпостасей
Читати

Шукати:
Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет
Завантажуються роздiли меню ...