'; //print_r($aa); //print '
';

if (isset($_REQUEST['conf'])) {
  $conf=$_REQUEST['conf'];
} else {$conf=$aa[1];};
if (isset($_REQUEST['cy'])) {
  $cyear=$_REQUEST['cy'];
} else {$cyear=$aa[2];};
if (isset($_REQUEST['cs'])) {
  $csect=$_REQUEST['cs'];
} else {$csect=$aa[3];};

$Language='uk';
/***************************************************************/

$yconf_ns='I МНПК «Знання. Освіта. Освіченість»';
$yconf_na2='І Міжнародна науково-практиччна конференція';
$yconf_na='Знання. Освіта. Освіченість';

$ucerediteli[]='Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ';
$ucerediteli[]='Вінницький національний технічний університет';
$ucerediteli[]='Новий університет Лісабону, Португалія';
$ucerediteli[]='Люблінська політехніка, Польща';
$ucerediteli[]='Новгородський державний університет імені Ярослава Мудрого, Росія';
$ucerediteli[]='Державний університет управління, Росія';
//$ucerediteli[]='';

$annotation='

Тематичні напрямки роботи конференції: Аксіологічні виміри знання; Знання культури й культура знання; Наукове й ненаукове знання в освіті: історія і сучасність; Наука – людина – освіта: взаємні предметні кореляції; Освітні технології ХХІ ст; Проблеми та перспективи сучасної освіти; Гуманітарна складова вищої освіти: проблеми, виклики, прогнози; Психолого-педагогічні аспекти освіти та освіченості; Гендерна освіта в Україні; Місце студентського самоврядування в системі сучасної освіти; Мовна компетентність як основа освіченості; Освіченість і мораль; Освіта і освіченість в епоху глобалізації.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Конференція відбулася 25—27 вересня 2012 року у Вінницькому національному технічному університеті (ВНТУ)

'; $sects[]='Пленарне засідання'; $sects[]='Аксіологічні виміри знання'; $sects[]='Наука – людина – освіта: взаємні предметні кореляції'; $sects[]='Проблеми та перспективи сучасної освіти'; $sects[]='Гуманітарна складова вищої освіти: проблеми, виклики, прогнози'; $sects[]='Психолого-педагогічні аспекти освіти та освітні технології ХХІ ст.'; //$sects[]=''; /**************************************************************************/ ?> - наукова конференція у ВНТУ

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...


Конференції ВНТУ
Пленарне зас?дання В?дкритя конференц?ї: Виступ ректора ... (в?део) Про переваги семантичного п?дходу ... // ?ванов ?.?., академ?к АПНУ, зав?дувач ... (в?део) . . . */ /*********** список секций для меню **************************************/ foreach ($sects as $secti => $sectn) { /* if (Количество докладов в секции != 0) */ { if ($secti==$csect) { print '"; if ($secti) print "$secti. "; print "$sectn"; if ($secti==$csect) { print ''; } else { print ""; }; }; }; /*************************************************************************/ ?>
Архів метеріалів

2006 2004

Автори

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
*/ ?>
Шукати:
Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет
Завантажуються роздiли меню ...