XXXVIII науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

XXXVIII науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету
з участю працівників науково-дослідних організацій
та інженерно-технічних працівників
підприємств м. Вінниці та області
буде проведена у два етапи:

10-13 березня в секціях гуманітарних та фундаментальних наук

17-20 березня в секціях загальноінженерних та технічних наук

Засідання секцій відбудуться у приміщеннях Вінницького національного технічного університету.
(м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95)

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

10 березня – пленарне засідання секції Ради з питань
гуманізації та гуманітаризації технічної освіти (ауд. 222 ГНК, о 1430)
10 та 17 березня – відкриття конференції і робота в секціях
11-13 березня та 18-20 березня – за розкладом роботи секцій

23 березня – підведення підсумків конференції, доповіді голів оргкомітетів інститутів,
розроблення та ухвалення рекомендацій (ауд. 210 ГНК,о 1530)

Програма конференції (у форматі .doc)

Навчально-наукові інститути:

  1. Інститут гуманітарно-педагогічних проблем та виховання
  2. Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії
  3. Інститут електроенергетики та електромеханіки
  4. Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління
  5. Інститут менеджменту і екології та економічної і екологічної кібернетики
  6. Інститут радіотехніки, зв’язку та приладобудування
  7. Інститут будівництва, теплоенергетики та газопостачання
  8. Інститут машинобудування та транспорту

Вимоги до оформлення рукописів тез студентських доповідей
Конференції ВНТУ
XXXVIII НТК викладачів та студентів ВНТУ
(за інститутами)
Інститут гуманітарно-педагогічних проблем та виховання Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії Інститут електроенергетики та електромеханіки Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Інститут менеджменту і екології та економічної і екологічної кібернетики Інститут радіотехніки, зв’язку та приладобудування Інститут будівництва, теплоенергетики та газопостачання Інститут машинобудування та транспорту Вимоги до оформлення рукописів тез студентських доповідей
XXXVII НТК ВНТУ (2008 р.)
Шукати:
Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет