XXXVIII науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Оргкомітет

 1. Азаров О. Д., д. т. н., професор - голова оргкомітету
 2. Ткаченко О. М., к. т. н., доцент - заступник голови оргкомітету
 3. Пєтух А. М., д. т. н., професор - член оргкомітету
 4. Юхимчук С. В., д. т. н., професор - член оргкомітету
 5. Лужецький В. А., д. т. н., професор - член оргкомітету
 6. Клочко В. І., д. пед. н., професор - член оргкомітету
 7. Степанова І. С., к. філол. н., доцент - член оргкомітету

Секції

 1. Пленарне засідання
 2. Секція обчислювальної техніки
 3. Секція програмного забезпечення
 4. Секція інтелектуальних систем
 5. Секція захисту інформації
 6. Секція математики

Тези студентських доповідей,
рекомендованих до опублікування оргкомітетом ІнІТКІ

 1. Методи ущільнення даних, що базуються на обчисленні відхилень
  Алексєєва Т. М., науковий керівник – ст. викл. Каплун В. А.
  Читати у форматi PDF
 2. Верифікація користувачів за відбитками пальців
  Андреєв В. М., науковий керівник – к.т.н., доцент Гороховський О. І.
  Читати у форматi PDF
 3. Життєвий шлях та наукові досягнення Софії Ковалевської
  Білошкурський С. С., Філинюк М. І., науковий керівник – к. пед. н., доцент Кашканова Г. Г.
  Читати у форматi PDF
 4. Аналіз паралельних обчислень на GPU та їх оптимізація
  Богомолов Ю. С., Вознесенський К. Ю., науковий керівник – к.т.н., доцент Яровий А. А.
  Читати у форматi PDF
 5. Метод підвищення точності калібрування АЦП із перерозподілом заряду на основі вагової надлишковості
  Бойко О. В., науковий керівник – к.т.н., доцент Захарченко С. М.
  Читати у форматi PDF
 6. Об’єктний підхід до аналізу хімічно-небезпечних надзвичайних ситуацій на залізниці
  Болотов А. О., науковий керівник – к.т н, доцент Савчук Т. О.
  Читати у форматi PDF
 7. Застосування теореми Лагранжа для обчислення наближеного значення функції
  Борисов А. О., Сугак І. М., науковий керівник – д.пед.н., професор Клочко В. І.
  Читати у форматi PDF
 8. Використання технології Flash при розробці засобів дистанційної освіти
  Бортнік В. М., Сметана Н. А., науковий керівник – к.т.н., доцент Захарченко С. М.
  Читати у форматi PDF
 9. Прогнозування стану динамічнозмінюваного об’єкту з використанням нечіткого підходу
  Будельков Д. І., науковий керівник – к. т. н, доцент Савчук Т. О.
  Читати у форматi PDF
 10. Дослідження ефективності ігрових каркасів як базових засобів реалізації комп’ютерних ігор
  Бурячок І. В., Стецюк В. О., науковий керівник – доцент., к.т.н. Войтко В. В.
  Читати у форматi PDF
 11. Математична модель процесу оцінювання стану впровадження навчальних технологій у закладах освіти
  Вечерук Л. В., науковий керівник – доцент, к.т.н. Cавчук Т. О.
  Читати у форматi PDF
 12. Інтелектуальна система розпізнавання кольорових символьних зображень на зашумлених фонах
  Власюк Р. С., наукові керівники – Круподьорова Л. М., доц., к.т.н. Яровий А. А.
  Читати у форматi PDF
 13. Розробка системи моделювання альтернативних цифрових форм та таймерних пристроїв на їх основі
  Войтко В. В., Гут Б. С., науковий керівник – проф., д.т.н. Пєтух А. М.
  Читати у форматi PDF
 14. Розробка автоматизованої системи пошуку оптимальних рішень з використанням теорії графів
  Гавенко О. В., наукові керівники – доц., к.т.н. Войтко В. В., ст. викладач Круподьорова Л. М.
  Читати у форматi PDF
 15. Класифікація сучасних двотактних підсилювачів постійного струму
  Гарнага В. А., науковий керівник – проф., д.т.н. Азаров О. Д.
  Читати у форматi PDF
 16. Система моніторингу серверів мережі Інтернет
  Голиборода І. Д., науковий керівник – доц., к.т.н. Арсенюк І. Р.
  Читати у форматi PDF
 17. Розробка метода векторизації бінарних зображень
  Гринь О. С., науковий керівник – доц., к.т.н. Гороховський О. І.
  Читати у форматi PDF
 18. Розробка універсального графічного компонентного редактора ігрових карт
  Денисюк А. В., Луцишин Г. Л., науковий керівник – доц., к.т.н. Войтко В. В.
  Читати у форматi PDF
 19. Карл Теодор Вільгельм Вейєрштрасс
  Дерев'янко О. В., науковий керівник – проф., д.пед.н. Петрук В. А.
  Читати у форматi PDF
 20. Прогностичні задачі Коші
  Дробенюк О. С., науковий керівник - проф., д.пед.н. Петрук В. А.
  Читати у форматi PDF
 21. Відмовостійкі високолінійні АЦП і ЦАП із ваговою надлишковістю, що самокалібруються
  Дудник О. В., наукові керівники - проф., д.т.н. Азаров О. Д., Кадук О. В.
  Читати у форматi PDF
 22. Деякі аспекти життя і праці Леонарда Ейлера
  Іванов Ю. Ю., науковий керівник - доц., к. пед. н. Кашканова Г. Г.
  Читати у форматi PDF
 23. Формалізація побудови графічних зображень структурних схем автоматичних систем
  Качківський І. О , науковий керівник – проф., д.т.н. Юхимчук С. В.
  Читати у форматi PDF
 24. Життя і творчий спадок Карла Фрідріха Гауса
  Кириченко В. Ф., Витяганець А. В., науковий керівник – викладач Черепащук А. А.
  Читати у форматi PDF
 25. Підходи до моделювання нагріву залізничних цистерн при надзвичайних ситуаціях на залізниці
  Козачук А. В., Невідомий В. П., науковий керівник – проф., д. т. н Юхимчук С. В.
  Читати у форматi PDF
 26. Адаптивна система маршрутизації у мобільних комп'ютерних мережах довільної структури
  Козинко Д. В. , науковий керівник – доц., к.т.н. Месюра В. І.
  Читати у форматi PDF
 27. Розпізнавання старослов’янських текстів на основі інтелектуального аналізу
  Косаківський Ю. В., науковий керівник – доц., к.т.н. Савчук Т. О.
  Читати у форматi PDF
 28. Розробка захищеного сайту кафедри захисту інформації
  Краковецький В. В., науковий керівник – к.т.н. Войтович О. П.
  Читати у форматi PDF
 29. Дослідження підходів до прогнозування технологічних процесів розповсюдження лазерного випромінювання
  Крейчі О. В., науковий керівник – доц., к.т.н. Яровий А. А.
  Читати у форматi PDF
 30. Історичні аспекти розвитку вищої математики
  Лісовенко А. І., Бурка О. В., науковий керівник – к. пед. н., доцент Кашканова Г. Г.
  Читати у форматi PDF
 31. Нейролінгвістичне програмування в риториці та комунікації
  Ляшенко Ю. Л., Бойко О. В., науковий керівник – викладач Залюбівська О. Б.
  Читати у форматi PDF
 32. Анімаційні ефекти в інтерфейсах та їх створення
  Маківчук Н. В., науковий керівник – доц., к.т.н. Обідник Д. Т.
  Читати у форматi PDF
 33. Одноелементний годинник
  Малишко Л. С., науковий керівник – доц., к.т.н. Обідник Д. Т.
  Читати у форматi PDF
 34. Пристрій для захисту телефонних розмов з використанням q-перетворення
  Малішевський О. О., науковий керівник - Козлюк П. В.
  Читати у форматi PDF
 35. Кооперативне навчання з підкріпленням в інтелектуальних системах
  Мацішевський В. О., науковий керівник – доц., к.т.н. Месюра В. І.
  Читати у форматi PDF
 36. Методи розв'язання багатокритеріальної задачі вибору системи захисту інформації
  Мельничук В. М., науковий керівник - к.т.н. Куземко С. М.
  Читати у форматi PDF
 37. Система автоматичної побудови карти топології комп’ютерної мережі підприємства за допомогою протоколу CDP
  Мисак І. М., науковий керівник – доц., к.т.н. Арсенюк І. Р.
  Читати у форматi PDF
 38. Розробка нейромережевої моделі для прогнозування стану виробництва
  Михайлова І. І., Науковий керівник – к.т.н. Колесник І. С.
  Читати у форматi PDF
 39. Квантова криптографія. дослідження і реальність
  Михалевич О. В., науковий керівник – проф., д.т.н., Лужецький В. А.
  Читати у форматi PDF
 40. Продукційні моделі дій операторів АЕС
  Моначинський Ю. О., науковий керівник – д.т.н., проф. Юхимчук С. В.
  Читати у форматi PDF
 41. Методи перспективно-коректного накладання текстур
  Нікітченко Н. П., науковий керівник – доц., к.т.н. Романюк О. Н.
  Читати у форматi PDF
 42. Принципи дизайнерського оформлення сайтів з використанням засобів 3D-моделювання
  Обідник М. Д., науковий керівник – доц., к.т.н. Майданюк В. П.
  Читати у форматi PDF
 43. Розробка електронного годинника-таймера з можливістю ввімкнення приладів на базі мікроконтролера АТ90S2313
  Олійник Д. В., науковий керівник - к.т.н. Колесник І. С.
  Читати у форматi PDF
 44. Використання Web-технології ASP . Net для організації документообігу в закладах освіти
  Опольський А., науковий керівник - Кисюк Д. В.
  Читати у форматi PDF
 45. Система визначення виду серцево-судинних захворювань
  Остапчук Н. В., науковий керівник – доц., к.т.н. Арсенюк І. Р.
  Читати у форматi PDF
 46. Розробка швидкодіючих і захищених хеш-функцій
  Очеретний Е. А., науковий керівник – доц., к.т.н. Семеренко В. П.
  Читати у форматi PDF
 47. Узагальнення теорем про середнє в інтегральному та диференціальному численні (Generalization of theorems about middle in an integral and differential calculation)
  Павлик Т. М., науковий керівник – проф. д.пед.н., Клочко В. І.
  Читати у форматi PDF
 48. Паралельна обробка даних із використанням технології WPF
  Панасюк Є. Ю., науковий керівник – доц., к.т.н. Семеренко В. П.
  Читати у форматi PDF
 49. Оптимізація роботи з масивами при програмній реалізації фрактального ущільнення зображень
  Папернюк С. Л., науковий керівник – доц., к.т.н. Майданюк В. П.
  Читати у форматi PDF
 50. Г. В. Лейбніц. життя та діяльність, творча спадщина
  Півнюк Ю. Ю., науковий керівник – викладач Черепащук А. А.
  Читати у форматi PDF
 51. Інформаційне та програмне забезпечення сайту Федерації тхеквондо ВТФ
  Пилипенко Д. Ю., науковий керівник – доц., к.т.н. Обідник Д. Т.
  Читати у форматi PDF
 52. Україна в нас єдина, і математики одні
  Пилипенко І. В., Козяр Л. В., Мотишена О. М., науковий керівник – Прозор О. П.
  Читати у форматi PDF
 53. Захист WEB-сторінок від копіювання
  Пінчук В. П., науковий керівник - к.т.н. Войтович О. П.
  Читати у форматi PDF
 54. Наукова спадщина Д’аламбера.
  Пушкаренко О. Л., науковий керівник – проф., д.пед.н. Петрук В. А.
  Читати у форматi PDF
 55. Аналіз генераторів псевдовипадкових послідовностей на основі математичного апарату еліптичних кривих
  Ратнюк К. В., наукові керівники - доц., к.т.н. Яремчук Ю. Є., Черняхович К. В.
  Читати у форматi PDF
 56. Моделювання прискореного порозрядногоаналого-цифрового перетворення із ваговою надлишковістю
  Рибак В. В., науковий керівник – проф., д.т.н. Азаров О. Д.
  Читати у форматi PDF
 57. Диференціальне та інтегральне числення
  Рубаненко І. О., Мельник С. Д., науковий керівник – Черепащук А. А.
  Читати у форматi PDF
 58. Інтелектуальна система оцінки розвитку мотивації студентів до навчання зі спеціальності
  Руденко О. О., науковий керівник – доц., к.т.н. Месюра В. І.
  Читати у форматi PDF
 59. Нові можливості обробки даних у системІ MICROSOFT ROBOTICS STUDIO
  Рябокінь С. В., науковий керівник – доц., к.т.н. Семеренко В. П.
  Читати у форматi PDF
 60. Монадологія Готфріда Вільгельма Лейбніця
  Свєтлов А. В., науковий керівник – проф., д.пед.н., Петрук В. А.
  Читати у форматi PDF
 61. Технології штучних нейронних мереж в задачах розпізнавання
  Седлецький М. В., науковий керівник – к.т.н., доцент Яровий А. А.
  Читати у форматi PDF
 62. Метод реалізації роботи А-буфера
  Сіваченко Л. О., наукові керівники – доц., д.т.н. Романюк О. Н., доц., к.т.н. Войтко В. В.
  Читати у форматi PDF
 63. Проблеми вибору параметрів у системах цифрового підписування, що базуються на математичному апараті еліптичних кривих
  Слободиський О. В., наукові керівники - доц., к.т.н. Яремчук Ю. Є., Черняхович К. В.
  Читати у форматi PDF
 64. Розпізнавання підписів за допомогою нейронних мереж
  Слободянюк В. В., науковий керівник – доц., к.т.н. Арсенюк І. Р.
  Читати у форматi PDF
 65. Нечіткий підхід в задачах кластеризації
  Слободянюк Ю. Я., науковий керівник – доц., к.т.н. Кондратенко Н. Р.
  Читати у форматi PDF
 66. Підходи до розробки логічних ігор
  Сметанюк Н. В., науковий керівник – доц., к.т.н. Обідник Д. Т.
  Читати у форматi PDF
 67. Інформаційні технології моделювання процесу формування стратегії комерційного банку
  Смирнова О. В., науковий керівник – к.т.н., доц. Савчук Т. О.
  Читати у форматi PDF
 68. Підходи до прогнозування фінансових валютних трендів
  Сташенко О. А., науковий керівник – доц., к.т.н. Савчук Т. О.
  Читати у форматi PDF
 69. Розпізнавання образів на основі нових моделей нечіткої логіки
  Сухоносов О. О., науковий керівник – доц., к.т.н. Семеренко В. П.
  Читати у форматi PDF
 70. Дослідження двотактних симетричних структур ППС
  Теплицький М. Ю., наукові керівники – проф., д. т. н. Азаров О. Д., Гарнага В. А.
  Читати у форматi PDF
 71. Программа для приховування інформації в звукових файлах
  Ткач А. І., науковий керівник – Козлюк П. В.
  Читати у форматi PDF
 72. Організація системи підтримки прийняття рішень при ліквідації наслідків аварій на залізничному транспорті
  Топін Ю., науковий керівник – к.т.н., доц. Савчук Т. О.
  Читати у форматi PDF
 73. Розробка програми захисту від копіювання даних через порт USB
  Усачев А. С., науковий керівник - к.т.н. Войтович О. П.
  Читати у форматi PDF
 74. Розпізнавання зображень для системи стеження за автомобільним рухом
  Халіков Р. М., науковий керівник – доц., к.т.н. Арсенюк І. Р.
  Читати у форматi PDF
 75. Аналіз діяльності підрозділу ВНЗ з використанням інтелектуальних технологій
  Чуб О. А., науковий керівник – доц., к.т.н. Cавчук Т. О.
  Читати у форматi PDF
 76. Моделювання комплексної оцінки ризиків безпеки підприємства
  Чукіна О. І., Левченко О. М., науковий керівник – к.т.н. Колесник І. С.
  Читати у форматi PDF
 77. Швидкодіючі АЦП послідовного наближення із ваговою надлишковістю із змінним набором тривалостей такту врівноваження
  Шабатура М. Ю., наукові керівники – проф., д.т.н., Азаров О. Д., Решетник О. О.
  Читати у форматi PDF
 78. Дослідження Бент-функцій для потокового шифрування
  Шевчук С. В., науковий керівник – доц., к.т.н. Семеренко В. П.
  Читати у форматi PDF
 79. Засоби автоматизації процесів оцінювання надійності технічних систем
  Шоботенко А. М., науковий керівник – доц., к.т.н. Войтко В. В.
  Читати у форматi PDF
 80. Розробка моделі експертної системи для оцінки рівня безпеки підприємства
  Штоюнда Є. В., науковий керівник – к.т.н. Колесник І. С.
  Читати у форматi PDF
 81. Підвищення захищеності транспортних засобів
  Ященко О. О., науковий керівник – к.т.н. Цирульник С. М.
  Читати у форматi PDF

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет