'; //print_r($aa); //print '
';

if (isset($_REQUEST['conf'])) {
 $conf=$_REQUEST['conf'];
} else {$conf=$aa[1];};
if (isset($_REQUEST['cy'])) {
 $cyear=$_REQUEST['cy'];
} else {$cyear=$aa[2];};

$Language='uk';
/***************************************************************/


$db = sqlite_open("$_SERVER[DOCUMENT_ROOT]/../db/conf.db", 0666, $sqliteerror);


/******* находим запрашиваемую конф ($gconf), конф_года ($yconf) ***********/
$gconfq=sqlite_array_query($db, "
select * from conf
where (master=0) and (nd='$conf') and (lang='$Language')
", SQLITE_ASSOC);
$gconf=$gconfq[0]['conf'];
//print "
$gconf {$gconfq[0]['na']}
{$gconfq[0]['na2']}
"; $yconfq=sqlite_array_query($db, " select * from conf where (master=$gconf) and (nd='$cyear') and (lang='$Language') ", SQLITE_ASSOC); $yconf=$yconfq[0]['conf']; //print "
$yconf {$yconfq[0]['na']}
{$yconfq[0]['na2']}
"; /**************************************************************************/ ?> - наукова конференція у ВНТУ

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

VINNYTSIA NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY

(UKRAINE)

BAKU STATE UNIVERSITY

(AZERBAIJAN)

STEFAN CEL MARE
UNIVERSITY OF SUCEAVA

(ROMANIA)


Доповіді по секціях конференції:

  Пленарне зас?дання В?дкритя конференц?ї: Виступ ректора ... (в?део) Про переваги семантичного п?дходу ... // ?ванов ?.?., академ?к АПНУ, зав?дувач ... (в?део) . . . */ /*********** список секций для меню **************************************/ $sects=sqlite_array_query($db, " select * from csect where (conf=$yconf) and (lang='$Language') order by nr, csect ", SQLITE_ASSOC); foreach ($sects as $isect) { print '

  '; if ($isect['nd']) print /*'

 1. '*/ "$isect[nd]. "; /* if (Количество докладов в секции != 0) { */ print "$isect[na] $isect[na2]"; /* } else { print "$isect[na] $isect[na2]"; }; */ /* if ($isect['nd']) print '
 2. '; */ print '

  '; }; /*************************************************************************/ ?>

Перехід до інформаційного суспільства суттєво впливає на наше життя, змінюючи звичні устої і уявлення. Інформаційні технології стають все більш інтелектуальними, забезпечуючи розв’язання комп’ютерами „суто людських” задач, а Інтернет знищив інформаційні межі між країнами та континентами. У той же час людина стає все більш залежною від комп’ютера, що здійснює на неї серйозний психологічний вплив.

Цілі конференції

 • обговорення нових наукових і практичних результатів використання інформаційних технологій та Інтернету в науці, освіті та виробництві;
 • обмін ідеями, пошук сумісних напрямків досліджень і зміцнення співпраці між навчальними, науковими і виробничими закладами;
 • демонстрація практичних досягнень учасників конференції у формі презентацій, майстер-класів та практичних семінарів;
 • аналіз наукових, педагогічних і психологічних аспектів розвитку інформаційних технологій та Інтернету;
 • встановлення нових контактів і залучення молоді до наукового пошуку.

SUN MICROSYSTEMS

(UKRAINE)

CDM A/S

(DENMARK)

SITRONICS ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

(UKRAINE)

Конференції ВНТУ Історія гуманітарних конференцій у ВНТУ IX МНПК «Гуманізм та освіта» */ ?>
Пленарне зас?дання В?дкритя конференц?ї: Виступ ректора ... (в?део) Про переваги семантичного п?дходу ... // ?ванов ?.?., академ?к АПНУ, зав?дувач ... (в?део) . . . */ /*********** список секций для меню **************************************/ $sects=sqlite_array_query($db, " select * from csect where (conf=$yconf) and (lang='$Language') order by nr, csect ", SQLITE_ASSOC); foreach ($sects as $isect) { /* if (Количество докладов в секции != 0) */ { print ""; if ($isect['nd']) print "$isect[nd]. "; print "$isect[ns]"; }; }; /*************************************************************************/ sqlite_close($db); ?> Організатори та спонсори
Автори

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
*/ ?>
Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет
Завантажуються роздiли меню ...