XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ

19-20 березня, 1415, зал. №2
Голова секції: д.т.н., проф. Грабко В.В.
Заступник голови: к.т.н., доцент Видмиш А.А.
Вчений секретар: асистент Грабко В.В.

 1. Підведення підсумків наукової діяльності кафедри за 2007 рік.
  Грабко В.В., д.т.н., проф.

 2. Оптимізація руху трамвая з урахуванням рельєфу за критерієм мінімуму витрат електроенергії.
  Мокін Б.І., д.т.н., проф., Мокін О.Б., к.т.н., доц.

 3. Підвищення якості діагностування трактів керування.
  Бабій С.М., аспірант

 4. Застосування системи позиціонування фірми Siemens для управління регулятором напруги МАФ-2200.
  Кузьменко В.Д., ст. гр. ЕПА-04, наукові керівники – асистент Казак М.О., аспірант Бабій С.М.

 5. Розробка методів контролю основного опору руху транспортних засобів міського електротранспорту.
  Проценко Д.П., аспірант

 6. До питання вибору вітрового двигуна вітрових електричних станцій.
  Мокін Б.І., д.т.н., проф., Жуков О.А., асистент

 7. Модернізація системи керування електроприводом вихідного каналу кондиціювання повітря концертного залу "Плеяда" м. Вінниці на базі контролера Zelio Logic.
  Проданюк О.В., ст. гр. ЕПА-03 з/в., науковий керівник – к.т.н., доц. Розводюк М.П.

 8. Дослідження систем керування електроприводами підпорядкованого регулювання.
  Барбалат К.В., магістрант, науковий керівник – к.т.н., доц. Розводюк М.П.

 9. Підвищення ефективності керування насосними агрегатами станції водопостачання.
  Мошноріз М.М., аспірант

 10. Вплив контакту "бугель-мережа" на рівень електроспоживання електроприводом трамвая.
  Розводюк М.П., к.т.н., доц.

 11. Дослідження гармонічного складу кривих напруг та струмів тягових підстанцій міського електротранспорту ВП "ТТУ" міста Вінниці.
  Паянок О.А., аспірант

 12. До питання побудови системи діагностування електрообладнання.
  Грабко В.В., д.т.н., проф.

 13. Математична модель для визначення ресурсу силових трансформаторів в режимі перевантаження.
  Березницький Д.О., аспірант

 14. Мікропроцесорна реалізація системи діагностування високовольтних вимикачів.
  Міхєєв А.І., ст. гр. 1ЕС-04, науковий керівник – д.т.н., проф. Грабко В.В.

 15. Розробка системи керування регульованих світлофорних перехресть на базі мікроконтролера CPU S7-200 фірми Siemens.
  Гуменчук О.А., ст. гр. ЕТЗ-05, наукові керівники – асистент Казак М.О., аспірант Бабій С.М.

 16. Застосування операторської панелі OP170B в задачах керування об’єктами технологічних процесів.
  Бахновська Н.П., ст. гр. ЕПА-05, наукові керівники – асистент Казак М.О., аспірант Паянок О.А.

 17. Дослідження стійкості систем регулювання напруги в системах з обмеженим споживанням реактивної потужності.
  Левицький С.М., асистент

 18. Розробка системи автоматизації тракту подачі буряка на базі мікропроцесорного контролера Twido компанії Schneider Electric.
  Антощишин К.В., ст. гр. ЕПА-05, наукові керівники – асистент Левицький С.М., к.т.н., доц. Богачук В.В.

 19. Діагностування працюючих електричних машин спеціальними засобами інфрачервоної техніки.
  Грабко В.В., к.т.н., асистент

 20. До питання діагностування функціональних вузлів трамвая.
  Шевчук Ю.В., магістрант, науковий керівник – д.т.н., проф. Грабко В.В.

 21. Загальні підходи до діагностування функціональних вузлів тролейбуса.
  Курочка В.П. , магістрант, науковий керівник – д.т.н., проф. Грабко В.В.

 22. Моделі та засоби для діагностування високовольтних розрядників.
  Ковальчук В.П., магістрант, науковий керівник – д.т.н., проф. Грабко В.В.

 23. Діагностування ізоляції високовольтних вимірювальних трансформаторів з використанням адаптивної системи нейро-нечіткого виводу ANFIS.
  Косюк О.В., асистент

 24. Модернізація електропривода баштового крану з дистанційним керуванням на базі технології Zigbee.
  Денисюк А.А., ст. гр. ЕПА-03, науковий керівник – асистент Косюк О.В.

 25. Модернізація системи керування електроприводом холодильної машини на базі інтелектуального реле Zelio Logic та перетворювача частоти Altivar компанії Schneider Electric.
  Шеренговий В.В., ст. гр. ЕПА-03 з/в, науковий керівник – асистент Косюк О.В.

 26. Відносний метод контролю складу речовин.
  Богачук В.В., к.т.н., доц.

 27. Дослідження енергозберігаючих режимів електричних транспортних засобів.
  Видмиш А.А., к.т.н., доц.

 28. Мікроконтролерний пристрій для оцінки стану колектора тягового двигуна трамвая.
  Жуков С.О., асистент

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет