XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ І СИСТЕМ

18 березня, 1615, ауд. 4305
19 березня, 1415, ауд. 4305
20 березня, 1415, ауд. 4305
Голова секції: д.т.н., проф. Лежнюк П.Д.
Вчений секретар: к.т.н., доц. Рубаненко О.Є.

 1. Автоматизація регулювання напруги в електричних мережах.
  Лебедєв П.О., ст.гр. ЕС-04, науковий керівник – д.т.н., проф. Лежнюк П.Д.

 2. Дослідження умов формування та оптимізація графа розрахункової моделі електроенергетичної системи.
  Зелінський В.В., ст.гр. ЕС-04, науковий керівник – д.т.н., проф. Лежнюк П.Д.

 3. Застосування крос-технології для оптимізації потоків потужності в ЕЕС.
  Килимчук А.В., ст.гр. 1ЕС-04, науковий керівник – д.т.н., проф. Лежнюк П.Д.

 4. Дослідження параметрів розподільної мережі при обриві провода.
  Кутіна М.В., ст.гр. 1ЕСМ-04, науковий керівник – д.т.н., проф. Лежнюк П.Д.

 5. Електромагнітна сумісність розподільних мереж побутових споживачів.
  Ілюхін М.О., ст.гр. 1ЕС-03, науковий керівник – д.т.н., проф. Лежнюк П.Д.

 6. Захисне вимикання в двохпровідних мережах постійного струму.
  Безносюк О.Ю., ст.гр. ЕСМ-04, науковий керівник – д.т.н., проф. Кутін В.М.

 7. Діагностика екрануючого одягу для робіт під напругою.
  Мовчан О.В., ст.гр. ЕСМ-04, науковий керівник – д.т.н., проф. Кутін В.М.

 8. Захист обмотки статора синхронного генератора від однофазних замикань на землю.
  Конкін М.С., ст.гр. ЕСМ-04, науковий керівник – д.т.н., проф. Кутін В.М.

 9. Пошук пошкоджень в розподільних повітряних мережах.
  Майданюк В.І., ст.гр. ЕСМ-04, науковий керівник – д.т.н., проф. Кутін В.М.

 10. Технології модернізації і випробувань введень 330-750 кВ.
  Пасічник А.О., ст.гр. ЕСМ-02, з/в, науковий керівник – к.т.н., проф. Собчук В.С.

 11. Оптимізація грозозахисту електричних мереж 0,4 кВ.
  Липач І.О., ст.гр. ЕСМ-03, науковий керівник - к.т.н., ст. викладач Собчук Н.В.

 12. Методи і засоби визначення місць пошкодження в кабелях з поліетіленовою ізоляцією.
  Маліцький В.Л., ст.гр. ЕСМ-03, науковий керівник - к.т.н., ст. викладач Собчук Н.В.

 13. Методи і засоби діагностування головної ізоляції трансформаторів.
  Мандро І.М., ст.гр. ЕСМ-03, науковий керівник - к.т.н., ст. викладач Собчук Н.В.

 14. Керування режимами електричних мереж з врахуванням втрат активної потужності.
  Мірошникова Л.О., ст.гр. ЕСМ-03, науковий керівник - к.т.н., ст. викладач Собчук Н.В.

 15. Використання комірок КРУ в системі власних потреб АЕС.
  Ковтунович Ю.І., ст.гр. 1-ЕС-03, науковий керівник – к.т.н., доц. Лагутін В.М.

 16. Релейний захист високовольтних двигунів власних потреб АЕС.
  Мельник О.Ф., ст.гр. 1ЕС-03, науковий керівник – к.т.н., доц. Лагутін В.М.

 17. Класифікація сучасних методик зі зменшення втрат в електричних мережах.
  Нікітюк Л.В., Кручок І.В., ст.гр. 1ЕСМ-05, науковий керівник – к.т.н., доц. Остапчук Ж.І.

 18. Аналіз якості функціонування підстанції “Вінницька 750 кВ” по параметрах аварійного режиму.
  Поліщук Я.В., ст.гр. ЕСМ-03, науковий керівник – к.т.н., доц. Головатюк М.О.

 19. Елегазові комірки ПАССМО розподільних підстанцій 110 кВ.
  Маркевич В.О., ст.гр. 1ЕС-04, науковий керівник – к.т.н., доц. Зелінський В.Ц.

 20. Вдосконалення методу контролю ізоляції оперативного постійного струму.
  Михєєв А.І., ст.гр. ЕС-04, науковий керівник – к.т.н., доц. Рубаненко О.Є.

 21. Випробування обладнання підстанцій підвищеною напругою в умовах експлуатації.
  Мандибура О.В., ст.гр. 1-ЕСМ-03, науковий керівник – к.т.н., доц. Рубаненко О.Є.

 22. Модернізація шунтових реакторів та трансформаторів 750 кВ.
  Аненков С.В., ст.гр. ЕСМ-02, з/в, науковий керівник – к.т.н., доц. Рубаненко О.Є.

 23. Використання часткових розрядів в діагностуванні високовольтного обладнання
  Корж О.С., ст.гр. ЕСМ-02, з/в, науковий керівник – к.т.н., доц. Рубаненко О.Є.

 24. Вибір заходів по зменшенню втрат електроенергії для розподільних електричних мереж в умовах недосконалості вихідної інформації.
  Лонська О.В., ст.гр. , науковий керівник – к.т.н., доц. Кулик В.В.

 25. Розрахунок показників надійності ЕС.
  Поляновський О.В., ст.гр. 1ЕС-04, науковий керівник-к.т.н., доц. Бевз С.В.

 26. Створення мультимедійних засобів реалізації інформаційного середовища з дисципліни ОТТП.
  Балюк І.О., Телефуз Є.В., ст.гр. 1ЕС-05, науковий керівник – к.т.н., доц. Бевз С.В.

 27. Моделювання цифрових пристроїв в системі Proteus.
  Михєєв А.І., ст.гр. 1ЕС-04, науковий керівник – к.т.н., доц. Бевз С.В.

 28. Використання програм uv-ScreеnCamera для моніторингу створення та редагування схем ЕЕ з засобами системи графічного представлення даних "DATAGRAPHICS".
  Лебедєв П.О., Килимчук А.В., ст.гр. 1ЕС-04, науковий керівник – к.т.н., доц. Бевз С.В.

 29. Обгрунтування переліку визначальних параметрів якості функціонування кабельних електричних мереж.
  Стискал В.М., ст.гр. ЕССмн-07, науковий керівник – к.т.н., доц. Комар В.О.

 30. Оптимальне керування режимами електроенергетичних систем критеріальним методом з застосуванням нейрон-нечіткого моделювання.
  Рубаненко О.О., аспірант.

 31. Нейро-нечітке моделювання в задачах оптимального керування режимами електричних мереж.
  Писклярова А.В., аспірант.

 32. Імітаційне моделювання при аналізі чутливості режимів електричної системи до збурень.
  Лесько В.О., аспірант.

 33. Застосування принципу найменшої дії для розв’язування задач оптимального керування ЕЕС.
  Нетребський В.В., аспірант.

 34. Оперативне діагностування обладнання ГЕС з використанням нейро-нечіткого моделювання.
  Жук І.А., аспірант

 35. Дистанційні методи пошуку пошкоджень в розподільних мережах 6-10 кВ.
  Кутін В.М., д.т.н., проф., Луцяк В.В., аспірант

 36. Визначення умов працездатності ізоляції в розподільних мережах змінного струму.
  Кутін В.М., д.т.н., проф., Матвієнко С.В., аспірант

 37. Діагностування ізоляторів.
  Кутін В.М., д.т.н., проф., Лабзун М.П., інженер

 38. Прогнозування залишкового ресурсу РПН трансформаторів з застосуванням гінетичних алгоритмів.
  Пиріжок М..І, інженер

 39. Інформаційна підтримка діагностування елегазових вимикачів.
  Плюшко Ю.П., заступник начальника служби ремонтів ПЗЕС.

 40. Особливості застосування асинхронних генераторів на малих ГЕС.
  Кулик В.В., к.т.н., доц., Нікіторович О.В., президент ЗАТ "НовоСвіт"

 41. Формування критерію оптимальності розподілу навантаження між ЕС в сучасних умовах.
  Тептя В.В., аспірант

 42. Моделювання турбулентних потоків з застосуванням теорії подібності.
  Казмірук О.І., аспірант

 43. Порівняльний аналіз методів розподілу втрат потужності.
  Бурикін О.Б., к.т.н., ст. викладач

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет