XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

18 березня, 1615, ауд. 4310
19 березня, 1415, ауд. 4310
20 березня, 1415, ауд. 4310
Голова секції: д.т.н., проф. Бурбело М.Й.
Заступник голови: к.т.н., доц. Демов О.Д.
Вчений секретар: асистент Войнаровський А.Ж.

 1. Про визначення технічних значень вхідних реактивних потужностей для споживачів-регуляторів.
  Нанака О.М., аспірант, науковий керівник–д.т.н., проф. Рогальський Б.С.

 2. Визначення периметрів асинхронних двигунів методом квазізрівноваження.
  Гаврилюк В.В., аспірант, науковий керівник – д.т.н., проф. Бурбело М.Й.

 3. Оптимізація технологічних витрат енергопостачальних компаній.
  Мельничук Л.М., асистент.

 4. Компенсація реактивної потужності з використанням синхронних двигунів.
  Гадай А.В., аспірант Луцького державного технічного університету – науковий керівник - д.т.н., проф. Бурбело М.Й.

 5. Дослідження симетрувального трансформатора зі схемою ?/?.
  Салій О.В., магістрант, науковий керівник – д.т.н., проф. Бурбело М.Й.

 6. Симетрування навантажень за несиметрії напруги джерела.
  Музика О.М., магістрант, науковий керівник – д.т.н., проф. Бурбело М.Й.

 7. Компенсування реактивних навантажень в умовах несиметрії напруги в електричній мережі.
  Червінська Т.М., магістрант, науковий керівник – к.т.н., доц. Терешкевич Л.Б.

 8. Енергоаудит електроприводів холодильних установок.
  Терешкевич Н.В., викладач політехнічного технікуму.

 9. Автоматизація вибору даних в електронному процесорі Ехсеl для розв’язання енергетичних задач.
  Фіяло В.В., ст.гр. 1ЕСЕ-05, науковий керівник – к.т.н., доц. Камінський В.В.

 10. Використання слабозаповненої матриці провідності в розрахунках струмів короткого замикання в складнозамкнених схемах.
  Світлишин С. Ю., ст.гр.1ЕСЕ-05, науковий керівник – ст. викладач Романюк І.М.

 11. Підвищення ефективності конденсаторних установок при використанні їх оперативних надлишків на стадії проектування.
  Нашкородова Ю.П., магістрант, Войнаровський А.Ж., асистент, науковий керівник – к.т.н., доц. Демов О.Д.

 12. Розрахунок компенсації реактивної потужності в електричних мережах при їх розвитку.
  Поліщук А.В., магістрант, Паламарчук О.П., аспірант, науковий керівник – к.т.н., доц. Демов О.Д.

 13. Морфометрична модель графіка електричних навантажень.
  Коменда Н.В., асистент Луцького державного технічного університету, Коменда Т.І., в.о. доцента Луцького державного технічного університету, Демов О.Д. к.т.н., доцент

 14. Метод коригування економічної задачі компенсації в електричних мережах підсистеми.
  Сосенко І.П., магістрант, науковий керівник – д.т.н., проф. Рогальський Б.С.

 15. Компенсація реактивної потужності в електричних мережах Старокостянтинівського заводу "Металіст".
  Козак О.О., ст.гр. ЕМ-04, науковий керівник – д.т.н., проф. Рогальський Б.С.

 16. Проблема компенсації реактивних навантажень в електричних мережах цукрових заводів.
  Войтун І. Г., ст.гр. ЕМ-04, науковий керівник – д.т.н., проф. Рогальський Б.С.

 17. Аналіз стійкості оптимальних розв’язків в задачах оптимізації якості електроенергії.
  Барчук В.А. , стгр. ЕСЕ-04, науковий керівник – асистент Волоцький А.М.

 18. Компенсація реактивної потужності електроприймачів з різко змінним графіком навантажень.
  Войтюк Ю. П., аспірант, науковий керівник – д.т.н., проф. Рогальський Б.С.

 19. Особливості розрахунку компенсації реактивних навантажень в електричних мережах обленерго.
  Степлюк М.О., аспірант, Захаров В.В., ст. викладач, науковий керівник – д.т.н., проф. Рогальський Б.С.

 20. Дослідження методів компенсації реактивних складових струмів гармонік при несинусоїдних режимах.
  Педорич І. В., ст.гр. ЕСЕ-04, науковий керівник – к.т.н., доц. Климчук В.А.

 21. Дослідження компенсації реактивної потужності та регулювання напруги в системах електропостачання з нелінійними навантаженнями.
  Іванишина М.О., ст.гр. ЕСЕ-04, Чупира І.В., ст.гр.ЕСЕ-04, наукові керівники – к.т.н., доц. Климчук В.А., асистент Вержук В.В.

 22. Дослідження ефективності застосування нетрадиційних джерел електроенергії для електропостачання споживачів.
  Окольський О.П., ст.гр. ЕСЕ-04, науковий керівник – к.т.н., доц. Климчук В.А.

 23. Дослідження ефективності управління енергоспоживання через тарифи.
  Мукомела Н.В., ст.гр. ЕМ-04, науковий керівник – д.т.н., проф. Бурбело М.Й.

 24. Дослідження якості електроенергії в системах електропостачання з нелінійними навантаженнями.
  Резник О.С., ст.гр. ЕМ-04, науковий керівник – к.т.н., доц. Климчук В.А.

 25. Дослідження втрат та шляхів економії електроенергії в системах електропостачання.
  Войтун І.Г., ст.гр. ЕМ-04, Сташко О.Д., ст.гр.1ЕСЕ-04, наукові керівники – к.т.н., доц. Климчук В.А., асистент Климчук Р.В.

 26. Дослідження втрат та їх нормування в системах електропостачання.
  Марецька М.М., ст.гр. ЕМ-04, науковий керівник – асистент Мельничук Л.М.

 27. Дослідження втрат електроенергії в електричних мережах.
  Прокопишена В.А., ст.гр. ЕМ-04, науковий керівник – д.т.н., проф. Бурбело М.Й.

 28. Розрахунки компенсації реактивної потужності на основі системного аналізу.
  Григораш Ю.А., ст.гр. 2ЕСЕ-05, науковий керівник – к.т.н., доц. Демов О.Д.

 29. Дослідження компенсації реактивної потужності в нелінійних колах.
  Пилипенко М.А., ст.гр. 2ЕСЕ-05, науковий керівник – асистент Климчук Р.В.

 30. Дослідження компенсації реактивної потужності на підприємствах.
  Семиконь П.О., ст.гр. 2ЕСЕ-05, науковий керівник – ст. викладач Романюк І.М.

 31. Дослідження ефективності використання сонячної енергії для енергозбереження споживачів.
  Яринчак Н.І., ст.гр. 2ЕМ-05, Сердюченко Г.О., ст.гр. 1ЕСЕ-04, науковий керівник – к.т.н., доц. Климчук В.А.

 32. Системи моделювання структурних одиниць та систем енергоспоживання на прикладі гірничих підприємств.
  Лисогор Ю.А., аспірант, науковий керівник – д.т.н., проф. Рогальський Б.С.

 33. Регулювання напруги і реактивної потужності в системах електропостачання з нелінійними навантаженнями (при змінах гармонічного скиду струмів і напруг).
  Климчук В.А., к.т.н., доц., Климчук Р.В., асистент.

 34. Дослідження методів симетрування навантажень в системах електропостачання.
  Колесник Г.Д., ст.гр. ЕМ-04, науковий керівник – ст. викладач Іванков В.О.

 35. Модель використання місцевих електростанцій для компенсації реактивної потужності.
  Савчук А.В., аспірант, Паламарчук О.П., аспірант, науковий керівник – к.т.н., доц. Демов О.Д.

Конференції ВНТУ XXXVII НТК викладачів та студентів ВНТУ
ІнЕЕЕМ (за секціями) Пленарне засідання Секція електричних станцій і систем Секція електромеханічних систем автоматизації Секція електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту Секція комп’ютеризованих систем моніторингу довкілля Секція теоретичної електротехніки та електричних вимірювань
Шукати:
Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет