XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ

20 березня, 1430, ауд. 7212
21 березня, 1430, ауд. 7212
Голова секції: д.т.н., проф. Мокін В.Б.
Заступник голови: к.т.н., доц. Горячев Г.В.
Секретар: аспірант Крижановський Є.М.

 1. Технологія швидкого створення геоінформаційних систем підтримки прийняття рішень в галузі моніторингу та управління станом довкілля.
  Мокін Б.І., д.т.н., проф., Мокін В.Б., д.т.н., проф., Боцула М.П., к.т.н., доц., Горячев Г.В., к.т.н., доц.

 2. Трансграничне управління басейнами річок Сіверський Донець та Прип’ять у рамках проектів TACIS та Держводгоспу України.
  Мокін В.Б., д.т.н., проф., Боцула М.П., к.т.н., доц., Катєльніков Д.І., к.т.н., доц., Крижановський Є.М., аспірант, Коновалюк Ю.М., аспірант

 3. Розробка геоінфорамаційної системи підтримки прийняття рішень для моніторингу та оптимізації транспортної мережі міста Вінниці.
  Мокін В.Б., д.т.н., проф., Крижановський Є.М., аспірант, Коновалюк Ю.М., аспірант, Сторчак В.Г., аспірант

 4. Реалізація інтерфейсу користувача ГІС "Панорама" в додатках на основі MS Оffice.
  Боцула М.П., к.т.н., доц.

 5. Програмні засоби реалізації дистанційного навчання в ЦДО ВНТУ.
  Мокін Б.І., д.т.н., проф., Боцула М.П., к.т.н., доц.

 6. Використання методик розрахунку концентрацій забруднюючих речовин в атмосфері в задачах екологічного моніторингу.
  Горячев Г. В., к.т.н., доц.

 7. Розробка Веб-порталу системи моніторингу довкілля та Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Вінницький області.
  Мокін В.Б., д.т.н., проф., Боцула М.П., к.т.н., доц., Горячев Г.В., к.т.н., доц., Ящолт А.Р., аспірант

 8. Розробка інформаційного динамічного сайту зі стану довкілля Вінницької області.
  Дорош І.П., ст. гр. ЕКО-03, науковий керівник - к.т.н., доц. Боцула М.П.

 9. Розвиток геоінформаційної системи підтримки прийняття рішень для управління басейном річки Південний Буг у Басейновому управлінні водних ресурсів Південного Бугу.
  Мокін В.Б., д.т.н., проф., Вікторов М.С., провідний інженер Басейнового управління водних ресурсів Південного Бугу, магістр екології, Крижановський Є.М., аспірант

 10. Метод автоматизації проектування звітів інформаційної системи спостереження якості вод з використанням секвенціального підходу.
  Мокін В.Б., д.т.н., проф., Ящолт А.Р., аспірант

 11. Розробка геоінформаційного кадастру тваринного світу Вінницької області, занесеного до Червоної книги України.
  Шевчук О.В., ст. гр. ЕКО-03, науковий керівник - д.т.н., проф. Мокін В.Б.

 12. Розробка геоінформаційного кадастру рослинного світу Вінницької області, занесеного до Червоної книги України.
  Ободинська О.О., ст. гр. ЕКО-03, науковий керівник - д.т.н., проф. Мокін В.Б.

 13. Створення комплексу тематичних карт екологічного атласу Вінницької області за даними спостереження.
  Гавришко Л.М., ст. гр. ЕКО-03 (мн), Крижановський Є. М., аспірант, науковий керівник - д.т.н., проф. Мокін В. Б.

 14. Розробка карт образів для Веб-порталу Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області.
  Кепська Т.С., ст. гр. 2ЕКО-05, наукові керівникі - д.т.н., проф. Мокін В. Б., аспірант Крижановський Є. М.

 15. Використання технології автоматичного вибору інформації з бази даних для удосконалення ГІС водогосподарських об’єктів Закарпатської області.
  Бедін Д.О., ст. гр. 2ЕКО-05, науковий керівник - аспірант Крижановський Є. М.

 16. Автоматизація розрахунків викидів забруднюючих речовин неорганізованих джерел для оперативного екологічного моніторингу.
  Гром О. В., ст. гр. ЕКО-04, науковий керівник – к.т.н., доц. Горячев Г. В.

 17. Розробка засобів моніторингу викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел на основі методики ОНД-86.
  Гаврилюк М. А., ст. гр. ЕКО-03, науковий керівник - к.т.н., доц. Горячев Г. В.

 18. Розробка інформаційної системи для метеопостів по стану забруднення атмосфери м. Вінниці.
  Фролов Є. О., ст. гр. ЕКО-03, науковий керівник - к.т.н., доц. Горячев Г. В.

 19. Розробка імітаційної моделі забруднення атмосфери м. Вінниці.
  Лещук А. М., ст.гр. ЕКО-03, науковий керівник - к.т.н., доц. Горячев Г. В.

 20. Українська версія CMS "Joomla!" для побудови веб-порталів.
  Зайчук В.П., ст. гр. 1ІС-05, Зарезенко Д.П., ст. гр. ІС-03, Моргун І.А., аспірант, Москвін О.М., аспірант, науковий керівник - к.т.н., доц. Боцула М.П.

 21. Програмні засоби збору та аналізу даних якості ґрунтів.
  Ващук М.П., ст. гр. ЕКО-03, Шевчук О.О., ст. гр. ЕКО-03, науковий керівник - к.т.н., доц. Боцула М.П.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет