XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ

18 березня, 1615, ауд. 4222
19 березня, 1415, ауд. 4222
20 березня, 1415, ауд. 4222
Голова секції: д.т.н., проф. Кухарчук В.В.
Заступник голови: к.т.н., доц. Родінков В.І.
Секретар: к.т.н., ст. викладач Юкиш М.Й.

 1. Про перспективи науково-дослідної роботи на кафедрі.
  Кухарчук В.В., д.т.н., проф.

 2. Узагальнений перетворювач моменту інерції.
  Ведміцький Ю.Г., асистент

 3. Теорема взаємодії в перетворенні моменту інерції.
  Ведміцький Ю.Г., асистент

 4. Математична модель приладів магнітно-електричної системи при вимірюванні струмів та напруг складної форми.
  Коваль А.М., аспірант

 5. Оцінка похибок вимірювання струмів та напруг в трифазному мостовому керованому випрямлячі.
  Коваль А.М., аспірант

 6. Оцінка похибок вимірювального каналу кута повроту крокового двигуна.
  Усов В.В., аспірант

 7. Розробка вимірювального каналу статичних характеристик крокового двигуна.
  Усов В.В., аспірант

 8. Оптико-електронний моніторинг дефектів будівель та споруд.
  Білинський В.Й., аспірант

 9. Програма розрахунку електричного кола синусоїдного струму.
  Любімов О.Ю., ст.гр. 1ЛОТ-06, Твердохліб А.В., ст.гр. 2ЛОТ-06, науковий керівник – к.т.н, доц. Кацив С. Ш.

 10. З досвіду участі в роботі Всеукраїнської олімпіади з теоретичних основ електротехніки.
  Галета В.В., ст.гр. 1ЕСМ-05, науковий керівник – асистент Говор І.К.

 11. Програмне забезпечення вимірювального каналу вібрації.
  Костенко П.М., ст.гр. 3ПЗ-07, науковий керівник – с.н.с. Ніколаєв В.Я.

 12. Оцінка впливу пондеромоторних сил на механіко-електричні пошкодження опорних ізоляторів шинопроводів.
  Галета В.В, ст.гр. 1ЕСМ-05, Мельник О.А. – ст.гр., 1СІ-07, наукові керівники – к.т.н., доц. Мадьяров В.Г., інженер Байда Л.А.

 13. Деякі питання балансування рухомих частин вентиляторів на місці їх експлуатації.
  Кушнір О.П., Сидоренко В.Ю., Хоменко В.О., ст.гр. 2ЕСМ-06, науковий керівник – асистент Говор І.К., інженер Байда Л.А.

 14. Розробка та виготовлення задавача моменту електричним двигунам з’єднаним за системою "механічний вал".
  Бальзан І.А., ст.гр. 2ЕСЕ-05, науковий керівник – к.т.н., доц. Родінков В.І.

 15. Особливості вимірювання вібрацій електрообладнання в процесі їхньої експлуатації.
  Білоус К.А., аспірант

 16. Моделювання статичних характеристик біполярних транзисторів за допомогою ПЕОМ.
  Черняга І.В , ст.гр. МП-06, науковий керівник – асистент Лілик К.М.

 17. Вимірювання деформацій інженерних споруд.
  Фолюшняк О.Д., Базалицький В.П., ст.гр. ЕТЗ-06, науковий керівник – к.т.н., ст. викладач Юкиш М.Й.

 18. Оцінка похибок оптико-електронно вимірювального перетворювача кута повороту і кутової швидкості.
  Юкиш М.Й. к.т.н., ст. викладач.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет