XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

Оргкомітет

 1. Свиридов М.П., к.т.н., проф. – голова оргкомітету
 2. Кухарчук В.В., д.т.н., проф. – заступник голови оргкомітету
 3. Рубаненко О.Є., к.т.н., доц. – вчений секретар оргкомітету
 4. Грабко В.В., д.т.н., проф. – член оргкомітету
 5. Лежнюк П.Д., д.т.н., проф. – член оргкомітету
 6. Бурбело М.Й., д.т.н., проф. – член оргкомітету
 7. Рогальський Б.С., д.т.н., проф. – член оргкомітету
 8. Кутін В.М., д.т.н., проф. – член оргкомітету

Секції

 1. Пленарне засідання
 2. Секція електричних станцій і систем
 3. Секція електромеханічних систем автоматизації
 4. Секція електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту
 5. Секція комп’ютеризованих систем моніторингу довкілля
 6. Секція теоретичної електротехніки та електричних вимірювань

Тези студентських доповідей,
рекомендованих до опублікування оргкомітетом ІнЕЕЕМ

 1. Використання часткових розрядів в діагностуванні високовольтного обладнання
  Аненко С. В., науковий керівник - доц., к.т.н. Рубаненко О. Є.
  Читати у форматi PDF
 2. Обгрунтування переліку визначальних параметрів якості функціонування кабельних електричних мереж
  Стискал В. М., науковий керівник - к.т.н., доцент Комар В. О.
  Читати у форматi PDF
 3. Використання програми "UV-Screencamera" для моніторингу створення та редагування схем ЕЕC з засобами системи графічного представлення даних "Datagraphics"
  Килимчук А. В., Лебедєв П. О., науковий керівник - доц., к.т.н. Бевз С. В.
  Читати у форматi PDF
 4. Класифікація сучасних методик зі зменшення втрат в електричних мережах
  Кручок І. В., Нікітюк Л. В., науковий керівник - доц., к.т.н. Остапчук Ж. І.
  Читати у форматi PDF
 5. Автоматизація регулювання напруги в електричних системах
  Лебедєв П. О., науковий керівник - проф., д.т.н. Лежнюк П. Д.
  Читати у форматi PDF
 6. Моделі і методи вибору заходів по зниженню втрат електричної енергії в розподільних мережах
  Лонська О. В., науковий керівник - доц., к.т.н. Кулик B. В.
  Читати у форматi PDF
 7. Випробування високовольтного обладнання підвищеною напругою в умовах підстанції
  Мандибура О.В., науковий керівник - доц., к.т.н Рубаненко О. Є.
  Читати у форматi PDF
 8. Проблеми переведення населених пунктів на електроопалення
  Мельник Т. Л., науковий керівник - проф., д.т.н Лежнюк П.Д.
  Читати у форматi PDF
 9. Вдосконалення методу контролю ізоляції оперативного постійного струму
  Міхєєв А. І., науковий керівник - доц., к.т.н. Рубаненко О. Є.
  Читати у форматi PDF
 10. Дослідження умов формування та оптимізації графа розрахункової моделі eec
  Зелінський В. В. науковий керівник - проф., д.т.н. Лежнюк П. Д.
  Читати у форматi PDF
 11. Електромагнітна сумісність розподільних мереж побутових споживачів
  Ілюхін М. О., науковий керівник - д.т.н., проф. Лежнюк П. Д.
  Читати у форматi PDF
 12. Використання часткових розрядів в діагностувані високовольтного обладнання
  Корж О. С., науковий керівник - доц., к.т.н. Рубаненко О. Є.
  Читати у форматi PDF
 13. Розрахунок компенсації реактивної потужності в електричних мережах при їх розвитку
  Поліщук А. В., науковий керівник - доц., к.т.н. Демов О. Д.
  Читати у форматi PDF
 14. Удосконалення методу коригування економічної задачі компенсації реактивної потужності
  Сосенко І. П., науковий керівник - проф., д.т.н. Рогальський Б. С.
  Читати у форматi PDF
 15. Алгоритм квазіоптимального симетрування навантажень вузлів електричних мереж
  Музика О. М., Никитенко М. В., науковий керівник - д.т.н., проф., Бурбело М. Й.
  Читати у форматi PDF
 16. Керування реактивними навантаженнями за умов несиметрії напруги в електричній мережі
  Червінська Т. М., науковий керівник - доц., к.т.н. Терешкевич Л. Б.
  Читати у форматi PDF
 17. Дослідження симетрувального трансформатора за схемою "трикутник - зустрічний зигзаг "
  Салій О. В., науковий керівник - д.т.н., проф., Бурбело М. Й.
  Читати у форматi PDF
 18. Дослідження параметрів розподільної мережі при обриві провода і короткому замиканні
  Кутіна М. В., науковий керівник - д.т.н., проф. Лежнюк П. Д.
  Читати у форматi PDF
 19. Оцінка впливу пондеромоторних сил на механіко-електричні пошкодження опорних ізоляторів шинопроводів
  Галета В. В., Мельник О. А. наукові керівники - доц., к.т.н Мадьяров В. Г., інж. Байда Л. А.
  Читати у форматi PDF
 20. Аналіз стійкості оптимальних розв'язків при вирішенні задач оптимізації якості електроенергії
  Барчук В. А. , науковий керівник - ас. Волоцький А. М.
  Читати у форматi PDF
 21. Програмне забезпечення вимірювального каналу вібрації
  Костенко П. М., науковий керівник - с.н.с. Ніколаєв В. Я.
  Читати у форматi PDF
 22. Підвищення ефективності конденсаторних установок при використанні їх оперативних надлишків на стадії проектування
  Нашкородова Ю. П., науковий керівник- доцент, к.т.н. Демов О. Д.
  Читати у форматi PDF

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет