XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

19-21 березня, 1430, ауд. 2401
Голова секції: к.е.н., проф. Козловський В.О.
Заступник голови: к.е.н., доц. Лесько О.Й.
Секретар: асистент Лисюк Ю.В.

 1. Перспективи соціально-економічного розвитку Вінницької області на 2008-2010 рр.
  Ляхович Г.М., заступник начальника обласного управління економіки

 2. Інноваційно-інвестиційний розвиток регіону на базі впровадження новітніх технологій та створення науково-технологічних зон.
  Лесько О.Й., к.е.н., доц.

 3. Якість молока та молочної продукції як чинник ефективного функціону¬вання переробних підприємств.
  Лисоволик Н.М., асистент.

 4. Формування інноваційного потенціалу підприємства.
  Причепа І.В., асистент.

 5. Основні напрямки зростання рівня конкурентоспроможності м’ясної галузі Вінницької області.
  Левченко Ю.В., асистент.

 6. Вплив розміру компанії на її ефективність.
  Мещерякова Т.К., асистент.

 7. Показники оцінювання інтелектуального капіталу підприємства.
  Кавецький В.В., ст. викладач.

 8. Регулювання аудиторської діяльності та особливості її інформаційного забезпечення.
  Куленко С.В., ст. викладач.

 9. Досвід розвитку благодійної діяльності в США: можливості застосування для українського суспільства.
  Небава І.М., аспірант, науковий керівник – к.е.н. проф. Козловський В.О.

 10. Ефективність функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства.
  Дончак Л.Г., аспірант, науковий керівник –к.е.н. проф. Козловський В.О.

 11. Вдосконалення моделі управління інноваційною діяльністю на промисловому підприємстві.
  Петрова А.Ю., магістрант, науковий керівник – к.е.н., проф. Козловський В.О.

 12. Формування та використання інноваційного потенціалу підприємства.
  Глухова С.В., магістрант, науковий керівник – к.е.н., проф. Козловський В.О.

 13. Розробка ефективної стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
  Саковська В.В., магістрант, науковий керівник – к.е.н. Штовба О.В.

 14. Удосконалення та розвиток транспортних шляхів області.
  Скарбовійчук І.А., ст.гр. МРЗ-03, науковий керівник – к.е.н., доц. Лесько О.Й.

 15. Удосконалення інфраструктури села та забезпечення трудовими ресурсами.
  Свідерська Т.В., ст.гр. МРЗ-03, науковий керівник – к.е.н., доц. Лесько О.Й.

 16. Подальший розвиток сільського господарства та переробної промисловості регіону.
  Іщук І.М., ст.гр. МРЗ-03, науковий керівник – к.е.н., доц. Лесько О.Й.

 17. Вибір стратегії розвитку підприємства за допомогою оцінювання рівня конкурентоспроможності його продукції.
  Чорній М.А., ст.гр. МРЗ-04, науковий керівник – к.е.н., доц. Лесько О.Й.

 18. Шлях до СОТ через глобалізацію.
  Савікова Н.Г., ст.гр. АС-03, науковий керівник – асистент Мещерякова Т.К.

 19. Інтернаціоналізація підприємств-стратегічний пріоритет управління на шляху до СОТ.
  Мещерякова М.П., ст.гр. ЕП-05, науковий керівник – асистент Мещерякова Т.К.

 20. Аналіз стану та розробка заходів з підвищення ефективності виробництва на підприємстві.
  Гутарова А.В. ст.гр. ММ-06, науковий керівник – асистент Вінницький П.А.

 21. Менеджмент ефективної діяльності в галузі машинобудування.
  Куликова І.О., ст.гр. ММ-06, науковий керівник – к.е.н. Небава М.І.

 22. Стан та шляхи удосконалення управління трудовими ресурсами в регіоні.
  Левченко Н. В., ст.гр. МРЗ-06, науковий керівник – асистент Вінницький П.А.

 23. Стан та шляхи удосконалення управління галуззю радіоелектроніки та зв’язку в регіоні.
  Шолудько Т.І., ст.гр. МРЗ-06, науковий керівник – асистент Вінницький П.А.

 24. Стан та шляхи удосконалення управління розвитком роздрібної торгівлі в регіоні.
  Крупник І.В., ст.гр. МРЗ-06, науковий керівник – асистент Вінницький П.А.

 25. Стан та шляхи удосконалення управління трудовими ресурсами на підприємствах.
  Дибчук Д.Г., ст.гр. МРЗ-06, науковий керівник – к.е.н., проф. Козловський В.О.

 26. Удосконалення системи контролю на підприємстві за умови посилення конкуренції.
  Ясько Ж.В., ст.гр. ММ-03, науковий керівник - к.е.н., проф.– Козловський В.О.

 27. Удосконалення організації збуту продукції на ТОВ Краснянське спеціалізоване підприємство "Агромаш" за умов посилення конкуренції.
  Половинчук І.В., ст.гр. ММ-03, науковий керівник – асистент Причепа І.В.

 28. Удосконалення системи мотивації праці на ВАТ "Укртелеком" за умов реструктуризації.
  Лазарчук М.Г., ст.гр. ММ-03, науковий керівник – асистент Причепа І.В.

 29. Розробка ефективної стратегії підприємства за умов посилення конкуренції.
  Зелінський Д.В., ст.гр. ММ-03, науковий керівник – ст. викладач Куленко С.В.

 30. Розробка заходів з підвищення ефективності цінової політики ЗАТ ПК "Поділля" за умов конкурентного середовища.
  Гижко Т.М., ст.гр. ММ-03, науковий керівник – к.е.н., проф. Козловський В.О.

 31. Удосконалення системи прийняття рішень на підприємстві та розробка заходів з підвищення їх результативності.
  Карчевська О. О., ст.гр. МРЗ-03, науковий керівник – к.т.н., доц. Несен Л.М.

 32. Розробка заходів з підвищення рентабельності виробництва на підприємстві за умов конкурентного середовища.
  Железова О.Г., ст.гр. ММ-03, науковий керівник – к.е.н. Штовба О.В.

 33. Підходи до покращення фінансових показників діяльності підприємства за умов посилення конкуренції.
  Мороз В.В., ст.гр. МРЗ-03, науковий керівник – к.е.н., проф. Козловський В.О.

 34. Розробка заходів з підвищення управління конкурентоспроможністю продукції.
  Кондель О.А., ст.гр. МРЗ-03, науковий керівник – к.е.н., проф. Козловський В.О.

 35. Шляхи підвищення інвестиційної привабливості підприємства за умов нестабільного інвестиційного середовища.
  Демець А.П., ст.гр. ММ-03, науковий керівник – к.е.н., проф. Козловський В.О.

 36. Аналіз та розробка заходів поліпшення фінансового стану підприємства (на прикладі ТОВ "ВІНАВТО").
  Кваша К.А., ст.гр. МРЗ-03, науковий керівник – ст. викладач Острий І.Ф.

 37. Психологічний менеджмент та шляхи підвищення ефективності його застосування на вітчизняних підприємствах.
  Андрієвська І.В., ст.гр. ММ-04, науковий керівник–к.е.н. доц. Штовба О.В.

 38. Регулювання і контроль в системі менеджменту та особливості їх застосування на вітчизняних підприємствах.
  Гриновецька В.М., ст.гр. ММ-04, науковий керівник – к.е.н., проф. Козловський В.О.

 39. Стан та шляхи удосконалення підприємств машинобудівної галузі у регіоні.
  Іщук А.В., ст.гр. ММ-04, науковий керівник – асистент Адлер О.О.

 40. Мотиваційні теорії в менеджменті та особливості їх застосування на вітчизняних підприємствах
  Лисак С.М., ст.гр. ММ-04, науковий керівник – к.е.н. проф. Козловський В.О.

 41. Стан та шляхи управління витратами підприємств у машинобудівній галузі.
  Людва І.А., ст.гр. ММ-04, науковий керівник – к.т.н. доц. Азарова А.О.

 42. Стан та шляхи удосконалення управління машинобудівною галуззю в регіоні.
  Маняк О.В., ст.гр. ММ-04, науковий керівник – к.е.н. доц. Штовба О.В.

 43. Стан та шляхи підвищення ефективності використання маркетингових стратегій на підприємствах машинобудівної галузі у Вінницькій області.
  Науменко Н. В., ст.гр. ММ-04, науковий керівник – ст. викладач Острий І.Ф.

 44. Підходи до удосконалення управління фінансовою стійкістю підприємств машинобудівної галузі Вінницького регіону.
  Петровська Ю.С., ст.гр. ММ-04, науковий керівник – асистент Адлер О.О.

 45. Шляхи поліпшення організаційної культури підприємства.
  Рубцова Н.В., ст.гр. ММ-04, науковий керівник – к.т.н. доц. Несен Л.М.

 46. Стан та шляхи підвищення ефективності управління ціновою політикою на підприємствах в галузі машинобудування Вінницької області.
  Самсонюк Т.Л., ст.гр. ММ-04, науковий керівник – ст. викладач Острий І.Ф.

 47. Вдосконалення маркетингової діяльності на підприємстві.
  Шмакова О.В., ст.гр. ММ-04, науковий керівник – к.т.н. доц. Несен Л.М.

 48. Аналіз фінансового стану та шляхи удосконалення управління фінансовими результатами підприємств.
  Апечук А.В., ст.гр. МРЗ-04, науковий керівник – к.е.н. проф. Козловський В.О.

 49. Стан та шляхи удосконалення управління продуктивністю праці на підприємствах продовольчої галузі регіону.
  Бондаренко О.В., ст.гр. МРЗ-04, науковий керівник – к.е.н. проф. Козловський В.О.

 50. Методи прийняття управлінських рішень в системі внутрішнього аудиту підприємства.
  Зелінський Д.М., ст.гр. МРЗ-03, науковий керівник – ст. викладач Куленко С.В.

 51. Організація надання послуг зв’язку Вінницькою дирекцією "СДМА".
  Охріменко І.В., ст.гр. МРЗ-06, науковий керівник – асистент Нікіфорова Л.О.

 52. Організація рекламної діяльності підприємства.
  Семенко А.В., ст.гр. МРЗ-06, науковий керівник – асистент Нікіфорова Л.О.

Конференції ВНТУ XXXVII НТК викладачів та студентів ВНТУ
ІнМЕЕЕК (за секціями) Пленарне засідання Секція менеджменту та моделювання в економіці Секція фінансів та кредиту Секція інформаційного менеджменту Секція економіки промисловості та організації виробництва Секція хімії та екологічної безпекивань
Шукати:




Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет