XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ ФІНАНСІВ ТА КРЕДИТУ

19-20 березня, 1430, ауд. 2224
Голова секції: к.е.н., доц. Зянько В.В.
Заступник голови: к.е.н., доц. Стасюк Н.Л.
Секретар: магістрант Каба О.В.

 1. Завдання і роль національної інноваційної стратегії у забезпеченні економічного розвитку України.
  Зянько В.В., к.е.н., доц.

 2. ВАТ КБ "Надра": робота з клієнтами.
  Купріянчук Л.О., директор Вінницького РУ ВАТ КБ "Надра"

 3. Про плани розвитку ВФ ВАТ “Укрексімбанк” у 2008 році.
  Посесор А.В., керуючий ВФ ВАТ "Укрексімбанк"

 4. Застосування методів теорії аналітичних функцій при аналізі фінансово-економічних процесів регіону.
  Тептя О.В., провідний спеціаліст ВФ ВАТ "Укрексімбанк"

 5. Проблеми фінансового регулювання приватного підприємництва на Україні.
  Стасюк Н.Л., к.е.н., доц.

 6. Джерела формування інвестицій підприємствами Вінницької області.
  Єпіфанова І.Ю., асистент.

 7. Планування оподаткування інвестиційної діяльності підприємств.
  Журко Т.О., асистент.

 8. Особливості соціально-економічного механізму перенавчання персоналу на виробництві.
  Коваль Н.О., асистент.

 9. Дивідендна політика як складова фінансової стратегії підприємства.
  Кулик І. М., асистент.

 10. Застосування економіко-математичних моделей при прогнозуванні розвитку економіки регіону.
  Стахова О.А., викладач 1-ї категорії Вінницького технічного коледжу

 11. Грошово-кредитна політика як інструмент макроекономічного регулювання.
  Каба О.В., магістрант, науковий керівник – к.е.н., доц. Зянько В.В.

 12. Оптимізація грошових потоків на підприємстві.
  Баштова К. О., магістрант, науковий керівник – к.е.н., доц. Зянько В.В.

 13. Шляхи залучення довгострокових інвестицій в економіку Вінниччини.
  Левчишина Л.М., магістрант, науковий керівник – к.е.н., доц. Зянько В.В.

 14. Аналіз фінансової стійкості за допомогою комплексного показника.
  Ільчук О.В., ст.гр. 1МФК-03, науковий керівник – к.е.н., доц. Зянько В.В.

 15. Аналіз кредитоспроможності підприємства на сучасному фінансовому ринку.
  Сірко І.Л., ст.гр. 2МФК-03, науковий керівник – к.е.н., доц. Стасюк Н.Л.

 16. Вдосконалення ефективності управління прибутком на підприємстві.
  Радзихівська Л.Л., ст.гр. 2МФК-03, науковий керівник – к.е.н., доц. Стасюк Н.Л.

 17. Комплексна оцінка рентабельності підприємства.
  Лиса Н.В., ст.гр. 2МФК-03, науковий керівник – к.е.н., доц. Стасюк Н.Л.

 18. Фінансова безпека малих підприємств.
  Бабінчук М.В., ст.гр. 3МФК-04, науковий керівник–к.е.н., проф. Небава М.І.

 19. Наукові підходи до соціалізації економічного розвитку.
  Небава О.М., ст.гр. 4МО-07, науковий керівник – к.е.н, доц. Фурик В.Г.

 20. Сутність інновації як категорії економічної теорії.
  Зянько В.В., ст.гр. 3МО-07, науковий керівник – к.е.н., доц. Фурик В.Г.

 21. Дослідження теоретико-методичних основ розробки фінансового плану підприємства.
  Дрімлюга Т.В., ст.гр. ММ-06, науковий керівник – к.е.н., доц. Фурик В.Г.

 22. Фінансове планування підприємницької діяльності промислових підприємств.
  Бендерук М.В., ст.гр. 1МФК-03, науковий керівник –к.е.н., доц. Фурик В.Г.

 23. Особливості організації банківського кредитування за умов розвиненого ринку.
  Рябоконь В.А., ст.гр. 1МФК-03, науковий керівник –к.е.н., доц. Фурик В.Г.

 24. Особливості корпоративного управління ВАТ за сучасних умов.
  Ткачук О.В., ст.гр. 1МФК-03, науковий керівник – к.е.н., доц. Фурик В.Г.

 25. Удосконалення системи формування доходів і витрат підприємства.
  Поліщук Т.О., ст.гр. 3МФК-04, науковий керівник – асистент Єпіфанова І.Ю.

 26. Особливості управління прибутком за сучасних умов.
  Грумінська В.В., ст.гр. 3МФК-04, науковий керівник – асистент Єпіфанова І.Ю.

 27. Проблеми планування фінансових показників підприємства.
  Грищенюк Ю.О., ст.гр. 3МФК-04, науковий керівник – асистент Єпіфанова І.Ю.

 28. Особливості антикризового управління за сучасних трансформаційних умов господарювання.
  Постоюк Т.О., ст.гр. 1МФК-03, науковий керівник – асистент Єпіфанова І.Ю.

 29. Обґрунтування методики аналізу ефективності використання оборотних активів підприємства.
  Качалко А.А., ст.гр. 2МФК-03, науковий керівник – асистент Журко Т.О.

 30. Методологічні аспекти аналізу фінансових результатів діяльності підприємства.
  Мелінчук К.В., ст.гр. 2МФК-03, науковий керівник – асистент Журко Т.О.

 31. Особливості управління ліквідністю та шляхи її підвищення.
  Медведенко Н.Г., ст.гр. 2МФ-03, науковий керівник – асистент Коваль Н.О.

 32. Особливості процесу управління ризиками в комерційному банку та шляхи його мінімізації.
  Червоняк Т.В, ст.гр. 2МФК-03, науковий керівник – асистент Коваль Н.О.

 33. Особливості кредитоспроможності підприємства та шляхи її підвищення.
  Кравець С.В., ст.гр. 2МФК-03, науковий керівник – асистент Коваль Н.О.

 34. Управління фінансовими показниками діяльності підприємства та підвищення їх ефективності.
  Мельник Н.В., ст.гр. 2МФК-03, науковий керівник – асистент Коваль Н.О.

 35. Особливості управління санацією на підприємстві.
  Пустякова К.М., ст.гр. 2МФК-03, науковий керівник – асистент Коваль Н.О.

 36. Управління фінансовими ресурсами підприємства.
  Гуменюк І.В., ст.гр. 3МФК-04, науковий керівник – асистент Журко Т. О.

 37. Санація як захід антикризового управління діяльністю підприємства.
  Книш Ю.В., ст.гр. 2МФК-05, науковий керівник – асистент Філіп Я.Г.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет