XXXVII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ І ЕКОЛОГІЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ І ЕКОЛОГІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

Оргкомітет

 1. Небава М.І., к.е.н., проф. - голова оргкомітету
 2. Азарова А.О., к.т.н., доц. - член оргкомітету
 3. Мороз О.В., д.е.н., проф. - член оргкомітету
 4. Роїк О.М., д.т.н., проф. - член оргкомітету
 5. Зянько В.В., к.е.н., доц. - член оргкомітету
 6. Козловський В.О., к.е.н., проф. - член оргкомітету

Секції

 1. Пленарне засідання
 2. Секція менеджменту та моделювання в економіці
 3. Секція фінансів та кредиту
 4. Секція інформаційного менеджменту
 5. Секція економіки промисловості та організації виробництва
 6. Секція хімії та екологічної безпеки

Тези студентських доповідей,
рекомендованих до опублікування оргкомітетом ІнМЕЕЕК

 1. Economic safety of ukraine
  Морозов І. О., науковий керівник - викладач Рудницька Т. Г.
  Читати у форматi PDF
 2. Управління фінансовими ресурсами підприємства: Гуменюк І.В., науковий керівник - ас. Журко Т.О.
  Читати у форматi PDF
 3. Стан та шляхи вдосконалення інвестиційної діяльності на промислових підприємствах
  Никонюк І.Г., науковий керівник - ст. викл. Острий І.Ф.
  Читати у форматi PDF
 4. Ідентифікація поведінкових моделей підприємств україни
  Ганзієнко Н.І., науковий керівник - проф., д.е.н. Мороз О.В.
  Читати у форматi PDF
 5. Управління залученим капіталом на підприємстві
  Кілимник Л.А., науковий керівник - доц., к.т.н. Азарова А.О.
  Читати у форматi PDF
 6. Організація служби інформаційної безпеки
  Петрук Ю.О., науковий керівник - к.т.н., доц. Азарова А.О.
  Читати у форматi PDF
 7. Використання глобальної мережі в інформаційному секторі менеджменту
  Гуцуляк В.Е., науковий керівник - ас. Яремчук Сніжана Сергіївна
  Читати у форматi PDF
 8. Шляхи та засоби вдосконалення процесу управління підприємством за допомогою інформаційних технологій
  Гуменюк О.Д., науковий керівник - доц., к.т.н., Поплавський А.В.
  Читати у форматi PDF
 9. Удосконалення документообігу на підприємстві
  Сторожа А.В., науковий керівник - доц., к.т.н. Азарова А.О.
  Читати у форматi PDF
 10. Сутність інновації як категорії економічної теорії
  Зянько В.В., науковий керівник - доц., к.е.н. Фурик В.Г.
  Читати у форматi PDF
 11. Розробка системи електронної комерції на підприємстві
  Струсевич І. П., науковий керівник - доц., к.т.н. Азарова А. О.
  Читати у форматi PDF
 12. Інформаційне забезпечення управління підприємством
  Ковальчук А.О., науковий керівник - доц., к.т.н. Азарова А.О.
  Читати у форматi PDF
 13. Дослідження методів комп'ютеризації керування інформаційними ресурсами та їх використання для розробки web-сайту
  Байдалюк Л.В., науковий керівник - ас. Коренна Т.М.
  Читати у форматi PDF
 14. Організація служби інформаційної безпеки підприємства : Хоменко А. Г., науковий керівник - д.т.н. проф. Роїк О. М.
  Читати у форматi PDF
 15. Якість сировини та готової продукції у спиртовому виробництві
  Пелішенко С.В., науковий керівник - ст. викл. Звуздецька Н.С.
  Читати у форматi PDF
 16. Розробка програмних інструментів аналізу даних роботи з громадськістю
  Дорош І. П., науковий керівник - к.т.н., доц. Боцула М.П.
  Читати у форматi PDF
 17. Створення комплексу тематичних карт екологічного атласу вінницької області за даними спостереження
  Гавришко Л.М., науковий керівник - д.т.н., проф. Мокін В. Б.
  Читати у форматi PDF
 18. Вміст важких металів як екологічний показник якості продуктів харчування
  Гавюк Л. В., науковий керівник - Гордієнко О.А.
  Читати у форматi PDF
 19. Розробка ефективної рекламної кампанії Фірми у глобальній мережі інтернет
  Єфімова І. В., науковий керівник - доц., к.т.н. Азарова А .О .
  Читати у форматi PDF

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет